სექტემბერი

01.09.19.
ბანკებს აქვთ ანაბრების საცავები, სადაც კლიენტებს შეუძლიათ შენახვა თავისი ძვირფასეულობის, სამკაულების, იურიდიული დოკუმენტების და სხვა ძვირფასი მეტალების როგორიც არის ვერცხლი და ოქრო რომლებიც იზიდავს ქურდებს; ამის შემდეგ ადამიანები თავისუფლდებიან მღელვარებისგან და იძინებენ მშვიდად. იცით თქვენ რომ თქვენს ღმრთიურ ბანკს ასევე აქვს ანაბრების უსაფრთხო საცავი? მასში თქვენ შეგიძლიათ ღმერთზე საზრუნველად ჩააბაროთ თქვენი სამკაულები გონიერების, ნიჭიერების და მსახურების შესაძლებლობის და ძვირფასი თვლები რომელსაც ყველაზე მეტად აფასებთ, სახელდობრ, თქვენი ‘ეგო’! შემდეგ, თქვენ შეიძლება იყოთ თავისუფალი და ბედნიერი. ღმრთიური ბანკირი გიწვევთ: „ჩამბარდით მხოლოდ მე“ (მამ ეკამ შარანამ ვრაჯა). შემდეგ, ის გარწმუნებთ თქვენ რომ არ გჭირდებათ დარდი საერთოდ (მა სუჩაჰ). სიმდიდრე (დჰანამ) მისაღები ღმრთიურ ბანკში მიდის მხოლოდ მათთან ვინც იბრძვის რომ იყოს სათნო (პუნიამ) და განჯაჭვული, თავმდაბალი და წმინდა. სათნოება რასაც თქვენ აკეთებთ, სისუფთავე რასაც თქვენ აღწევთ, და სიყვარული რასაც თქვენ ამჟღავნებთ – ესენი არის ძვირფასი ნივთები რასაც უფალი სიხარულით იღებს როგორც ანაბრებს.
– ღმერთის საუბარი, 1966 წლის 14 ივლისი.
02.09.19. ვინაიაკა ჩათურტი
‘გა’ სიმბოლირებს გონებას (ბუდჰის), ‘ნა’ აღნიშნავს სიბრძნეს (ვიჯნანას) განაპატი არის გონებისა და სიბრძნის პატრონი. სამყარო შენარჩუნდება განების (ღმერთების) მიერ და განაპატი არის მათი ბატონი. უფალი ვინაიაკა სიმბოლირებს ჭეშმარიტი ლიდერის ხარისხებს ყველა ასპექტში. ვიიათე ნაიაკე ითი ვინაიაკა, ნიშნავს, ის არის ბატონი თავის თავზე. განაპატის ასევე უწოდებენ მას ვისაც თავის გადასაადგილებლად ჰყავს თაგვი (მუშიკა ვაჰანა). თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ ასეთ პატარა თაგვს როგორ შეუძლია ატაროს თავის ზურგზე ზორბა პიროვნება როგორიც ვინაიაკაა? აქ მუშიკა არ ნიშნავს უბრალოდ თაგვს. ეს სიმბოლიზებს უმეცრების სიბნელეს იმიტომ რომ თაგვი მოძრაობს სიბნელეში. მაშასადამე, მუშიკა ვაჰანა ნიშნავს მას ვინც იმორჩილებს უმეცრებას და ფანტავს სიბნელეს. ვინაიაკას ასევე ეწოდება ვიგნესვარა (დაბრკოლებების აღმომფხვრელი). არცერთი დაბრკოლება არ შეხვდება გზაზე მას ვინც ელოცება ვინაიაკას. მაშასადამე, ვინაიაკას თაყვანისცემა იძლევა წარმატებას როგორც სულიერ ასევე მიწიერ ძალისხმევებში.
– ღმერთის საუბარი, 2002 წლის 10 სექტემბერი.
03.09.19.
დღეს ადამიანები სათანადოდ არ იყენებენ თავიანთ ჭკუას (მათის), ძალისხმევას (გათის), მდგომარეობას (სტითის) და სიმდიდრეს (სამპათთის). როგორც შედეგი, ისინი კარგავენ წმინდა ენერგიას რომლითაც ღმერთმა აკურთხა ისინი. არა მხოლოდ ეს, ისინი არიან დაქვემდებარებული ტანჯვას და დარდს თავიანთი ცუდი ხარისხების გამო როგორიც არის კამა, კროდჰა და ლობჰა (სურვილი, რისხვა და სიხარბე). მათ აბსოლუტურად არ აქვთ კონტროლი თავიანთ სურვილებზე. როდესაც ერთი სურვილი სრულდება, ადამიანები იწყურებენ მეორეს. რისხვა არის მეორე ცუდი შტრიხი რომელიც ღუპავს ადამიანებს. სიძულვილი არის უფრო სახიფათო ვიდრე რისხვა. ეს წარმოშობს ბევრ ცუდ ხარისხს რომელიც გიშლით თქვენ ღმრთიურების განცდას. ადამიანები სავარაუდოდ იცხოვრებენ ასი წლის განმავლობაში, მაგრამ სიცოცხლე მოკლდება ამ ცუდი ხარისხებით. როდესაც ეს ცუდი შტრიხები არის მთლიანად დამორჩილებული, შესაძლებელია დატკბობა ხანგრძლივი და ბედნიერი ცხოვრებით. არავინ დაკარგავს თავის სიცოცხლეს თუნდაც ის ქალი თუ კაცი შეეჯახოს სერიოზულ ავარიასთან.
– ღმერთის საუბარი, 2002 წლის 10 სექტემბერი.
04.09.19.
ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება შედარდეს ოთხსართულიან სასახლეს. ბრაჰმაჩარია, გრიჰასტა, ვანაპრასტა და სანიასა (უქორწინობა, დაოჯახებულობა, განდეგილობა და განდგომა) არის ოთხი სტადია ადამიანური ცხოვრების. ბრაჰმაჩარია არის საძირკველი; თუ საძირკველი არის მტკიცე, დანარჩენი სამი ეტაპი იქნება ავტომატურად აღებული მზრუნველობაზე. მაგრამ თანამედროვე ახალგაზრდობა ანგრევს თავიანთი სიცოცხლის სამ მეოთხედს იმიტომ რომ მათ არ აქვთ მყარი საძირკველი. როდესაც უფროსები ურჩევენ დაჯდნენ სალოცავად სულ ცოტა ხუთი წუთი, ისინი ამბობენ რომ მათ არ აქვთ დრო, მაგრამ მათ აქვთ მთელი დრო მსოფლიოში დასატკბობად ცუდ ხარისხებსა და ჩვევებში. ახალგაზრდებმა განსაკუთრებულად უნდა გააკეთონ ყველა ძალისხმევა ბრაჰმაჩარიას მყარი საძირკვლის ასაშენებლად. უბრალოდ უცოლოდ დარჩენა არ არის ბრაჰმაჩარია. მუდმივი ჭვრეტა ბრაჰმანზე არის ბრაჰმაჩარია. იფიქრეთ ღმერთზე და იგალობეთ მისი სახელი ყველა ვითარებაში. ატარეთ სისუფთავის ცხოვრება. მიუძღვენით თქვენი სიცოცხლე სიყვარულის პრინციპს. ეს უზრუნველყოფს თქვენი სიცოცხლის სასახლის უსაფრთხოებას.
