დღის აზრი

Sathya Sai Baba

20.06.19.
მშობლები, მასწავლებლები და ხელმძღვანელები აალებენ ახალგაზრდების ჭკუების ვნებებს და უბიძგებენ მათ მიეცნენ ძალადობის აზრებსა და საქმეებს. იგივე ადამიანები ვინც ქადაგებს მშვიდობის, ბავშვების აღზრდის და არფაზე სიყვარულზე დაკვრის, ჰარმონიის და ურთიერთ თანამშრომლობის გზავნილს, და ამუშავებს სოციალური პროგრესისა და ეროვნული აღმავლობის პრინციპებს ძირს უთხრიან ამ იმედებეს თავიანთი ცხოვრების მაგალითებით! ბავშვები არ ამბობენ ერთ რამეს და არ აკეთებენ საწინააღმდეგოს. უფროსებმა უნდა შეითვისონ ეს ბუნება ახლა მათგან, რადგან ბევრი გადაკარგულია ამ იდეალებიდან! ჩვენი კულტურა ხაზს უსვამს თავდაჭერილობას, გულწრფელობას და ერთობას როგორც საუკეთესო წამალს ემოციური შეცდომებისთვის. მეტად ვიდრე ფუფუნებით ცხოვრების ან კონკურენტული კომფორტის მიდევნა, სიმდიდრის ან ძალაუფლების შეძენა, რაც ექვემდებარება სწრაფ დაცემას, უბრალო ცხოვრების და მაღალი აზროვნების იდეალი საფუძვლად დადებული ინდოეთის ბრძენების მიერ მიგიყვანთ ბედნიერ ცხოვრებასთან და დიდ სოციალურ მშვიდობასთან
– ღმერთის საუბარი, 1975 წლის 31 მარტი.
უხუცესებმა ასევე უნდა განცადონ ვიკაასი (გაყვავება ან განვითარება), და უნდა გაატარონ სამაგალითო ცხოვრება მყარად მყოფად მოვალეობაში, დისციპლინაში, ერთგულებაში, უბრალოებასა და გულწრფელობაში. – ბაბა

2019 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი