დღის აზრი

Sathya Sai Baba

18.02.19.
ყველა ჩვენი საწუხრისა და სირთულისთვის პასუხისმგებელი არის მარტო ჩვენი ქცევა. თუ ჩვენი ქმედებები კარგია, შედეგები იქნება კარგი. ცუდი ქმედებები მიგვიყვანს ცუდ შედეგებთან. ადამიანები ფიქრობენ რომ კარგი და ცუდი დაკავშირებულია ცუდ დროსთან. სრულიადაც არა! მარტო თქვენი აზრები არის ძირითადი მიზეზი. აქედან გამომდინარე, თქვენ უნდა განივითაროთ კარგი აზრები და უნდა აკეთოთ კარგი საქმეები. თქვენ სათუთად უნდა აღზარდოთ კარგი გრძნობები და უნდა გქონდეთ ურთიერთობა კარგ ადამიანებთან. ყოველმა თქვენგანმა უნდა ასევე გააცნობიეროს დროს ძვირფასობა. დღეს, ბევრი თქვენგან კარგავს თქვენთვის სასარგებლო დროს. ეს არის სრულიად არასწორი. დრო გამოყენებული უნდა იყოს ყოველთვის სწორი მიზნებისთვის. ეს არის მთავარი მოვალეობა ყოველი ადამიანის. დროს დაკარგვა არის სიცოცხლის დაკარგვა. დროს უფალი იცავს მათ ვინც იღებს თავშესაფარს მასში, თუნდაც სიკვდილის უფლის, კალასგან. სინამდვილეში, ერის აყვავება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები თავიანთ დროს კარგი ქმედებების შესრულებაში!
– ღმერთის საუბარი, 1997 წლის 7 აპრილი.
ნუ დაკარგავთ დროს უსარგებლო ჭორაობაში; ილაპარაკეთ, რაც შეიძლება ცოტა, ილასპარაკეთ რბილად და ტკბილად! – ბაბა

2019 იანვარი, თებერვალი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი