დღის აზრი

Sathya Sai Baba

19.04.19.
ბიბლიაში ჩაწერილია რომ იესო ბანდა ფეხებს თავის მოწაფეებს. როდესაც მათ ჰკითხეს მას ის რატომ აკეთებდა ასე, იესომ უპასუხა: „მე გბან შენ ფეხებს როგორც შენი მსახური, იმიტომ რომ შენ შეძლო მფოფლიოს მხასურების შესწავლა.“ ყოველი ინდივიდი, დაწყებით, არის ღმერთის მოციქული. როდესაც ისინი ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას როგორც მოციქულები, ისინი აცნობიერებენ რომ ისინი არიან ღმერთის შვილები და შემდეგ აღწევენ ღმერთთან ერთიანობას. ღმერთის სიყვარული არის უსაზღვრო და საყოველთაო, არამსგავსი ადამიანის სიყვარულის, რომელიც არის ვიწრო და ეგოისტური. ღმერთი ახალისებს სიყვარულს ყველაში თავისი სიყვარულის მეშვეობით. სვამის სიყვარული არის გონების მიღმა. ეს არის უსაზღვრო და უცვლელი. თქვენგან ისინი ვინც იკვებებოდა ღმრთიური სიყვარულით საკუთარ თავს არ უნდა წაართვას მისი წყალობა. მე არ ვეძებ რაიმეს. მე თავს არ გახვევთ არავითარ მძიმე განსაცდელს. თუ თქვენ გაიგებთ სვამის სიყვარულის ნამდვილ ბუნებას, და გამოიყენებთ ამ სიყვარულს თქვენს გარდასაქმნელად სიყვარულის ტანმოსილებად, თქვენ გახდებით მაგალითი მსოფლიოსთვის!
– ღმერთის საუბარი, 1984 წლის 25 დეკემბერი.
აპრაქტიკეთ წმინდა და უანგარო სიყვარულის სიტყვარი – დაივიწყეთ სიძულვილისა და ზიზღის ენა.- ბაბა

2019 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი

2018 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი

2017 იანვარითებერვალი, მარტიაპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი დეკემბერი

2016 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოსექტემბერი, ოქტომბერი ნოემბერი, დეკემბერი

2015 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2014 იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი