დღის აზრი

Sathya Sai Baba

20.04.21.

რამა არის უმაღლესი ნიმუში იმის როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები მსოფლიოში, როგორ უნდა მართავდნენ ქვეყანას, და როგორ უნდა იყოს დაცული ადამიანთა პატიოსნება და ზნეობა. დიდსულოვანი მოქმედებები, იდეალური ხარისხები და წმინდა აზრები არის ხასიათის ძირითადი საფუძველი. რამა არის ამ სამი ატრიბუტის ნამდვილი ტანმოსილება. თითოეულმა ადამიანმა უნდა ასევე განივითაროს წმინდა აზრები, სწორი მოქმედებები და კარგი ხარისხები. რამამ აჩვენა თავისი სიტყვებით, აზრებით და ქმედებებით ასეთი ცხოვრებით როგორ შეიძლება იყოს ნაცხოვრები. რამა მოქმედებდა უძველესი მითითებით: “ილაპარაკე სიმართლე. იმოქმედე უბიწოდ”. მკაცრი სიტყვებისგან თავის არიდებით, რამა ასიამოვნებდა ყველას თავისი ტკბილი მეტყველებით. ის დაუპირისპირდა მკაცრ სიტყვებს სხვებისგან თავისი სიმშვიდით, მოთმინებით, სიტკბოთი და ღიმილით. ის არასდროს ერეოდა სხვების საქმეებში, არასდროს იღებდა ცნობებს მათი შეცდომების შესახებ, არასდროს დასცინოდა და არასდროს აყენებდა ტკივილს სხვებს იმით როგორც ის ელაპარაკებოდა მათ. ყველასთვის აუცილებელია მისდიოს მაგალითებს დადგენილს რამას მიერ და კულტივიროს მისი მრავალი კეთილშობილი ხარისხი და ასრულოს უბიწო მოქმედებები.

– ღმერთის საუბარი, 1995 წლის 9 აპრილი.

რამა პრინციპი არის ის რაც გულს სიამოვნებას ანიჭებს. – ბაბა

2021 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი

2020 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2019 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი