დღის აზრი

Sathya Sai Baba

13.10.19.
ბჰაჯანები ყოველთვის იძლევა ნეტარებასა და მშვიდობას. იზრუნეთ, რომ ეს არ გამოიყენოთ თქვენი ეგოიზმის გასაზრდელად, ან ურთიერთ ბრალდებისთვის, ან შურისთვის ან სიამაყისთვის, როგორც ხშირად ხდება. იყავით თავმდაბალი, იყავით მშვიდი, იყავით შემწყნარებელი. ითანამშრომლეთ ყველასთან და ყველას მოეპყრეთ თავაზიანობითა და სიკეთით. ერთგულება არ არის უნიფორმა რომელიც უნდა ატაროთ ხუთშაბათის საღამოს, როდესაც თქვენ იკრიბებით ბჰაჯანებისთვის და ჩაალაგოთ როდესაც ბაჯანები დასრულდება. ეს უნდა ნიშნავდეს თავმდაბლობის, მშობლების, მასწავლებლების, უხუცესების და სხვათა მიმართ პატივისცემის დამოკიდებულების განვითარებას; ეს არის გონებრივი მსოფლმხედველობა, ყველგანმსუფევი დამოკიდებულება. ეს არის გულის საარსებო საშუალება, ისევე როგორც საკვები არის საარსებო საშუალება ტანისთვის. ისევე, როგორც კომპასის ისარი ყოველთვის მიუთითებს ჩრდილოეთს, არასოდეს იხრება ამ მიმართულებიდან, და უბრუნდება მას, ადვილად, სიამოვნებით, სწრაფად, როდესაც იგი შეირყევს ამ ხაზს, ასევე ერთგულიც უნდა იდგეს უფლის პირისპირ მუდამ, უნდა იყოს ბედნიერი მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის ფოკუსირებული მასზე.
– ღმერთის საუბარი, 1963 წლის 15 დეკემბერი.
ტანი არის სახლი მოცემული თქვენთვის იჯარაზე. იცხოვრეთ იქ იმდენ ხანს რამდენიც უფალს სურს, ემადლიერეთ მას და გადაუხადეთ მას რწმენისა და ერთგულების ქირა. – ბაბა

2019 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი