ივნისი

1.06.2016
მომენტი როდესაც ჩვენ ვისმენთ განგის სახელს ჩვენ გვახსენებს შემაღლებულ ნაპირებს რომლებზეც არის მომლოცვარობის ბევრი ცენტრი და განთავსებულია განათლების დიდი ადგილები. ჩვენ წარმოვისახავთ დიდ სულიერ ცენტრებს როგორიც არის ბენარესი, პრაიაგი, რიშიკეში და ჰარდვარი. იგივე მანერით ჩვენ უნდა ასევე ვაღიაროთ დიდი სამლოცველო ცენტრი ჩვენი ჭკუის. ჩვენი საკუთარი გონება და ანთაჰკარანა (შინაგანი ინსტრუმენტები ან გრძნობები) არის დიდი სამლოცველო ცენტრები ჩვენი სხეულის. ჩვეულებრივია რომ მომლოცვარობის წმინდა ადგილებზე, სრულდება წმინდა ამოცანები, და როგორც შედეგი აქედან გამომუშავდება წმინდა იდეები. შინაგან სხეულში, სისხლის სასიცოცხლო ნაკადთან ერთად, ჩვენი ჭკუა, ჩვენი ჩითთა (გული), ჩვენი ანთაჰკარანა, და ა.შ. ყველა უნდა იყოს აღიარებული როგორც ადგილები სადაც კარგი იდეები შეიძლება იყოს შექმნილი.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 3.
2.06.2016
როდესაც თქვენ ატარებთ მაჯის საათს, და ვინმე გკითხავათ სად დამზადდა ეს, თქვენ განაცხადებთ რომ ეს გაკეთდა შვეიცარიის კომპანიის მიერ. ჩვენ არ გვინახავს შვეიცარიის კომპანია, არც საათის მწარმოებელი, მაგრამ ვიყენებთ საათს. ეს საათი გაჩნდა სასწაულებრივად თუ ვინმემ მოითხოვა დრო მის საწარმოებლად? თქვენ თანახმა ხართ რომ ცოდნა და პროცესი საათების აწყობის უნდა არსებობდეს სადმე და ჩვენ მზად ვართ ვაღიაროთ რომ რომელიმე ადამიანმა ააწყო ეს საათი. თუ საათს ჰყავდა შემქმნელი, როგორ არის საქმე სამყაროს შემთხვევაში? ვინ შეძლო ყველა ამ ნივთის შექმნა რომლებიც არის ასე მუდმივი და მყარი? როდესაც ჩვენ ვსვამთ ამ კითხვას, ადამიანები უბრალოდ თავს არიდებენ მას და ამბობენ ეს არის ბუნებრივი. ისინი არ აღიარებენ შემქმნელს ვინც შექმნა ეს ყველაფერი. არ აღიარება ასეთი შემქმნელის არსებობის არის უგუნურება და ჯიუტობა.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 3.
3.06.2016
ამბობენ რომ მეფე დჰრითარაშთრამ დასვა კითხვა და აღწერა კურუკშეთრას ბრძოლის ველი როგორც დჰარმაკშეთრა, სათნოების ველი (გიტა იწყება დჰრითარაშთრას კითხვით რას აკეთებენ მისი ვაჟები და პანდავები კურუკშეთრაში). მითითებით თავის ვაჟებზე მან თქვა, ‘მამაკა’ – ეს არის, ისინი ვისთანაც მე დაკავშირებული ვარ მიბმულობით. დჰრითარაშთრამ თავის უმეცრებაში, დასვა შეკითხვა რაც სინამდვილეში ნიშნავს, იმას რაც არის ტამო და რაჯო გუნები (სიზარმაცის და ვნების ხარისხები), გამოსახული კაურავებით, რომლებიც ერთად მოქმედებდნენ ბრძოლის ველზე პანდავებთან, რომლებიც გამოსახავდნენ სათვიურ გუნას (სუფთა ხარისხებს). ეს ბრძოლა მუდმივად მიმდინარეობს, სხეულში რაც ნამდვილად არის დჰარმაკშეთრა, რომელიც სიმბოლირებს გრძნობის ორგანოებს. და უფალი კრიშნა ცნობიერების ან ათმას ფორმაში ყოველ დროს არის ამ ბრძოლის მოწმე.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 3.
4.06.2016
სიტყვა დანებება იყო მცდარად ინტერპრეტირებული და ადამიანები უსაქმურობენ დანებების სახელით. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი ჭკუა და სხეული არის დანებებული უფალზე. თქვენი ჭკუა არ არის თქვენი საკუთარი კონტროლის ქვეშ, მაშინ როგორ შეგიძლიათ დაიჭიროთ ეს და მისცეთ უფალს? თქვენ არ გაქვთ კონტროლი თქვენს სხეულზე აგრეთვე. ამიტომ თქმა რომ თქვენ დანებებული გაქვთ თქვენი ჭკუა და სხეული უფალზე არის არასწორი. ფლეიტა არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, ახლოს უფალთან და ერთი დიდი ხარისხი ფლეიტის არის მისი სრული დანებება. არ არსებობს არაფერი მარცხენა ფლეიტაში, აქ არ არის ნარჩენი სურვილები. სინამდვილეში, ფლეიტის შიდა მხარე არის მთლიანად ცარიელი. ფლეიტას აქვს ცხრა ნახვრეტი მასში, და ჩვენი სხეულის ფლეიტასაც აქვს ცხრა ნახვრეტი აგრეთვე. ამ ფლეიტას შეუძლია მივიდეს ახლოს უფალთან ვინაიდან ეს არის მთლიანად ცარიელი. ამგვარადვე, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი სხეულიდან სურვილების მთელი რბილობის ამოღებას, მაშინ არ იარსებებს ეჭვი რომ ჩვენი სხეული შეძლებს ასევე უფალთან ახლოს მისვლას.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 3.
5.06.2016
როგორიც არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა დღესაც კი, ავტომობილის მძღოლი მიდის ავტომობილის კარის გასაღებად როდესაც მფლობელი ჩამოდის დაბლა. ერთ დღეს მაჰაბჰარატაში, ომის შემდეგ, როდესაც ეტლი დაბრუნდა და დადგა მისი სახლის წინ, არჯუნა აძალებდა უფალ კრიშნას, მის მეეტლეს, ჩცამოსულიყო დაბლა პირველი და გაეღო კარი. კრიშნა არ დაეთანხმა და ხმამაღლა, არწმუნებდა არჯუნას, თხოვდა მას ჩასულიყო დაბლა პირველი და წასულიყო შიგნით. კრიშნას სიტყვების შინაგანი მნიშვნელობის შეუცნობლად, არჯუნამ უხალისოდ მიიღო და სწრაფად არ წავიდა შიგნით, კრიშნა გადმოხტა ეტლიდან. შემდეგ წამში, მთელი ეტლი იყო ალში. როდესაც გაკვირვებულმა პანდავებმა ჰკითხეს ეტლი რატომ დაიწვა, კრიშნამ აუხსნა რომ ყველა ძლიერი იარაღი ბრძოლიდან დამორჩილებული და დაჭერილი იყო მისი ფეხების ქვეშ; ახლა როდესაც მან დატოვა ეტლი, ესენი აფეთქდა. ღმერთი ყოველთვის გეგმავს და ზრუნავს რომ დაიცვას თავისი ერთგულები ზიანისგან.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 3.
6.06.2016
სიტყვა ‘დანებება’ გვაცნობებს რომ არსებობს ვინმე ვინც იძლევა და ის ვინც იღებს და რომ თქვენ ნებდებით ვინმეს. არსებობს ორობითობის გრძნობა ამ სიტყვა ‘დანებებაში’. ადამიანი დუალური ჭკუით არის ნახევრად ბრმა. დანებების ჭეშმარიტი მნიშვნელობა არის აღიარება ფაქტის რომ ღმერთი წარმოდგენილია ყველაში და ყველაფერში. ყველა არსებაში (ჯივაში) ღმერთის დასწრების აღიარება არის სიტყვა ‘დანებების’ ჭეშმარიტი მნიშვნელობა. ჩვენ უნდა შევასრულოთ ყველა ამოცანა ნაბრძანები ჩვენზე როგორც ჩვენი მოვალეობა და სწორი არ არის ჩვენი მოვალეობის არად ჩაგდება, ხელდაკრეფით ჯდომა და თქმა რომ თქვენ დანებებული გაქვთ ყველაფერი ღმერთზე. თუ თქვენ გაქვთ გრძნობა რომ ყველა სამუშაო რასაც თქვენ აკეთებთ არის ღმერთის საამებლად, მაშინ ეს არის დანებების სწორი ასპექტი. თქვენ არ გაქვთ დანებება თუ თქვენ შედეგებს ყველაფერი ცუდის რასაც აკეთებთ აძლევთ ღმერთს და იღებთ კრედიტს კარგი შედეგებისთვის.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 3.
7.06.2016
შეიძინეთ კომპეტენტურობა რომ გაიგოთ ბუნება და სინაზე სიყვარულის რომელსაც ღვრის ღმერთი მის ერთგულებზე. სიამოვნება აღმოცენდება ტკივილიდან და ტკივილი შედეგდება სიამოვნებაში. ვინაიდან პანდავები იყვნენ ჯუნგლებში თორმეტ წელიწადს და მალავდნენ თავის თავს აღიარების გარეშე მეცამეტე წელს, ადამიანები ახლა აფასებენ მათ კეთილშობილურ ხარისხებს. ბევრი წინააღმდეგობისა და სიძნელის გამო რომელსაც პრაჰლადა შეეჯახა და მასზე განსაზღვრული სასჯელებიდან, მთელმა დანარჩენმა მსოფლიომ ახლა იცის როგორი დიდი იყო მისი ერთგულება. პრაჰლადას არასოდეს არ ჰქონდა ცრემლი თვალებში და არასოდეს არ აჩვენებდა რაიმე ტკივილს როდესაც დემონები ზიანს აყენებდნენ მას. ის უბრალოდ წარმოთქვამდა უფლის სახელს და ითხოვდა მის დასწრებას. მისი ერთგულება და გულგრილობა ტკივილსა და სიამოვნებაში დღესაც კი არის ცოცხალი მაგალითი იმის თუ რის გაკეთება შეუძლია ნამდვილ რწმენასა და ერთგულებას. მეორეს მხრივ, პრაჰლადა თუ იცხოვრებდა თავის მამასთან ფუფუნებაში მზრუნველობით და სათუთობით, როგორ გახდებოდა ცნობილი მისი რწმენა?
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 3.
8.06.2016
რწმენის ქონას ვედებში და ვედების მიწერილობების მიღებას თანამედროვე ახალგაზრდები თვლიან როგორც მოძველებულს და არაცივილიზებულს. ახალგაზრდა ადამიანები დღეს არ აკეთებენ გამოკვლევას თუ რა არის მოცემული ვედებში ან სასთრებში (წერილებში). ისინი მიდიან უფრო შორს და ამბობენ რომ ის ადამიანები ვისაც აქვთ რწმენა ვედებში და სასთრებში არიან მხოლოდ ბრმა რწმენის მქონე. თუ ვინმე ამტკიცებს, მას შემდეგ რაც გაეცნობა შინაარსს რის შესახებაც ვინმე კამათობს, მას შეუძლია ამტკიცოს ხანგრძლივად, მაგრამ თუ პიროვნება კამათობს შინაარსის ცოდნის გარეშე, შეუძლებელია ჰქონდეს არგუმენტი. ჩვენი ვედები ჩვენ გვასწავლის რამდენიმე ასპექტს სატიამის ან ჭეშმარიტების, ჯნანამის ან სიბრძნის, და ანანთის ან უსასრულობის. ჩვენ უნდა ვკითხოთ ჩვენს თავს ადამიანები რომლებმაც აღწერეს ჭეშმარიტება როგორც ჭეშმარიტება, ცოდნა როგორც ცოდნა არიან სულელები, თუ სულელები არიან ადამიანები ვინც აღწერა ჭეშმარიტება როგორც არაჭეშმარიტება და ცოდნა როგორც უმეცრება.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 3.
9.06.2016
ყველა ტკივილი და სირთულე რომელსაც თქვენ იღებთ ბოლოს შემობრუნდება თქვენთვის ბედნიერებისა და სიამოვნების მომცემ საშუალებად. თუნდაც მაღალი ხარისხის ალმასი ვერ იღებს მის ფასეულობას თუ თქვენ არ მოჭრით წახნაგებს მასზე. სუფთა ოქრო ვერ გადაიქცევა ლამაზ სამკაულად თუ ის ხელახლა არ ჩაიდება ცეცხლში და არ მიეცემა ფორმა. როდესაც კი თქვენ განცდით ტკივილს, განსაცდელს, დაბრკოლებებს და მწუხარებებს, თქვენ უნდა განიხილოთ ეს როგორც გზები საბოლოო ბედნიერების შესაძენად. მაშასადამე ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ტკივილის მისაღებად. მარტო სიამოვნების ძებნა და ტკივილის არ მიმშვიდობება არ არის სწორი. სიამოვნება მოდის ტკივილიდან. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ყველა ტკივილი ბოლოს დასრულდება სიამოვნებაში.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 3.
10.06.2016
პიროვნება შეიძლება იყოს იდეალი ერთ კონკრეტულ სფეროში. მაგრამ იშვიათად იპოვით ვინმეს ვისაც, ყველა სფეროში – სოციალურში, პოლიტიკურში, სულიერში, და ეკონომიკურში – შეუძლია ხელმძღვანელობის გაწევა იდეალურად. როდესაც ჩვენ ვიღებთ განსახილველად ჩვენს უძველეს ისტორიას, ჩვენ ვრწმუნდებით რომ კრიშნა იყო ასეთი იშვიათი პიროვნება. ის შეიძლება განხილული იყოს როგორც იდეალი მთელს მსოფლიოში. მართლაც, თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ კრიშნას ეს იდეალური ასპექტები, ჩვენ გარკვეული ხარისხით გვერდზე უნდა გავწიოთ, მასში წარმოდგენილი ღმრთიურება და უნდა დავკონცენტრირდეთ მისი ცხოვრების და მუშაობის ადამიანურ ასპექტებზე. მანამ სანამ ჩვენ კონცენტრირებული ვიქნებით მის ღმრთიურ ასპექტებზე, მისი კარგი ადამიანური ხარისხები არ მოვა ჩვენს ყურადღებასთან სათანადო სახით. დღეს ადამიანები მზად არიან კაცის თაყვანსაცემად; მაგრამ ისინი მზად არ არიან კაცის გასაგებად. გაგება ღმრთიური ძალის ამ სახის რომელიც წარმოდგენილია ადამიანების არსებებში შესაძლებელია მხოლოდ თუ ჩვენ შევეცდებით ამის გაკეთებას ადამიანის ბუნების მეშვეობით.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
11.06.2016
ჩვენ ხშირად ვამზადებთ ლადუს (ინდურ დელიკატესს) და მისი მთავარი ინგრადიენტი არის ბენგალური წვრილი ცერცველას ფქვილი. თქვენ ოდესმე დაგიგემოვნებიათ ეს ფქვილი? თვით ფქვილს არ შეუძლია მოგცეთ რაიმე გემო – დელიკატესი იძენს განსაკუთრებულ გემოს იმიტომ რომ ჩვენ ვამატებთ შაქარს ფქვილზე. ამის მსგავსად, ზოგიერთი ადამიანი ამზადებს სპეციალურ ტკბილეულს დაღერღილი ხორბლის ფქვილის (რავას) გამოყენებით რომელსაც თვით არ აქვს არავითარი გემო. ის იძენს სიტკბოს როდესაც შაქარი ემატება მას. მაშასადამე ყველა სხვადასხვა ტკბილეულში, ძირითადი ინგრადიენტი და საერთო ასპექტი არის შაქარი. როგორც ამ ანალოგიაშია, ყველა ნივთსა და ადამიანში რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენს ირგვლივ ამ მსოფლიოში, ღმრთიური სიტკბო არის საერთო შემადგენელი. ზუსტად ასევე ყველაში არსებობს ეს ჭეშმარიტების, სიბრძნის და ნეტარების ასპექტიც. აქედან გამომდინარე, მიეცით დიდი მნიშვნელობა ღმრთიურების (ბრაჰმანის) ასპექტს. არ წაახალისოთ სხეულთან მიბმულობის ილუზია, იმიტომ რომ შემდეგ თქვენ ვერ იქნებით ღმრთიურების (ბრაჰმანის) ნამდვილი ასპექტის გაგების შემძლე.
– ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 4.
12.06.2016
სახეობა ხის რომელიც აღმოცენდება განისაზღვრება თესლის ბუნებით. სუნი რომელსაც ადამიანი ამოაფრქვევს დაბოყინებისას განსაზღვრული იქნება საკვების სახეობით რომელიც მან ჭამა. როდესაც კრიშნა გაემართა კაურავების სამეფო სახლში მშვიდობიანი მოლაპარაკებების ჩასატარებლად, რაოდენობა უსიამოვნებების და ყოყმანის რომელიც ძმებ პანდავებს ჰქონდათ არ არის ადვილად გასაგები სხვებისთვის. ძმები პანდავები, განსაკუთრებით ნაკულა და საჰადევა, შიშობდნენ რომ მათი უფროსი ძმა აგზავნიდა კრიშნას ბოროტი ადამიანების მეფის კარზე. ისინი იყვნენ ძალიან შეწუხებული შესაძლებელი ზიანის გამო რაც ამ ხალხს შეეძლო მიეყენებინა კრიშნაზე. მანამ სანამ კრიშნა არ დაბრუნდა უსაფრთხოდ მათ არ ჩაუყლაპავთ წვეთი წყალიც კი. რამდენადაც პანდავებს ჰქონდათ ასეთი დიდი რწმენა და სიყვარული კრიშნას მიმართ, კრიშნა თავის მხრივ ასევე იცავდა მათ ყოველ დროს. ხარისხი კავშირის რომელიც არსებობს ღმერთსა და მის ერთგულებს შორის ყოველთვის გაძლიერებული არის სიყვარულის კავშირით.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
13.06.2016
ბრაჰმანი სიყვარულის ფორმით შედის ჭკუაში და ქმნის მიბმულობას ერთ პიროვნებასა და მეორეს შორის. თუ დედა აჩვენებს სიყვარულს შვილის მიმართ, ჩვენ ეს უნდა ავხსნათ როგორც ღმერთის ასპექტი და არა როგორც უბრალოდ სხეულებრივი ნათესაობა. ბრაჰმანის ეს ასპექტი წარმოდგენილია როგორც სიყვარული დედაში, როგორც თვითგამოხატული სიყვარული. როდესაც ეს ასპექტი შედის მეგობრების ჭკუაში, ის იღებს მეგობრობის ფორმას. როდესაც ეს ვრცელდება სხვადასხვა ობიექტებზე რომლებიც ჩვენ მოგვწონს, ეს იღებს სურვილის ფორმას. თუ ეს ასპექტი მიმართულია ღმერთისკენ, ჩვენ ვუწოდებთ მას ერთგულებას. რამდენადაც ეს სიყვარული წარმოდგენილი არის ყველაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ “სარვამ ბრაჰმა მაიამ” (ყველაფერი ეს არის ღმერთი) ჩვენ ვახმოვანებთ უდაო ჭეშმარიტებას. აი ამიტომ არის რომ ჩვენ ვამბობთ, “სიყვარული არის ღმერთი, იცხოვრეთ სიყვარულში”. ჩვენ უნდა ვაპრაქტიკოთ, “დღის დაწყება სიყვარულით; დღის გატარება სიყვარულით; დღის დასრულება სიყვარულით”, რადგან ეს არის გზა ღმერთისკენ.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 4.
14.06.2016
როდესაც ჩვენ ვუმზერთ ავატარ ნარასიმჰას, ჩვენ ვიღებთ საშინელების გრძნობას. როდესაც უფალი ნარასიმჰა გაჩნდა, ისე ჩანდა თითქოს პრაჰლადა იდგა კუთხეში სრულიად შეშინებული. ამ დროს, უფალმა ნარასიმჰამ შეხედა პრაჰლადას და ჰკითხა მას იყო თუ არა ის შეშინებული ამ სასტიკი ფიგურით რომელიც მოვიდა მისი მამის დასასჯელად; მაგრამ პრაჰლადამ უთხრა რომ მას არ ეშინია უფლის რადგან ის იყო უტკბესი ფორმა რასაც ადამიანი შეიძლება ჩაწვდეს. მან თქვა რომ ის იყო ნამდვილად ბედნიერი რომ შეძლო უფლის ნახვა. უფალმა შემდეგ ჰკითხა რატომ იყო პრაჰლადა შეშინებული. ამაზე პრაჰლადამ უპასუხა რომ ის იყო შეშინებული იმის გამო რომ ხილვა ღმერთის რომელიც ის იყო შემდეგ რამდენიმე წუთში გაუჩინარდება და რომ ის მალე დატოვებს მარტო. შიში რომელიც აწუხებდა პრაჰლადას იყო ის რომ ღმერთი დატოვებდა მას ამ მსოფლიოში და გაუჩინარდებოდა. პრაჰლადას სურდა ეთხოვა ღმერთისთვის არ დაეტოვებინა ის. ღმერთის ღმრთიური ხედვა და ღმერთის სილამაზე არის ისეთი რომ მხოლოდ მის ერთგულებს შეუძლიათ მისი გაგება.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
15.06.2016
უანგარო სიყვარული არის მხოლოდ ერთი, იგივე სახით ღმრთიურება (ბრაჰმანი) ასევე არ არის მრავალგვარი. ამიტომ არის რომ წერილები აცხადებს, “ეკამ ევა ადვითიამ ბრაჰმა”! ეს ნიშნავს, ღმერთი არის ერთი და არის მხოლოდ ერთი მეორეს გარეშე. თუ ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ ყველაფერში ერთიანის გაგებისკენ, ჩვენ უნდა ვეცადოთ გაგებას ერთიანობის აღიარებით დაფარული ღმრთიურების (ბრაჰმანის) სხვადასხვა ცოცხალ არსებებში რომლებიც მოდიან ჩვენთან კონტაქტში. უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენ შეიძინეთ ადამიანის ფორმა, თქვენ არ უნდა იფიქროთ რომ თქვენ ხართ მხოლოდ ადამიანი ბუნებით. თქვენი გარეგანი ფორმა აჩვენებს რომ თქვენ ხართ ადამიანი. არასოდეს დაივიწყოთ თქვენი შინაგანი მე, ღმერთის ნამდვილი ასპექტი, ვინც მყარად არის წარმოდგენილი თქვენი გულის სიღრმეში. როდესაც ღმერთი მყარად არის წარმოდგენილი თქვენში, სწორია რომ გამოფინოთ ფარისევლობა, სიცრუე და შეუფერებელი შესახედაობა? თუ ამ მდგომარეობაში, თქვენ იწყებთ სურვილების გამომჟღავნებას და აჩვენებთ სიმახინჯეებს, ეს იქნება უსამართლობა ამ მუდმივი ასპექტის მიმართ რომელიც მაცხოვარია თქვენს გულში.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 4.
16.06.16
ყველა ხუთივე ელემენტი შეიქმნა უზენაესის ნებით. ესენი გამოყენებული უნდა იყოს მოწიწებული სიფრთხილით და ყურადღებიანი გარჩევით. მათგან რომელიმეს წინდაუხედავი გამოყენება უკუდაგკრავთ თქვენ უშველებელი ზიანით. გარეთა ბუნება უნდა მოხმარებული იყოს წინდახედულებით, სიფრთხილითა და რიდით. ასევეა ჩვენს შინაგან ‘ბუნებასთან’ და შინაგან ინსტრუმენტებთანაც! ამათგან ორი შემძლეა უზარმაზარი ზიანის – ენა და ადამიანის გულისთქმა. რამდენადაც გულისთქმა აღმოცენდება და აღიგზნება მოხმარებული საკვებით და მიღებული სასმელით, ენას სჭირდება დიდი ყურადღება. მაშინ როდესაც თქვენს თვალებს, ყურებსა და ცხვირს აქვს ერთი სარგებლობა, ენა თვით ხდება შემძლე ორი მიზნის: გასინჯვა გემოს და წარმოთქმა სიტყვების – შეტყობინების სიმბოლოების. თქვენ უნდა აკონტროლოთ ენა ორმაგი სიფრთხილით რამდენადაც მას შეუძლია თქვენი დაზიანება ორნაირად. პატანჯალის (იოგა სუთრას ავტორს) გაცხადებული აქვს რომ როდესაც ენა არის დაპყრობილი, გამარჯვება თქვენია!
– ღმრთური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
17.06.2016
სულიერი საუბრების მოსმენის შემდეგ, თქვენ არ უნდა დახარჯოთ თქვენი დრო შეუსაბამო რამეებზე, არამედ უნდა ეცადოთ დასკვნის გაკეთებას და პრაქტიკაში ჩადებას იმის რაც შეისწავლეთ. თქვენ ისმენთ როდესაც აქ ზიხართ; თქვენ უნდა შეჭამოთ და დაამუშაოთ ეს მასალა როდესაც თქვენ უკან დაბრუნდებით. იმის აღების შემდეგ რაც თქვენ ისწავლეთ, თქვენ ეს უნდა ჩადოთ პრაქტიკაში იმიტომ რომ თქვენ შეძლოთ მისი დამუშავება. მას შემდეგ რაც თქვენ შემძლე იქნებით ამ ყველაფრის დამუშავების, ყველა ეჭვი გაიწმინდება და თქვენ მიიღებთ დაუეჭვებლობის ძალას. მას, ვისაც არ აქვს მონელების უნარი მიიღებს კუჭის აშლილობის დაავადებას. თუ თქვენ არ ცდილობთ იმ ყველაფერის გადამუშავებას და პრაქტიკაში ჩადებას რასაც თქვენ სწავლობთ, ისმენთ, და ითვისებთ, ეს არის უსარგებლო. პიროვნება, ვინც იმეორებს რომ, ის (კაცი თუ ქალი) არის სავსე ეჭვებით არის სინამდვილეში ის ვინც იტანჯება კუჭის აშლილობისგან. მას, ვისაც შეუძლია თავისი თავის გაგება ნათლად არასდროს ექნება ეჭვები.
– ღმრთური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
18.06.16
როდესაც ენა მიისწრაფის რაიმე გემრიელისკენ, დაამტკიცეთ რომ თქვენ არ დააკმაყოფილებთ მის ახირებას. თუ თქვენ გამოიჩენთ შეუპოვრობას უბრალო საკვების მიღებით რომელიც არ არის მარილიანი ან ცხელი, არამედ არის სრულიად საკმარისი, ენა შეიძლება დაიკლაკნოს რამოდენიმე დღეს, მაგრამ ის მალე მიემშვიდობება მას. ეს არის მეთოდი მის დსასაქვემდებარებლად და მისი თქვენს პატრონად ყოფნის ცუდი შედეგების გადასალახად. რამდენადაც ენა თანაბრად დაჟინებულია სკანდალსა და ავხორცულ ლაპარაკზე, თქვენ უნდა ალაგმოთ ეს მიდრეკილებაც ასევე. ილაპარაკეთ ცოტა, ილაპარაკეთ ტკბილად, ილაპარაკეთ მხოლოდ მაშინ როდესაც არის გადაუდებელი საჭიროება, ელაპარაკეთ მხოლოდ მას ვისაც უნდა ელაპარაკოთ, თქვენ არ უნდა იყვიროთ ან აუწიოთ ხმას რისხვასა და მღელვარებაში. ასეთი კონტროლი გაგიუმჯობესებთ ჯანმრთელობას და დაგამშვიდებთ სულიერად. ეს მიგიყვანთ ადამიანებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასთან და ნაკლებ მონაწილეობასთან კონტაქტებსა და კონფლიქტებში სხვებთან. ეს დაზოგავს თქვენს დროს და ენერგიას; თქვენ შეძლებთ თქვენი შინაგანი ენერგიის ჩადებას უფრო მეტად სასარგებლო გამოყენებაში.
– ღმრთური საუბარი, 1968 წლის 23 ნოემბერი.
19.06.16
წარმოიდგინე წიგნი შენს ხელში და მეგობარი მოდის როცა შენ მას კითხულობ. მეგობრის დანახვაზე შენ თხოვ მას სესხად ათ რუპიას. მეგობარი მზად არის რომ გასესხოს მაგრამ ამის წინ, მას სურს ნახოს წიგნი რომელსაც შენ კითხულობ. როცა მეგობარი შლის რამდენიმე ფურცელს, ის პოულობს ათ რუპიას ჩადებულს წიგნში და გეკითხება შენ რად გინდა სესხი მაშინ როდესაც ათი რუპია დევს წიგნში. შენ უცბად პასუხობ, „მე დამავიწყდა წიგნში ჩადებული ამ ათი რუპიის შესახებ! მე უკვე აღარ მინდა სესხი“, და ახლა შენ ხარ ძალიან ბედნიერი. ფაქტია რომ ათ რუპიანი ბანკნოტი ნამდვილად არის შენი და შენ დაგავიწყდა ეს, რომელიც შენმა მეგობარმა გაჩვენა შენ! ზუსტად ასევე, ნამდვილი გურუ გაჩვენებს ღმრთიურ ასპექტს შენს შიგნით, და მიაპყრობს შენს ყურადღებას ძალისა და სიბრძნის რეზერვუარზე შენს საკუთარ გულში.
– ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში 1974, ტომი 1, თავი 5.
20.06.16
ბევრი ხმაურით ითხოვს სულიერი ნეტარების განცდას მაგრამ ცოტა იმსახურებს მას იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან სუსტები გრძნობების ყვირილის უარსაყოფად! პატარა გამოკვლევა გვაჩვენებს რომ გრძნობები არის ცუდი დირექტორები; სიხარული რომელიც მათ მოაქვთ არის წარმავალი და სავსეა დარდით. უბრალო ცოდნა ამ ფაქტის არ დაგაჯილდოვებთ სიხარულით; მხოლოდ განჭვრეტა ღმერთის სიდიდის და დიდებულების შეიძლება იყოს სიხარულის დაუშრეტელი წყარო. ორი ადამიანი ვერ თანხმდება რაიმეზე, იქნებიან ისინი ძმები თუ დები, მეუღლეები თუ მამა და ვაჟი. მხოლოდ ადამიანები როგორც მომლოცველები ღმერთისკენ მიმავალ გზაზე გულწრფელად თანხმდებიან და სიყვარულით თანამოქმედებენ. იყავით მომლოცველი სულიერ გზაზე თქვენს ყოველდღიურ მოვალეობებში დასწრების დროსაც კი. იგრძენით რომ ეს თითოეული მომენტი არის ნაბიჯი მისკენ. გააკეთეთ ყველაფერი მისადმი მიძღვნით როგორც ის მიგმართავთ, როგორც სამუშაო მის გასაღმერთებლად ან როგორც მისი შვილების მსახურებისთვის. შეამოწმეთ თქვენი მოქმედებები, სიტყვები ამ სასინჯ ქვაზე: „მოწონებული იქნება ეს ღმერთის მიერ? იქნება ეს ასხლეტილი მის დიდებაზე?“
– ღმრთური საუბარი, 1968 წლის 23 ნოემბერი.
21.06.16
ადამიანები ტირიან როდესაც ისინი იბადებიან. ადამიანები ტირიან როდესაც ისინი კვდებიან. ადამიანები ტირიან ინტერვალშიც სხვადასხვა რამეებისთვის. ჩვენ მაინც უნდა ვიკითხოთ ტირიან ადამიანები ნამდვილი ცოდნის შესაძენად საბოლოოს შესახებ? ტირიან ისინი ღმერთის წყალობისთვის? ტირიან ისინი ღმერთის გასაგებად და გასაცნობიერებლად? ცხოვრებაში ყველა ადამიანის სურვილია დატკბობა მშვიდობით და ბედნიერებით. მაგრამ ვაკეთებთ ჩვენ ძალისხმევას ჩვენს ცხოვრებაში მშვიდობისა და ბედნიერების არქონის ნამდვილი მიზეზის საცოდნელად? ასეთი არქონა მშვიდობის და ბედნიერების შეიძლება იყოს შვებამოგვრილი მხოლოდ მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ჩვენ დავივიწყეთ რაც ჩვენ უნდა დავივიწყოთ და როდესაც ჩვენ ვაღწევთ დანიშნულების ადგილს რომელსაც ჩვენ უნდა მივაღწიოთ. რა არის იგი რაც ჩვენ უნდა დავივიწყოთ და რაც უნდა ვიცოდეთ? რა არის იგი რასაც ჩვენ უნდა მივაღწიოთ? ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ჯივას (ინდივიდუალურობის) ასპექტი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ნამდვილი მე. ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ღმერთობას.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1972, თავი 6.
22.06.16
თუ თქვენ დაიმორჩილებთ თქვენს ჭკუას თქვენ მიაღწევთ მშვიდობას. თუ თქვენ მიაღწევთ მშვიდობას, თქვენ შეხედავთ ყველა მოვლენას თანაბარი ჭკუით. კარგი და ცუდი, პატივისცემა და უპატივცემლობა, სიმპათია და ანთიპათია ყველა არის ასპექტი ერთი და იგივე რამის, ბრაჰმანის (ღმრთურების). თუ თქვენ ხართ ღმრთური წყალობის მიღების შემძლე, ყველაფერი იქნება ნარნარად მიმდინარე. თუ თქვენ შორს ხართ ღმრთაებრივი წყალობიდან, ბოროტი პლანეტები დაიწყებს თქვენზე ზემოქმედებას. ბრძენმა ვიშვამიტრამ გაახარა ბრაჰმა თავისი ინტენსიური ასკეტიზმით. უფალმა ბრაჰმამ მოაცილა ეჭვის ღრუბლები რომლებიც ფარავდა შინაგან ძალას ბრძენ ვიშვამიტრაში. უფალმა ბრაჰმამ ასწავლა ვიშვამიტრას ღმერთის ყველგან დასწრების აღიარება და უთხრა მას რომ ეგალობა უფლის წყალობასა და დასწრებაზე. ღმერთის ასპექტი არ არის რაიმე რაც არის განცალკევებული და გამორჩეული, რადგან ღმერთი არის ყველგან მყოფი. ეს არ არის საგანი რაიმე კონკრეტული მახასიათებლებით. ეს არის სული (პარარტა) და არა საგანი ან ობიექტი (პადარტა), ღმერთი არის, და არის ყველგან.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1974, ტომი 1, თავი 4.
23.06.16
ბევრი ადამიანი ასრულებს ღმერთის თაყვანისცემის რიტუალს (პუჯას), თაყვანს სცემს მას და უნდა რომ მისდიოს მას. ვის სასარგებლოდ არის ეს შეთავაზებები? ეს არის მხოლოდ ჩვენს სასარგებლოდ და არა ღმერთის! როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ რაიმე საინტერესოზე ჩვენს ჭკუაში, ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ჩვენი სიტყვები გამოსცემს დადებით ენერგიას და ჩვენი მოქმედებებიც ასევე დემონსტრირებს ემოციურ აღგზნებას. მეორეს მხრივ, თუ არსებობს ნაღვლიანი აზრები ჩვენს ჭკუაში, მაშინ ჩვენი გარეგანი სხეული აირეკლავს ნაღვლიანობას რომელსაც განცდის ჩვენი ჭკუა. ავიღოთ უფრო მარტივი მაგალითი – იფიქრეთ ლიმონზე და იფიქრეთ რომ თქვენ ჭრით მას! თუ თქვენ გიყვართ ლიმონი, თქვენ მოგივათ ნერწყვი თქვენს ენაზე! სინამდვილეში ლიმონის წვენი არ მოვიდა და არ შეეხო თქვენს ენაზე. უბრალოდ აზრი ლიმონის წვენზე ასველებს თქვენს ენას. ზუსტად ასევე, როდესაც ადამიანები აღმერთებენ და თაყვანს სცემენ ღმერთს ღმერთის კარგ ხარისხებზე ფიქრით, ისინი ასევე იქნებიან შთაგონებული  კეთილშობილური ხარისხების დანერგვაზე.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
24.06.16
ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დაეჭვება რაც შეეხება იმ მიზეზს რომ ღმერთს უნდა ჰქონდეს ასე ბევრი სხვადასხვა სახელი. ეს თითოეული სინამდვილეში ეკუთვნის უფლის გარკვეულ ხარისხს. ჩვენ ვიცით რომ სახლში ვაჟიშვილი მოდის და მიმართავს ოჯახის უფროსს როგორც მამას, იმ დროს როდესაც რძალი უწოდებს მას მამამთილს, შვილიშვილი მიმართავს როგორც პაპას, და ცოლი მიმართავს როგორც „ჩემო საყვარელო ქმარო“. აქ ჩვენ ვხედავთ რომ რამდენადაც მას დამყარებული აქვს სხვადასხვა ტიპის კავშირები, მას სხვადასხვა ადამიანები მიმართავენ სხვადასხვა სახელით. ამის მსგავსად, ბრაჰმინი წოდებულია პუჯარიდ (ქურუმად) თუ ის ასრულებს პუჯას და იწოდება მზარეულად თუ ის ამზადებს საჭმელს. ის იძენს სხვადასხვა სახელს იმ სამუშაოს ბუნებაზე დამოკიდებულებით რასაც ის ასრულებს. ამის მსგავსად დამოკიდებულებით დროსა, მდგომარეობასა და ქვეყანაზე ღმერთს მიცემული აქვს სხვადასხვა სახელი რომელიც არის შესაფერისი სიტუაციისა და როლისთვის რომელსაც ის ასრულებს.
– ღმერთის საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში 1974, ტომი 1, თავი 5.
25.06.16
თუ ჩვენ ვფიქრობთ რაიმე სიმშვიდის დამრღვევ თემაზე იმ დროს როდესაც ვჭამთ ჩვენს საჭმელს, ეს იწვევს სიმშვიდის დარღვევას ჩვენს ჭკუაში. ამიტომაც არის ჩვენს ტრადიციულ პრაქტიკაში რომ იმ დროს როდესაც ადამიანები ჭამენ თავიანთ საკვებს, არავინ არ უნდა ელაპარაკოს მათ არასასიამოვნო თემაზე. ამის მიზეზი არის ეს რომ მომენტი როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ რაიმეს და აზრები გადის ჩვენი ჭკუის მეშვეობით, ჩვენი გული თვით აეწყობა აზრების ამ სახეზე. როდესაც თქვენ ზიხართ სახლში, თუ ვინმე წამოიყვირებს რომ აქ დარბის მორიელი, დამოუკიდებლად იმისგან არის თუ არა აქ მორიელი, თვით სიტყვა გვაიძულებს ჩვენ შევძრწუნდეთ, ავმოქმედდეთ და მოვშორდეთ. აქედან გამომდინარე, კონკრეტული რამ რაც შემოდის ჩვენს ჭკუაში გვაიძულებს ჩვენ ავეწყოთ მასზე ჩვენი მოქმედებებით. ამგვარად გამოდის რომ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ფიქრს ღმერთის ღმრთიურ ხარისხებზე, არსებობს შანსი რომ ჩვენ თვითონ განვივითაროთ ეს ღმრთიური თვისებები ჩვენში.
– ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
26.06.16
წარმოიდგინეთ, ათი შვილი მიდის ტანსაცმლის მაღაზიაში და ირჩევს რომელიმე ქსოვილს რომელიც მათ მოსწონთ. შემდეგ ეს ბავშვები მიჰყავთ მკერავთან, და ყოველი მათგანი იძლევა თავის შესაბამის ზომებს, და იღებს შესაფერისად მოქარგულ პერანგს. ყველა ბავშვი იყენებს ერთიდაიგივე ნაჭერს რომ მიიღოს თავისი პერანგი, მაგრამ მათ ყველას აქვს განსხვავებული ზომა. ეს არის გასაკეთებლად სწორი საქმე! თუ მკერავი შეკერავს ყველა პერანგს ერთი და იგივე ზომით და თხოვს ყველა ბავშვს რომ ატარონ ეს პერანგები, იქნება ეს სწორი? თუ ბავშვი ვერ მიიღებს პერანგს რომელიც კარგად მოერგება, მისთვის იქნება ძალიან არაკომფორტული მისი ტარება. ამის მსგავსად, ღმერთი (ბრაჰმანი) ციალებს ყველას გულში და დამოკიდებულებით მათ საკუთარ წარმოდგენაზე შუქმფენი ბრაჰმანის რომელიც არის მათ შიგნით, თითეულს აქვს უფლება გააღმერთოს ეს კონკრეტული სახელი და ფორმა. ამ თავისუფლების გარეშე, როგორ შეიძლება თქვენ გაიგოთ და დაუკავშრდეთ უსაზღვრო, უსასრულო და ყველგან მყოფ ღმერთს?
– ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში 1974, ტომი 1, თავი 5.
27.06.16
რთულ დროთა განმავლობაში ზოგიერთი ადამიანი სთავაზობს ლოცვას ღმერთს დარწმუნებული რომ ღმერთი არის სადღაც სხვა ადგილას და ისმენს მის ლოცვას. ის მოდის მთელ გზაზე და წყვეტს მათ სიძნელეებს! ყოფით პლანზე თუ თქვენ მიდიხართ უფლებამოსილ თანამდებობის პირთან და აქებთ მას, შემდეგ მან შეიძლება გააკეთოს სიკეთე თქვენთვის! მაგრამ ღმერთი არ არის იმ ვინმეს მსგავსი, ვინც არის ხელისუფლების თანამდებობაზე! როგორც კი თქვენ გაიფიქრებთ ღმერთის შესახებ თქვენს ჭკუაში, მისი წყალობა გეხმარებათ თქვენ. წერილები აცხადებს, ბრაჰმა ვიდ ბრაჰმაია ბჰავატი (ღმერთის ცოდნა გარდაგქმნით თქვენ თვით ღმერთში). თქვენი ლოცვების შედეგი არის ის რომ ღმერთის ხარისხები ინერგება თქვენში და გაძლევთ თქვენ შვებას ტანჯვისგან. ღმერთისადმი ლოცვები, გალობა მისი დიდების, და ფიქრი უფლის ღმრთიურ ხარისხებზე სრულდება მხოლოდ თქვენი საკუთარი სიმშვიდისთვის და კეთილდღეობისთვის და კარგი ხასიათის განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე ხელი შეუწყეთ კარგ იდეებს, კარგ იდეალებს და კარგ აზრებს ყოველ დროს.
– ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
28.06.16
თქვენ ყველამ უნდა შეავსოთ თქვენი ჭკუა ურყევი რწმენით და მყარი ხედვით. ეს არის ცდა რომელიც თქვენ უნდა გააკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ უნდა მიებათ რაიმეზე; მასზე მიბმული ჩაეჭიდეთ მას, არ დატოვოთ ის. ასეა თუ ისე თქვენ მოისურვეთ რაიმე; ისურვეთ ეს იმ დრომდე ვიდრე ეს სურვილი შესრულდება, არ მიატოვოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც თქვენ ითხოვეთ რაიმე; ითხოვეთ ეს, იქამდე ვიდრე ეს მოგეცემათ, არ თქვათ უარი. ასეა თუ ისე თქვენ იფიქრეთ რაღაცაზე; იფიქრეთ მასზე, ვიდრე ეს არ განხორციელდება, არ მოშორდეთ. მეტი მოთმინების არშემძლე, ის უნდა მოვიდეს თქვენს დასახმარებლად. ან თქვენ მუდმივად უნდა ითხოვოთ იქამდე ვიდრე არ დაკარგავთ გონებას. ეს არის ყველაფერი. იქამდე არ შეცვალოთ თქვენი აზრი. ეს არის სწორი გზა, მაგრამ თქვენს გადაწყვეტილებაზე უარის თქმა არ არის სწორი გზა. რა დაბრკოლებაც არ უნდა შეგხვდეთ თქვენს გზაზე, თუ თქვენ არ მოიდრიკებით და გექნებათ მყარი რწმენა, მაშინ ჩვენ ავაშენებთ კრიშნას (ღმერთის) არმიას.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 4.
29.06.16
როდესაც ჩვენ ვიყენებთ სიტყვებს ‘არჩევანის თავისუფლება’ სულიერ გზასთან მიმართებით, ჩვენ ვიყენებთ ამ სიტყვებს მხოლოდ ღმრთიურების გაგებაზე ჩვენი შეხედულებით. ღმერთი არის უსაზღვრო; და ადამიანს შეიძლება აქვს თავისუფლება რომ ჰქონდეს ღმერთის საკუთარი გამოსახულება, და მაინც ტკბებოდეს ღმერთის უსაზღვრებო ასპექტით. ქსოვილი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მაგრამ ძირითადი მასალა, სახელდობრ ძაფი, რომელიც აკეთებს სხვადასხვა სახის ქსოვილს, არის იგივე. სამკაული ყველა არის სხვადასხვა, მაგრამ ოქრო რომელიც შედის სამკაულის ნამზადში არის იგივე. მსხვილფეხა საქონლის ფერი შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ რძე არის ერთნაირი. ყვავილები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ თაყვანისცემა რისთვისაც ეს გამოიყენება არის ერთი და იგივე. ადამიანის არსებებს გამორჩათ ეს მნიშვნელოვანი მომენტი და ეს არის მათი უმეცრების შედეგი. ადამიანებს წარმოდგენილი აქვთ თავისთვის დიდი სიმრავლე სირთულეების ასეთი უმეცრების გამო. ღმერთი არის ერთი, მაგრამ ყოველ ადამიანს უნდა შეეძლოს თავისთვის ფორმის შექმნა თავისი გემოვნების შესაბამისად.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში 1974, ტომი 1, თავი 5.
30.06.16
დედამიწის შემადგენელი ხუთი ელემენტი ასევე კონტროლირდება განსაკუთრებული კანონებით. უსასრულო ოკეანეც კი მოძრაობს გარკვეული კანონებითა და წესებით. იმისთვის რომ მივიღოთ ეს შეზღუდვა მიწიერ პლანზე, ზოგიერთი დისციპლინა არის საჭირო. მთელი მსოფლიოს კონტექსტში, ადამიანის სიცოცხლე არის მხოლოდ ნაწილი. აქედან გამომდინარე ადამიანის ცხოვრება უნდა იყოს რეგულირებული. რისთვისაც არ უნდა იყოს, იქნება ეს სიყვარულისთვის, სიძულვილისთვის თუ რისხვისთვის, რაღაც რეგულირება არის საჭირო. რაიმე სახის სამუშაოს შესასრულებლად ამ მსოფლიოში უნდა იყოს რაღაც წესრიგი და დისციპლინა. ნებისმიერი სამუშაო რომელიც თქვენ შეიძლება შეასრულოთ დისციპლინის გარეშე, არ მოიტანს კარგ შედეგს. ეს რაც მართავს მსოფლიოს არის კანონის უზენაესობა. რაც საჭიროა რომ აკონტროლოთ თქვენი თავი და დააყენოთ თქვენი თავი კანონის უზენაესობის ქვეშ, არის დისციპლინა. ეს საკუთარი თავის კონტროლი არის როგორც თაფასი ან ეფიტიმია. სიცოცხლე, რომელშიც არ არის დისციპლინა და კონტროლი, დაკნინდება და დაეცემა ამა თუ იმ დღეს. ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ჭეშმარიტება რომ უნდა არსებობდეს ადამიანის ბუნების კონტროლი და შეზღუდვები.
– ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 6.

სატია საი ბაბა