ბიბლიოგრაფია

უკან: ნაწილი X

ეს ზღაპარი წარმოადგენს რუსულენოვან ვებგვერდზე http://book.uraic.ru/swami75/index.htm გამოქვეყნებული ნაწარმოების “ადამიანი და ღმერთი – სიცოცხლის ძღაპარი” თარგმანს.

თარგმანი ქვეყნდება ზემოაღნიშნული ვებგვერდის შემდგენელთა თანხმობით და დიდად ვმადლობ უფალს და მათ რომ ქართველ მკითხველს მოგვცეს უძვირფასესი შესაძლებლობა გავეცნოთ  მარადიულ მოძღვრებას ჭეშმარიტების შესახებ.

ქვემოთ მოცემულია ბიბლიოგრაფია რომელიც თან ერთვის რუსულენოვან ნაწარმოებს და გადმოტანილია უცვლელად

A Compendium of the Teachings of Sathya Sai Baba. Compil. Ch.Leslie-Chaden.
Digest. Collection of Sri  Sathya Sai Baba’s Sayings. T.Krishna Murty.
Divine Discourses of Bhagavan  Sri  Sathya Sai Baba.

 

21.09.1979
22.11.1980
19.04.1996
08.03.1997
01.10.1998
23.11.1998
28.10.1998
29.10.1998
24.11.1998
19.10.1998
12.10.1998
25.12.1998
11.10.1998
29.09.1998
30.09.1998
04.10.1998
11.11.1998
14.02.1999
15.02.1999
23.11.2000
10.09.2000
14.07.2000
03.10.2000
05.10.2000
06.10.2000
02.10.2000
01.01.2001
21.02.2001
22.02.2001

Труды Е.П.Блаватской  в переводе на русск. Е.И.Рерих.
Sai Darshan. Divine Messages received by Seema M.Dewan.
Chinna Katha. Stories and Parables of Baba, p.1,2.
Holy Mission, Divine Vision. Sai Usha, 33.
Bhakti and Health. Charanjit Ghooi.
Sai Humour.
Stories for Children, p.2,1222.
Everyday Human Values, by Jagadeesan.
Sai Avatar. Digest., vol.2,107.
Summer Showers in Brindavan, 1996,28,33.
Discourses of Bhagavan  Sri  Sathya Sai Baba, vol.1У,333; П,202,205.
Bhagavatha Vahini, by  Bhagwan  Sri  Satya Sai Baba, 221.
In Guest of God, by P.P.Arya.
The Sai Incarnation, by Sudha Aditya, 118,108.
Sathya Sai Education in Human Values. Workbook.
Glimpses of the Divine. B.Rodriguez, 58,103,185.
Sai Baba and Sai Yoga. Indra Devi.
Ever young, ever healthy, by Indra Devi.
Value oriented moral Lessons. Swami Raghaveshananda, numb.2,13.
A Solemn Pledge from Shirdi Sai Baba. B.H.Briz-Kishore, 59,37.
Sai’s Story. Shaila Hattiangadi, 25,44,29.
Breath, Life and Soul. I.Pradhan. Sanathana Sarathi, May 1996.
Satvik Stories. B.Kurzweil,10.
Sathya Sai Speaks. voL. ХУ1,124; Х1,129; 1У,261; Х1У,363.
The wonderful Leelas of  Bhagwan  Shri  Sathya Sai Baba. Mahatma “M”/ Publ. Anil Kumar Malhotra.
Sai Baba of Shirdi. B.K.Chaturvedi.
 Sai Inner Views. H.Murphet.
The Sai Trinity. S.P.Ruhela.
Stream of Love (Prema Dhaara). Compil J.Venkatraman.
Sai Bangaru Revolution. Sai Susan, Vithal Babu.
Fragrance. A Bouquet of 70 EHV Stories. B.G.Pitre.
Sathya Sai’s Anugraha Varshini. Sudha Aditya, 3,24.
The Light of Love, by N.Kasturi.
Sri  Sathya Sai’s Miracle and Spirituality. S.Paranivelu.
Sai Baba. The Saint of Shirdi. Mani Sanukar.
The Sai Path to Immortality. The Way of Love. A.Chaudhuri.

დაბრუნება პროლოგზე