დღის აზრი

Sathya Sai Baba

17.01.21.

ყველას ჰყავს ხუთი მრჩეველი ცხოვრებაში. ეს არის ვინ, როდის, რა, სად და როგორ. რამე მოქმედების დაწყებამდე, პასუხები უნდა მიიღოთ ამ ხუთ კითხვაზე. როდესაც სწორი პასუხები მიღებულია, მოქმედებები დაფუძნებული მათზე იქნება სწორი. დღეს ადამიანები მოქმედებენ ამ ფაქტორების შეხების გარეშე. ამ საკითხში ყველას შეუძლია დაეყრდნოს საკუთარ განსჯას, თავისი დაკვირვებისა და შეხედულების ძალების გამოყენებით. ამ მიზნით ყველა ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია ყველასთვის, მისი აღქმისა და მოქმედების ორგანოებში. ყველა კიდურსა და ორგანოში არის ღმრთიური ძალა. ამ ღმრთიურ ძალას ეწოდება ანგირასა. სახელი მომდინარეობს ფაქტიდან რომ ღმრთიური წარმოდგენილია ყველა ანგაში (კიდურში) როგორც რასა (არსი). საჭირო არ არის ღმრთიურის ძებნა თქვენს გარეთ. თქვენ ხართ ღმრთიური. თქვენი ყველა სიძლიერე არის ღმრთიური ძალღონე! თქვენი ცხოვრება უნდა ემყარებოდეს ჭეშმარიტებასა და უბიწოებას. განივითარეთ რწმენა რომ რაც კი თქვენ გხდებათ არის სასიკეთოდ.

– ღმერთის საუბარი, 1997 წლის 14 იანვარი.

ღმერთი არის დჰარმას ტანმოსილება; მისი წყალობა დჰარმით არის მოპოვებული. – ბაბა

2021 იანვარი

2020 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2019 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი