ცხოვრება სკოლაა!

 • პუურნამ ადამ; პუურნამ იდამ; პუურნაატ პუურნამ უდაჩიატე; პუურნაასია პუურნამ ადააია პუურნამ ევა ავასიშიატე.

  (ეს არის სრული; ის არის სრული; სრულიდან წარმოიშობა სრული; სრულიდან როდესაც სრული აიღება მხოლოდ სრული რჩება).

  – ბჰაგავანი შრი სატია საი ბაბა – ვიდია ვაჰინი, ნაწ. I

  • არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი, და ის არის ყველგან დამსწრე,

  • არსებობს მხოლოდ ერთი რელიგია – ეს არის სიყვარულის რელიგია,

  • არსებობს მხოლოდ ერთი ენა – ეს არის გულის ენა,

  • არსებობს მხოლოდ ერთი კასტა – ეს არის კაცობრიობის კასტა.

  ბანგალორი 24.12.1972

  ბჰაგავანი შრი სატია საი ბაბა „სატია საი ამბობს“, ტომი XI

სტატია გამოქვეყნდა კატეგორიაში: კატეგორიის გარეშე. ჩაინიშნეთ მუდმივი ბმული.