– ღმერთის საუბარი, 2002 წლის 10 სექტემბერი.
05.09.19.
მასწავლებელი არის გზის მაჩვენებელი ნიშნის მსგავსი. თუ გზის მაჩვენებელი ნიშანი თვით დაკარგულია, ის როგორ შეძლებს სწორი მიმართულების მინიშნებას? მაშასადამე, მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს მყარი ჭკუა. მხოლოდ მაშინ შეუძლია მას მიმართოს სტუდენტები სწორ გზაზე. მასწავლებელმა უნდა გადასცეს სატიას, დჰარმას, შანტის, პრემას და აჰიმსას ადამიანური ფასეულობები. ბევრი არის დაბნეული იმაზე თუ რა არის ძირითადი ფასეულობა ამ ხუთს შორის. სიყვარული არის პირველხარისხოვანი მნიშვნელობის. ყოველმა მასწავლებელმა უნდა ასწავლოს თავის სტუდენტებს თავიანთი მშობლების, ნათესავების და თანამოძმეების სიყვარული და პატივისცემა. მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ სუფთა გულები და სათნოებები როგორიც არის ჭეშმარიტების ერთგულება, კარგი ქცევა, ვალდებულება, ერთგულება და დისციპლინა, იმიტომ რომ მათ შეძლონ იგივეს გადაცემა სტუდენტებისთვის. მარტო ის კაცი თუ ქალი, ვინც გადასცემს ამ სათნოებებს სტუდენტებს, არის მასწავლებელი ნამდვილი მნიშვნელობით. მთელი მსოფლიო აყვავდება, როდესაც სტუდენტები გაუყვებიან სწორ გზას. აქედან გამომდინარე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სათნოებათა კულტივირება მასწავლებლის მხრიდან, ვისაც სტუდენტებმა უნდა მიბაძონ.
– ღმერთის საუბარი, 2000 წლის 29 სექტემბერი.
06.09.19.
თითეულ და ყოველ თქვენგანს უნდა ჰქონდეს რწმენა ღმერთში და თავდაჯერებულობა. თუ არ არსებობს რწმენა თქვენ ვერ შეძლებთ ვერაფრის მიღწევას. სადაც არის ნდობა, იქ არის სიყვარული. სადაც არის სიყვარული, იქ არის მშვიდობა. სადაც არის მშვიდობა, იქ არის ჭეშმარიტება. სადაც არის ჭეშმარიტება, იქ არის ნეტარება. სადაც არის ნეტარება, იქ არის ღმერთი. სინამდვილეში, რწმენის გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ გქონდეთ რწმენა თუნდაც თქვენს დედაში. უნდა გქონდეთ მტკიცე რწმენა. მას შემდეგ რაც თქვენ გაქვთ მტკიცე რწმენა რომ ის ადამიანი არის თქვენი დედა, თქვენ ის გიყვართ. მტკიცე რწმენას მიჰყავხართ სიყვარულამდე. სიყვარული წაგიყვანთ თქვენ მშვიდობისკენ. მშვიდობა აწარმოებს ჭეშმარიტებას, და როგორც კი ჭეშმარიტება ცხადდება, თქვენ აღწევთ ნეტარებას. ეს ნეტარება არის თვით მეთაური ღმერთი. მაშასადამე, მტკიცე რწმენა არის აუცილებელი დამახასიათებელი. სწორედ ეს მტკიცე რწმენის დაკარგვა არის მსოფლიოში სულიერების უქონლობის მიზეზი.
– ღმერთის საუბარი, 2000 წლის 29 სექტემბერი.
07.09.19.
ჩვენი წერილები გასწავლით რომ თქვენ მიაღწევთ დამსახურებას სხვების მსახურებით და ჩაიდენთ ცოდვას მათზე ზიანის მიყენებით. ეს უნდა პრაქტიკდებოდეს ყველგან. მაგალითად, ერთმანეთის გაგება და შეთანხმება ერთმანეთს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახის სწორი ფუნქციონირებისთვის. როდესაც არსებობს სწორი გაგება ცოლსა და ქმარს შორის, ცოლი პროტესტს არ აცხადებს, მაშინაც კი თუ ქმარი დაბრუნდება სახლში ძალიან გვიან ოფისიდან. სინამდვილეში, ის აღელვებით ელოდება მას ფიქრით რომ ის შეიძლება დაკავებულია სამუშაოზე ან გაჩხერილია საგზაო მოძრაობის საცობში. მაგრამ თუ არ არსებობს სწორი გაგება ორს შორის, თუნდაც ხუთწუთანი შეყოვნება, შექმნის დიდ ჩხუბს! რეგულირება გახდება ადვილი მხოლოდ მაშინ როდესაც არსებობს სწორი გაგება. როდესაც მასწავლებელი მიდის შვებულებაში, სხვა მასწავლებელს შეუძლია დაიკავოს მისი კლასი. ასეთი გაგება და შეთანხმება მასწავლებლებს შორის ძალიან დაეხმარება მოსწავლეებს. ეს უნდა აპრაქტიკოს ყველამ, იქნება ის მოსწავლე თუ მასწავლებელი ან ოჯახის თუ საზოგადოების წევრი.
– ღმერთის საუბარი, 2000 წლის 29 სექტემბერი.
08.09.19.
ცხოვრების სახეობას რომლის გატარებასაც თქვენ აირჩევთ და მისწრაფებებს რომლებიც თქვენ გაქვთ თქვენს ჭკუაში შეიძლება მიაღწიოთ თუ თქვენ ხართ კარგი ადამიანების კომპანიაში. თქვენ უნდა კულტივიროთ მეგობრობა კარგ ადამიანებთან და უნდა მისდიოთ მათ მაგალითს თქვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. კარგი ადამიანები შეიძლება იცნოთ მათი კეთილი აზრებით, მოსიყვარულე სიტყვებით და კეთილშობილური საქმეებით. ახალგაზრდობა არის შესაფერისი ასაკი თქვენთვის ასეთი ცხოვრების გასატარებლად და საკუთარი თავის ჩასართველად უხუცესთა კომპანიაში. ამ ასაკის განმავლობაში, თქვენ იქნებით შემძლე განივითაროთ კარგი იდეები და კარგი ქცევა; თქვენ უნდა მიიღოთ მყარი გადაწყვეტილება ამის კეთებაზე. თქვენი სიცოცხლის ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე, მიუძღვენით თქვენი თავი თქვენი ქვეყნის მსახურებას და თქვენი მშობლების მსახურებას. პირიქით, თუ თქვენ გაატარებთ დროს ცუდ კომპანიაში და იხეტიალებთ ქუჩებში როგორც მაწანწალა ძაღლები და დასტვენთ როგორც მელიები, თქვენ დაკარგავთ თქვენს სიცოცხლეს. დროს კარგვა არის სიცოცხლის დაკარგვა.
– ზაფხულის თავსხმები ბრინდავანში, 1973, თავი 5.
09.09.19.
ნებისმიერი ორი ადამიანი, იქნებიან ისინი ძმები თუ დები, მეუღლეები თუ მამა და ვაჟიშვილი, შეიძლება ვერ შეთანხმდეს რაიმე საკითხზე. მხოლოდ მლოცვარები ღმერთისკენ მიმავალ გზაზე ის ორი შეიძლება გულწრფელად შეთანხმდეს და სიყვარულით ითანამშრომლოს. თქვენ შეიძლება იყოთ მლოცვარე მაშინაც კი როდესაც ასრულებთ თქვენს ყოველდღურ მოვალეობებს. მხოლოდ თუ თქვენ გაქვთ გრძნობა რომ ყოველი მომენტი არის ნაბიჯი მისკენ. აკეთეთ ყველაფერი როგორც მისდამი მიძღვნილი, როგორც მისგან მართული, როგორც სამუშაო მის სადიდებლად ან მისი შვილების მსახურებისთვის. შეამოწმეთ ყველა თქვენი მოქმედება, სიტყვა, აზრი ამ სასინჯ ქვაზე: „მოწონებული იქნება ეს ღმერთის მიერ? იქნება ეს უკუნაქცევი მის დიდებაზე?“ როდესაც თქვენ უძღვნით თქვენს თავს უფლის დიდებას, თქვენ პატივი უნდა სცეთ ტანს, გრძნობებს, გონებას, ნებას და ყველა ინსტრუმენტს ცოდნის, მოქმედების და გრძნობის როგორც აუცილებელს მისი სამუშაოსთვის. მაშინ როდესაც სხვები თვრებიან სიამაყით, ერთგული ივსება პრემას (უანგარო სიყვარულის) ცრემლებით.
– ღმერთის საუბარი, 1968 წლის 23 ნოემბერი.
10.09.19.
მოთხრობას კრიშნას და გოპების (მწყემსი ქალების) შესახებ აქვს ღრმა შინაგანი აზრი. ბრინდავანი არ არის განსაკუთრებული ადგილი რუკაზე; ეს არის თვით სამყარო. ყოველი გული სავსეა მგზნებარე სურვილით ღმერთისთვის, და ფლეიტა არის უფლის ძახილი. თამაშში რომელსაც ეწოდება რასაკრიდა სადაც უფალი კრიშნა აღწერილია როგორც მოცეკვავე გოპებთან მთვარის სინათლეში, ყოველ ქალწულს ჰყავდა კრიშნა მისი ხელის დამჭერად ცეკვაში. ეს არის სიმბოლო წყურვილის და ტკივილის ტარება მათ მიერ ვინც უმიზნებს მისი დასწრების მიღწევას. უფალი ამჟღავნებს ასეთ წყალობას რომ ყოველ თქვენგანს ჰყავს უფალი თავისთვის; თქვენ არ გჭირდებათ დამწუხრება რომ თქვენ ვერ გეყოლებათ ის, მაშინ როდესაც სხვები მიიღებენ მას; არც გჭირდებათ სიამაყე რომ თქვენ ის გყავთ და რომ სხვა ვერავინ შეძლებს მის ყოლას იმავე დროს! ღმერთი დაბინავებულია თქვენი გულის ალტარში.
– ღმერთის საუბარი, 1968 წლის 23 ნოემბერი.
11.09.19. ონამი
კერალაში ხალხი ონამის ზეიმს აღნიშნავს, ზეთის აბაზანის მიღებით, ახალი ტანსაცმლის ტარებით, კრიშნას თაყვანისცემით და ტაძრების მონახულებით. ონამის დღეს ისინი ამზადებენ ბევრ სპეციალურ კერძს და ოჯახის ყველა წევრი ზეიმობს ერთად და მიემშვიდობებიან იმპერატორ ბალის მათ დასალოცად. იმპერატორი ბალი იყო ძალიან კეთილშობილი მეფე, დიდი და თავმდაბალი ერთგული. მაგრამ მასში არსებობდა ეგოს ელემენტი. იმპერატორ ბალის მიწისქვეშეთში ჩამშვები უფალ ვამანას შინაგანი მნიშვნელობა აჩვენებს ბალის ეგოს გამანადგურებელ უფალ ვამანას. გაიგეთ რომ ღმერთი არასოდეს აიტანს რისხვას და ეგოს. რატომ ხართ თქვენ ეგოისტური? ეს ფიზიკური სილამაზის ან გრძნობების ძალის ან გონებრივი გამჭრიახობის ან სიმდიდრისთვისაა? აქედან არცერთი არ არის მუდმივი. ღმერთს ყველა ადამიანის არსება დაჯილდოებული ჰყავს ჭეშმარიტებით, უბიწოებით, მშვიდობით, სიყვარულითა და არა ძალადობით. განივითარეთ ეს ხარისხები. ამ განსაკუთრებულ დღეს, მე გაკურთხებთ თქვენ ყველას კარგი ბუნების კულტივირებაზე, სათნო ცხოვრების გატარებაზე და მოგზაურობაზე დიდსულოვნებიდან ‘ღმრთსმოსავობამდე’ (მადჰავატვა).
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 5 სექტემბერი.
12.09.19.
სამი ხარისხი განასხვავებს ადამიანს სხვა ცხოველებისგან ეს არის სიმპატია, თანაგრძნობა და თვითაღკვეთა. დღეს შიმშლმა გაახმო ეს გრძნობები ადამიანის გულში. ეს ტრაგიკული მდგომარეობა იწვევს მღელვარებას და სიმშვიდის დარღვევას როგორც სტუდენტებს ასევე მასწავლებლებს შორის. რწმენა რომ ფულს შეუძლია მიაღწიოს რაიმეს გაიზარდა ადამიანების ჭკუაში, თუმცა შეუძლებელია მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ფულის დაგროვებით. ფულს შეუძლია შეიძინოს ბევრი საკვები; მას არ შეუძლია იყიდოს მადა ან შიმშილი. ფულს შეუძლია იყიდოს სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტები; მაგრამ მას არ შეუძლია იყიდოს ჯანმრთელობა და იმუნიტეტი. ფულს შეუძლია იყიდოს მოსამსახურეები; მას არ შეუძლია იყიდოს ნებაყოფლობა. მას შეუძლია იყიდოს კომფორტი, მაგრამ არა ბედნიერება. მას არ შეუძლია დაეხმაროს ხასიათის და ზნეობის სტიმულირებას. ეს ჭეშმარიტება უნდა გაიგონ როგორც სტუდენტებმა, ისე მასწავლებლებმაც. ვინაიდან, მასწავლებლები აყალიბებენ ერს და სტუდენტები აშენებენ ერს, ჯანმრთელს და ძლიერს.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 31 აგვისტო.
13.09.19.
ადამიანები თავიანთ რწმენას დებენ ასე მყიფე და არამუდმივ ფიზიკურ ტანში. ეს ადამიანის ტანი არის მარიონეტი თოჯინა ცხრა ხვრელით მასში, და ის შეიძლება დაიმსხვრეს ნებისმიერ დროს უბრალო დაცემინებით. თავიანთი რწმენის მოთავსებით ასეთ ხრწნად ტანში, ადამიანებმა დაივიწყეს ფასდაუდებელი სამკაულები შენახული მათში რომლებიც არის ჭეშმარიტების, უბიწოების, მშვიდობის, სიყვარულისა და არაძალადობის ხუთი ადამიანური ფასეულობა; ესენი არის ყველა ადამიანის არსების ნამდვილი და ყველაზე ფასეული თვისებები. ეს არის მათი გონებრივი მღელვარებით ტანჯვის მიზეზი. თქვენ მიდიხართ მილიონერთან და ეკითხებით, „სერ! თქვენ გაქვთ ყველაფერი ამ მსოფლიოში, მაგრამ თქვენ გაქვთ მშვიდობა?“ ის დაუყოვნებლივ გიპასუხებთ, „მე მაქვს ყველაფერი ამ მსოფლიოში, მაგრამ არა მშვიდობა“. თქვენ საითაც გაიხედავთ ამ მსოფლიოში დღეს, არსებობს მხოლოდ ‘ნაწილები’, არა ‘მშვიდობა’ (‘pieces’, no ‘peace’). მშვიდობა არის დიდად თქვენს შინაგან მეში. ამის შემდეგ, ეძებეთ ეს თქვენში, იმოგზაურეთ შიგნით! ეს არის თქვენი მოვალეობა. როდესაც თქვენ ხდებით თქვენი საკუთარი თანდაყოლილი კეთილშობილური ხარისხების გამომჟღავნების შემძლე, თქვენ განცდით ჭეშმარიტ და მუდმივ მშვიდობას.
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 5 სექტემბერი.
14.09.19.
ნათქვამია, „მითხარი მე შენი კომპანია, და მე შენ გეტყვი შენ რა ხარ“. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში და უპირველეს ყოვლისა, იმოძრავეთ კარგ კომპანიაში. შემდეგ თქვენ გახდებით კარგი ინდივიდი. თქვენ არ გჭირდებათ სიკეთის შეძენა საიდანმე. ეს თანდაყოლილია თქვენს ბუნებაში. თქვენ უნდა განივითაროთ კეთილსინდისიერება თქვენში, ისევე როგორც ნაზი ნერგი აღიზრდება და ხდება დიდი ხე. მყოფები ადამიანის არსებებად დაბადებულად, დიდი ცოდვაა მოიქცეთ როგორც ცხოველები. როგორც კი ცხოველური ხარისხები ეწევა თავის საშიშ თავებს, თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეახსენოთ საკუთარ თავს, „მე არ ვარ ცხოველი; მე უნდა ვიმოქმედო როგორც ადამიანის არსებამ.“ საუბედუროდ, დღეს, თქვენ საითაც გაიხედავთ, ცხოველური ხარისხები არის გაშმაგებული. სადაც კი თქვენ წახვალთ და ვისაც კი შეხვდებით, არსებობს მხოლოდ ერთი სურვილი – ფული, ფული და უფრო მეტი ფული. გახსოვდეთ ფული მოდის და მიდის, მაგრამ ზნეობა მოდის და იზრდება! აქედან გამომდინარე, განვითარდით და გაიზარდეთ ზნეობრივ ფასეულობებში.
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 5 სექტემბერი.
15.09.19.
თიაგა (მსხვერპლი ან თვითაღკვეთა) არ არის ტყეში წასვლა, უკან ჩამოტოვებით თქვენი მეუღლის, შვილების და ქონების. რაც საჭიროა შეწირული იყოს მსხვერპლად არის სწრაფვა შედეგებისთვის, მოქმედებათა შედეგების მიღებისთვის. ეს არის ნამდვილი მსხვერპლი. თქვენ უნდა უარჰყოთ განურჩეველი სურვილები. მხოლოდ შემდეგ გახდება თქვენი გული სუფთა. ღმერთს სურს მხოლოდ სუფთა, მოსიყვარულე და წმინდა გული. ღმერთს არ სურს და არ სჭირდება რაიმე თქვენგან! ეს მხოლოდ თქვენ ხართ ვისაც გაქვთ სურვილები. როდესაც თქვენ გაქვთ კეთილშობილი სურვილები, ღმერთი იქნება ბედნიერი. მხოლოდ მაშინ განცდის თქვენი ოჯახი, საზოგადოება და ქვეყანა მშვიდობას და ბედნიერებას. უპირველესად, მშვიდობა უნდა გამეფდეს თქვენს საკუთარ სახლში. შემდეგ ეს მშვიდობა გამოსხივდება საზოგადოებაში. როდესაც საზოგადოებები გახდება კარგი, ქვეყანა აყვავდება. თუ მშვიდობა უნდა დამყარდეს ქვეყანაში, ჯერ ინდივიდმა უნდა განცადოს მშვიდობა. მსოფლიო მშვიდობა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როცა მშვიდობა მყარდება ინდივიდუალურ დონეზე. თუ ინდივიდი არ არის მშვიდობაში, როგორ შეიძლება არსებობდეს მშვიდობა მსოფლიოში?
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 5 სექტემბერი.
16.09.19.
ბევრი ამაყობს ქვეყანაში განათლების უზარმაზარი გაფართოების გამო. მაგრამ არსებობს თანამედროვე ვითარების გამო ბედნიერად ყოფნის რაიმე მიზეზი? განათლების არაჯანსაღი გაფართოება ისეთივე არასასურველია, როგორც ტანის არაჯანსაღი გასივება. ხარისხების შეძენა დიდ ფასად და ინტელექტუალური სიამაყის გამო განვითარებული უპატივცემლობა მშობლების მიმართ არ არის სწორი განათლების ნიშანი. თავმდაბლობა არის ნამდვილი განათლების განმასხვავებელი ნიშანი. ქედმაღლობას, შურსა და ტრაბახს არ უნდა ჰქონდეს ადგილი სწორად განათლებულ ადამიანთან. ადამიანები მოწყურებული არიან მშვიდობისა და ბედნიერებისთვის მაგრამ ისინი აკეთებენ რაღაცეებს რასაც მოაქვს უბედურება და უსიამოვნება. ადამიანის არსებებად დაბადებულებმა, თქვენ უნდა ეცადოთ ცხოველების დონეზე მაღლა ასვლა. თქვენ არსებითად ხართ ნაპერწკლები ღმრთიურიდან. მაგრამ მსგავსად ღუმელიდან გამოსული ნაპერწკლების რომლებიც რაღაც დროს შემდეგ იქცევა ფერფლად, თქვენ დავიწყებული გაქვთ თქვენი ღმრთიური წარმოშობა. იმ დროს როდესაც ახორციელებთ თქვენს განათლებას მიწიერი მიზნებისთვის, თქვენ ასევე უნდა აპრაქტიკოთ სულიერი დისციპლინა, რომელიც წაგიყვანთ ღმერთისკენ.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 1 მარტი.
17.09.19.
სადჰანაში თქვენი წარმატება დამოკიდებულია თვითკონტროლზე და გრძნობების კონტროლზე. თქვენი ყოველდღიური მძიმე სამუშაოების წარმატებით შესრულებისასაც კი თქვენ ვერ პოულობთ ამ კონტროლის დიდ სარგებლობას? ბევრმა ცოცხალმა არსებამ განივითარა გარჩევა გამომდინარე თავისი გადარჩენის აუცილებლობიდან. მაგრამ ადამიანის არსებებში, ეს გახდა უმაღლესად განვითარებული ჩვევა. ამ ჩვევას იყენებენ მარცვლიდან ბზის მოსაცილებლად და ჭეშმარიტების და უბიწოების გზის ასარჩევად. ჭკუის გაწმენდის გარეშე მისი ცუდი აზრებისა და დაბალი სურვილებისგან, ვინმე როგორ მიაღწევს კარგ შედეგებს მედიტირებისა და თაყვანისცემისგან? საკვები მომზადებული უსუფთაო ჭურჭელში ვარგისი არ არის მოსახმარებლად. ამის მსგავსად, ძირითადი მოთხოვნილება სულიერ პრაქტიკაში წინსვლისთვის არის სუფთა ჭკუა რომელიც თავისუფალია ცუდი აზრებისა და გრძნობებისგან. სამუშაო სუფთავდება თაყვანისცემის დამოკიდებულებით. მიუძღვენით ყველა თქვენი საქმიანობა ღმერთს. მაშინ იგი არ იქნება დამახინჯებული და ეგოთი გაუარესებული. ყველა თქვენგანმა უნდა გააგრძელოს ყოფნა ძალიან დისციპლინირებულად და ეს დაგიჭერთ თქვენ სწორ გზაზე.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 12 აპრილი.
18.09.19.
თითოეული ადამიანის არსების ფასეულობა არის თავისი აზრების, სიტყვების და საქმეების გასუფთავების მის უნარში. სამი ინსტრუმენტი რომელიც თქვენ გაქვთ – ჭკუა, ენა და ხელი, უნდა იყოს ნაკურთხი თქვენს ასაყვანად უმღლეს დონეზე. ადამიანს განსჯიან მისი ნათქვამი სიტყვებით. ნათქვამ სიტყვას, თუმცა ეს შეიძლება იყოს მოკლე და მოგვეჩვენოს მხოლოდ ხმად, აქვს თავისში, ატომური ბომბის ძალა. როდესაც იმედის სიტყვა ნათქვამია იმედგაცრუებაში ჩავარდნილი ადამიანისთვის, ეს მუხტავს მას სპილოს ძალით. როდესაც ცილისმწამებლური სიტყვა ნათქვამია ძალიან ძლიერი და ბედნიერი ადამიანისთვის, მას შეუძლია მისი დაცემა მიწაზე დარდით შეპყრობით. სიტყვებს შეუძლია ძალის მიცემა; მათ შეუძლია გამოწუროს ენერგია აგრეთვე. სიტყვებს შეუძლია მეგობრების მოპოვება; სიტყვებს შეუძლია მეგობრების გარდასახვა მტრებად ასევე; მათ შეუძლია ამაღლება ან დაშვება ინდივიდის. თქვენ უნდა შეისწავლოთ თქვენი სიტყვების დატკბობის, დარბილების და სასიამოვნოდ წარმოთქმის ჩვევა.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 31 აგვისტო.
19.09.19.
რყევა ლოცვაში ღმერთის მიმართ არის სრულიად ზერელე. გამოცდების განმავლობაში, ყოველი სტუდენტი ელოცება ყოვლისშემძლეს. როდესაც უბედურებები ხდება, ან განცდილია ზიანი, ან ოჯახის წევრები არიან დაზიანებული დაავადებით და იმყოფებიან სიკვდილის საფრთხეში, მაშინ თითოეული მიქრის სალოცავად ღმერთისკენ. მაშინ რატომ დაემორჩილეთ ცრუ სიამაყეს და კარგ დროს რატომ ამბობთ უარს ღმერთზე? ეს აშკარა ფარისევლობაა! განათლებულთა კიდევ ერთი მახასიათებელია მათი სიამაყე. ისინი ირგვლივ დადიან, პატივმოყვარეობის გვირგვინმოსილნი. სიამაყე არის კედელი რომელიც აცალკევებს ღმრთიურს დემონიდან, ჭეშმარიტს არაჭეშმარიტიდან. ეს დაბრკოლება უნდა აღმოიფხვრას ღმრთიურების გამოსამჟღავნებლად. ბევრი სტუდენტი და ახალგაზრდა ინვითარებს ამ მავნებელს რასაც ეწოდება სიამაყე იმიტომ რომ მათ აქვთ ფიზიკური მომხიბვლელობა, განათლებითი მიღწევები და ფულადი სახსრები. ისინი უნდა იყვნენ ძალიან ფხიზლად ამ შტრიხების უმცირეს დროში აღმოსაფხვრელად. თუ ღმრთიურება არ ესწრება ყველაფერი არის ოხრობა. ყველა თქვენგანს უნდა გქონდეთ რწმენა ღმერთში, მოუხმეთ მას და ელოცეთ უშიშრად. ეს განდევნის სიმუხთლეს რაც თქვენ გარსგახვევიათ.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 31 აგვისტო
20.09.19.
გახსოვდეთ და იყავით ფრთხილად! სიტყვებს შეუძლია ზიანის მიყენება მრავალი გზით. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სხვაზე აგდებულად, ცილისწამებით, სარკასტულად ან სიძულვილით, ესენი იწერება საკუთარი ჭკუის ფირზე. როდესაც ჩვენ ვწერთ რაიმეს ჩამწერზე, ეს გრძელდება მათი განშორების შემდეგ. ზუსტად ასევე, შთაბეჭდილებები და ზეგავლენა ცუდი აზრების, ბოროტი სიტყვების და ბოროტი შეთქმულებების აგრძელებს ადამიანის ფიზიკურ გაქრობას. ამიტომ არასოდეს გამოიყენოთ ან ისმინოთ სიტყვები რომლებიც დასცინის, ასკანდალებს და აზიანებს სხვებს. ცილისწამება არის პირდაპირი ცოდვა. აქედან გამომდინარე ჩვენს ძველ და ბრძენ წინასწარმეტყველებს მდუმარება დანიშნული აქვთ როგორც სადჰანა. ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და ხნოვან ადამიანებს ერთნაირად შეუძლიათ მიიღონ დიდი სარგებელი საუბრის შეზღუდვით აბსოლუტური მინიმუმით, და მისი გამოყენებით მხოლოდ სიხარულის და ჰარმონიის მისაღწევად. ჩართეთ თქვენი თავი სასარგებლო სამუშაოში. როდესაც თქვენ რჩებით უსაქმურად, თქვენი ჭკუა ხეტიალობს აზრების არანორმალურ რეგიონებში. კარგ აზრებს, სუფთა ჩვევებს, სათნო და კარგ საქმეებს – ამათ მოაქვთ ცხოვრების მომხიბვლელობა და სიხარული. ესენი აძლევს კარგ გემოს ჩინებულ ცხოვრებას.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 31 აგვისტო
21.09.19.
ადამიანები მიმართავენ გურუებს მანტრების (სულიერად ძლევამოსილი ფორმულების) მისაღებად რომ იმეორონ მათ თავიანთი სულიერი ამაღლებისთვის; სხვები ეძებენ შემლოცველებს და წმინდა ბერებს იანტრების (ეზოთერული თილისმების) მისაღებად დაცვისთვის და ბოროტი ძალების შორს დასაჭერად; ზოგიერთი სხვა ცდილობს ისწავლოს ქურუმებისგან ტანტრები (საიდუმლო რიტუალები) ზეადამიანური ძალების მისაღებად. მაგრამ ეს ყველაფერი უსარგებლო ძალისხმევაა! უნდა განიხილოთ თქვენი ტანი ტანტრად, თქვენი საკუთარი სუნთქვა მანტრად და თქვენი ნამდვილი გული იანტრად. არ არის საჭირო ამის ძებნა თქვენს გარეთ. როდესაც თქვენგან წამოსული ყველა სიტყვა არის ტკბილი, თქვენი სუნთქვა ნამდვილად არის რიგ ვედა. როდესაც თქვენ აპრაქტიკებთ შეკავებას და ისმენთ და ამჯობინებთ მხოლოდ ტკბილ და ჩინებულ მეტყველებას, ყველაფერი რაც თქვენ გესმით ხდება სამა ვედა! როდესაც თქვენ ასრულებთ მხოლოდ კეთილ, სასარგებლო და ამმაღლებელ მოქმედებებს, ყველაფერი რასაც თქვენ აკეთებთ ხდება იაჯურ ჰომა. შემდეგ, თქვენ ყოველდღე შეასრულებთ ვედაპურუშა იაჯნას, ცეცხლს შეწირვას რაც გულს ულბობს ვედურ სულს.
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 2 ოქტომბერი.
22.09.19.
წყალით ნახევრად შევსებული ჭიქის დანახვისას, ოპტიმისტი კმაყოფილია რომ იგი სავსეა ნახევრად, მაშინ როცა პესიმისტი დამწუხრებულია რომ იგი არის ნახევრად ცარიელი. თუმცა ორივე განცხადება არის სწორი, ოპტიმისტს იმედი აქვს მეორე ნახევრის შევსების, მაშინ როცა პესიმისტი თავს ანებებს სასოწარკვეთილებაში. ოპტიმისტს აქვს რწმენა და იმედი; პესიმისტი იტანჯება რწმენის არქონით. ამიტომ განივითარეთ რწმენა მუდმივი ძალისხმევით. რწმენა არის აუცილებელი ადამიანის პროგრესისთვის ყველა სფეროში. ცოდნის მეშვეობით, სიბრძნე შეიძლება მოპოვებული იყოს მხოლოდ რწმენის და ძალისხმევის საშუალებით. ამით აღჭურვილს თქვენ შეგიძლიათ ახვიდეთ დიდ სიმაღლეზე და გამოხვიდეთ გამარჯვებული. ბუნებრივია, უნდა იყოთ ფრთხილად ძალიან დიდი რწმენის კულტივირების წინააღმდეგ ნივთებში რომლებიც არის უბრალოდ მატერიალური! თქვენ უნდა გქონდეთ მყარი რწმენა მხოლოდ მუდმივი ძალის მქონე ჭეშმარიტებაში – ღმერთში! რწმენა არის ძალა. და ეს რწმენა უნდა იყოს შეერთებული ძალისხმევასთან. რწმენა არის სწორედ სუნთქვა რითაც ჩვენ ვცოცხლობთ! რწმენის გარეშე, ბედნიერად ცხოვრება არის უბრალოდ შეუძლებელი!
– ღმერთის საუბარი, 1981 წლის 27 ივნისი.
23.09.19.
თუ ჩვენ ვიწვევთ ჩვენს სახლში რომელიმე დიდ წმინდანს ან მეცნიერს, სამზადისები უნდა გაკეთდეს სახლში რომ იგი გახდეს წარმოსადგენი. ჩვენ ვწმენდთ სახლს და მის მიდამოებს სტუმრის მოსვლამდე. სახლს რომელიც სუფთა არ არის აკლია სიწმინდე და არ არის შესაფერისი დიდი ადამიანებისთვის. იგივენაირად თუ ჩვენ მოვიწვევთ მინისტრს ან გუბერნატორს ჩვენს რაიონში, ჩვენ უნდა გავწმინდოთ გზა, გავალამაზოთ გასასვლელი და შევინარჩუნოთ ყველაფერი შესაბამისად და სათანადოდ გამოჩენილი სტუმრის მისაღებად. თუ ჩვენ ვიჩენთ ასე დიდ მზრუნველობას და სიფრთხილეს როდესაც ჩვენ ვიწვევთ პიროვნებას რომელსაც აქვს მხოლოდ დროებითი თანამდებობა, რამდენად მეტი ძალისხმევაა საჭირო როდესაც ჩვენ ვიწვევთ თვით მსოფლიოს შემქმნელს და დამცველს ჩვენს ცხოვრებასა და გულებში შესასვლელად? კრიშნამ შენიშნა: “არჯუნა, შენ მთხოვ, რომ მე ვიყო შენი ეტლის მეეტლე. მიმიღე მე როგორც შენი ცხოვრების მეეტლე. იფიქრე, რამდენად სუფთა და რამდენად დიდი უნდა იყოს შენი გული, რომ გააკეთო ის ჩემთვის დასაჯდომად. სანამ იქ არის რაჯო და თამო გუნები, გული არ არის სუფთა. ამიტომ, დასაწყისისთვის, ამოიღე ესენი.”
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 12 სექტემბერი.
24.09.19.
ფერმერმა, რომელსაც უნდა მოსავლის აღება მინდორში დასაწყისში უნდა ამოიღოს სარეველები თავისი მინდვრიდან. თუ სხვადასხვა სახის სარეველები იზრდება, მოსავალი იქნება უარყოფით ზეგავლენაში. სარეველების მოცილება არის აუცილებელი წინაპირობა კარგი მოსავლის მისაღებად. ამის მსგავსად, სულიერმა ასპირანტმა რომელიც ეძებს ‘ათმა-ანანდას’ (ნეტარების სიხარულს), უნდა ამოიღოს თავისი გულიდან რაჯო და თამო გუნების სხვადასხვა გამოვლინება ბოროტი განზრახვის, სურვილის, სიხარბის, რისხვის, სიძულვილის და შურის ფორმებით. ადამიანის ეს ექვსი ტიპის მტერი არის რაჯო და თამო გუნების (ვნებიანი მოქმედების აქტიურობის, ბლაგვი უმეცრების და სიზარმაცის ხარისხები). სრი კრიშნამ განმარტა გიტაში რომ დარდი არის რაჯო და თამო გუნების ნაყოფი. მთელი მსოფლიო არის გუნების გამოვლინება. მხოლოდ ის პიროვნება ვინც აღიარებს ამ ჭეშმარიტებას და მოიცილებს გულიდან ამ ორ ხარისხს, იქნება ბედნიერი.
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 12 სექტემბერი.
25.09.19.
კარგი ხარისხების კულტივირება გულისხმობს ყველა ცუდი ხარისხისგან თავის დაღწევას. ამ უკანასკნელთა შორის, ორი განსაკუთრებით არასასურველია. ესები არის ასუია (ეჭვიანობა) და დვეშა (სიძულვილი). ეს ორი ცუდი ხარისხი ორი შეთქმულების მსგავსია, ერთი ეხმარება და მეორე აქეზებს ყველა მოქმედებაში. ასუია არის როგორც მავნებელი რომელიც უტევს ხის ფესვებს. დვეშა არის როგორც მავნებელი რომელიც უტევს ტოტებს, ფოთლებს და ყვავილებს. როდესაც ეს ორი ერთიანდება აქ, ხე, რომელიც შეიძლება მოსჩანდეს ლამაზად და აყვავებულად, არის სრულიად განადგურებული. ამის მსგავსად ასუია უტევს პიროვნებას შიგნიდან და არის უხილავი. დვეშა გამოფენს თავის თავს ღია ფორმებში. ძლივსღა არსებობს ვინმე ვინც თავისუფალია შურისგან. შური შეიძლება წარმოიშვას ძალიან ტრივიალური საკითხებიდან, და შურიდან სიძულვილი წარმოიშვება. სიძულვილიდან თავის ასარიდებლად უნდა მუდმივად პრქტიკდებოდეს სიყვარული. სადაც არის სიყვარული, იქ ადგილი არ იქნება შურისა და სიძულვილისთვის და სადაც არ არის შური და სიძულვილი, იქ არის ნამდვილი სიხარული.
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 6 სექტემბერი.
26.09.19.
ღმერთი არის სიყვარულის ტანმოსილება. ღმერთის განსაცდელად, თქვენ უნდა აღავსოთ საკუთარი თავი სიყვარულით. მხოლოდ სიყვარულის მეშვეობით შეიძლება თქვენ განცადოთ სიყვარულის ტანმოსილება. ადამიანი სავსე შურითა და სიძულვილით არის ბრმა კაცის მსგავსი ვისაც არ შეუძლია მზის დანახვა, ის როგორ კაშკაშადაც გინდა ანათებდეს. უმეცრებით დაფარული, ასეთი ადამიანი ვერ შეძლებს ღმერთის დანახვას, ის როგორ ახლოსაც გინდა იყოს. ბრძენ ადამიანს (ჯნანის) სავსეს კარგი ხარისხებით როგორიც არის ჭეშმარიტება, სიყვარული, შურის, ეგოს და სიძულვილის არქონა, შეუძლია დაინახოს ღმერთი მისი ძებნის გარეშე. სტუდენტებმა, ახალგაზრდებმა და მოხუცებმა არ უნდა დატოვონ ადგილი შურის მსგავსი ცუდი შტრიხებისთვის. თქვენ უნდა იგრძნოთ ბედნიერება როდესაც სხვები წარმატებული არიან სწავლაში, სპორტში, ან პროფესიაში. შურის გრძნობა წარმატებული ადამიანების მიმართ არის სამმაგი დაცემა. პირველი დაცემა არის მოვალეობის ან სწავლების უგულვებელყოფა; მეორე დაცემა არის შურის გულში ტარება უკეთესი ინდივიდების მიმართ; და მესამე არის საკუთარი წარუმატებლობის დატირება.
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 6 სექტემბერი.
27.09.19.
სხვადასხვა მანქანები მუშაობს ელექტრობით. ხელსაწყოები არის განსხვავებული თავისი ფორმით და ფუნქციით, მაგრამ ძალა რომელიც აიძულებს მათ ფუნქციონირებას არის ერთი და იგივე. როდესაც დენი მიედინება ელექტრული ნათურის გავლით, იგი ანათებს ოთახს და იძლევა სინათლეს. როდესაც იგივე დენი მიედინება ელექტრული ვენტილატორის გავლით, იგი ქმნის ნიავს და აგრილებს ოთახს. ამის მსგავსად ათმა-პრინციპი დემონსტრირებს მის ერთობას მირიად არსებაში რომლებშიც ის იღებს სხვადასხვა ფორმებს და სახელებს. როგორც არსებობს ნათურები სხვადასხვა სიმძლავრით, რომლებიც ემსახურება სხვადასხვა მიზნებს, ასევე არსებობს განსხვავებები ცოცხალ არსებებს შორის. ელექტრობა გამდინარე ყველა განსხვავებული ნათურის გავლით არის იგივე. განსხვავებები სინათლის ოდენობაში რომელიც მათგან მოდის არის მათი განსხვავებული სიმძლავრის გამო. ამის მსგავსად ის ვინც სავსეა სიყვარულით ანათებს ბრწყინვალედ. ვინც უკმარია სიყვარულში ჰგავს მკრთალ სინათლეს. რომ ანათოს მეტად კაშკაშად, უნდა შეიცვალოს ნათურა, არა ელექტრული დენი.
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 6 სექტემბერი.
28.09.19.
ერთხელ ბუდდჰამ მიიტანა სახლში მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მათთვის ვინც დაიწყო მისთვის შეურაცხყოფის მიყენება. მან ჰკითხა ერთ მათგანს: „მათხოვარი მოდის თქვენს სახლთან მოწყალების სათხოვნელად. თქვენ მოგაქვთ რაღაც საკვები. თუ მათხოვარი გეტყვით, ‘ეს არ არის მოწყალება რომელიც მე გთხოვე, მე არ მივიღებ მას’ შენ რას გააკეთებ?” კაცმა უპასუხა: “მე უკან წავიღებ შეთავაზებას. ” ბუდდჰამ თქვა: „იგივე მანერით, თქვენ სცადეთ ჩემზე თქვენი შეურაცხყოფის შემოთავაზება. მე არ მივიღე იგი. ვის ეკუთვნის იგი? იგი გრჩება შენ. ამგვარად, შენ გაქვს შეურაცხყოფილი მხოლოდ შენი თავი, არა მე,“ უთხრა ბუდდჰამ. თუ რეგისტრირებული წერილი დამისამართებულია ვინმეზე ვინც უარს ამბობს მის მიღებაზე, საფოსტო განყოფილება მას ჩააბარებს უკან გამგზავნს. ამის მსგავსად, თუ თქვენ აკრიტიკებთ ვინმეს ან გძულთ ვიღაც, თუ ის მეორე ადამიანი რჩება შეუხებელი და აუღელვებელი, თქვენი კრიტიკა და სიძულვილი მოდის უკან თქვენთან. შური და სიძულვილი აყენებს მეტ ზიანს მათ ვინც მასპინძლობს ამ გრძნობებს ვიდრე მათ ვის მიმართაც ესები არის გამოხატული.
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 6 სექტემბერი.
29.09.19.
ადამიანები აკვირდებიან თაყვანისცემის მხოლოდ გარეგან ფორმებს მათი შინაგანი მნიშვნელობის გაგების გარეშე. მთელი კოსმოსი არის ტაძარი. უფალი ავსებს მთელ კოსმოსს. პრაკრიტი (ბუნება) ასწავლის სულიერ ჭეშმარიტებას ნავარატრის შესახებ. უფალი უნდა გაცნობიერდეს სადჰანის (სულიერი პრაქტიკების) მეშვეობით. სადჰანა არ ნიშნავს ღმერთის თაყვანისცემას განსაკუთრებულ ადგილზე ან განსაკუთრებული ფორმით. ეს ნიშნავს ფიქრს ღმერთზე ყველაფერში რასაც თქვენ აკეთებთ, თქვენ სადაც გინდა იყოთ. თქვენ შეიძლება იკითხოთ განა ეს შესაძლებელია? პასუხი არის რომ ეს შესაძლებელია ყველა მოქმედების ღმერთზე მიძღვნით. ნავარატრიში, ეს არის ფორმები თაყვანისცემის რომელსაც უწოდებენ ანგარპანა პუჯას. ამ თაყვანისცემაში, ტანის კიდურები შეეთავაზება ღმრთიურს! ეს ნიშნავს შეთავაზებას ყოველი მოქმედების ღმრთიურისთვის, დანებების და საკუთარ თავსა და ღმერთს შორის გაცალკევების იდეაზე უარის თქმის სულით. ამ ნავარატრის განმავლობაში, თაყვანი ეცით დედა ქალღმერთს ამ ერთობის და დანებების სულით. იყავით დარწმუნებული რომ იგივე ღმერთი ბინადრობს ყველა არსებაში!
– ღმერთის საუბარი, 1992 წლის 6 ოქტომბერი.
30.09.19.
ყველამ ყოველდღე უნდა შეასრულოს ორი იაჯნა. როდესაც საჭმელს იღებთ, გახსოვდეთ, რომ თქვენ სთავაზობთ ცეცხლს, რომელიც აანთო ღმერთმა თქვენში საჭმლის გადასამუშავებლად. ჭამეთ ასე, ლოცვით, ღრმა მადლიერებით. გიიტა გვასწავლის რომ ცეცხლი რომელიც ამზადებს საკვებს არის ღმერთი, საკვები არის ღმერთი, მჭამელი არის ღმერთი, ჭამის მიზანია თქვენზე როგორც ღმერთის მიერ მონდობილი მოვალეობების შესრულება და ამ სამუშაოს ნაყოფი არის პროგრესი ღმერთისკენ. მეორე იაჯნა არის ეს: ჩაასხით თქვენი ეგოისტური სურვილები, ემოციები, ვნებები, იმპულსები და მოქმედებები მიძღვნისა და ერთგულების ცეცხლში. ეს არის ნამდვილი იაჯნა! ისევე როგორც ბავშვს ასწავლიან წარმოთქვას სიტყვები, „თავი“, „ბადე“, „გირლიანდა“, და ა.შ. მათი დაკავშირებით ხმებთან და წერილობით ფორმებთან საგნების სურათებით, ასევე, ამ კშარას (წარმავალი და მიწიერი) სიმბოლოებით, აკშარა თათვა (მარადიული პრინციპი) უნდა იყოს მიტანილი ცნობიერებამდე.
– ღმერთის საუბარი, 1972 წლის 11 ოქტომბერი.

სატია საი ბაბა