ოქტომბერი

01.10.18.
იზრუნეთ თქვენს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. დაიკმაყოფილეთ ბუნებრივი მოთხოვნილებები; ავტომობილს უნდა მიეცეს ბენზინი რაც მას სჭირდება. სხვაგვარად, თქვენ თავს შეიძლება ბრუდაგეხვეთ და თვალები შეიძლება დაგიბნელდეთ სრული გამოფიტვის შედეგად. როგორ შეიძლება უფლის აზრები სტაბილიზირდეს სუსტ ტანში? მხოლოდ, არ დაივიწყოთ ამ ტანის მიზანი როდესაც თქვენ ზრუნავთ მასზე. გზის სატკეპნი იკვებება ნავთობით, ნახშირით და სხვა სახის საწვავით. მაგრამ ის რატომ ინახება კარგ მზადყოფნაში? იმისთვის რომ გაასწოროს გზა, ასე არ არის? ამრიგად, გახსოვდეთ რომ თქვენ მოხვედით ტანმოსილებით იმიტომ რომ თქვენ შეძლოთ ამ დაბადებისა და სიკვდილის ციკლის დასასრულის გაცნობიერება. ამის გულისთვის გამოიყენეთ ტანი როგორც ინსტრუმენტი. ფრინველი მფრიავი იქით და აქეთ, მაღლა და დაბლა ბოლოს ჯდება ხეზე დასასვენებლად. ასევე, თუნდაც უმდიდრესი და ყველაზე ძლიერი ეძებს დასვენებას და მშვიდობას (შანთის). მშვიდობა შეიძლება მიიღოთ მხოლოდ ერთ, შინაგანი სინამდვილის, მაღაზიაში.
– ღმერთის საუბარი, 1958 წლის 23 თებერვალი.
2.10.18.
განდჰის დედა იყო ზედმიწევნით პედანტი და ძალიან სუფთა გულიანი. როგორც იტყვიან, „იატა რაჯა, თატა პრაჯა“ (როგორიც მეფეა ისეთი არიან ქვეშევრდომები). მას ჰყავდა მოსამსახურე სახელად რამბჰა, ვინც თვალყურს ადევნებდა მის ძვირფასეულობას და უვლიდა შვილებს სიყვარულითა და მზრუნველობით. ერთ დღეს, პატარა განდჰიმ მიირბინა რამბჰასთან და უთხრა რომ მას თანსდევდა შიში. რამბჰამ უთხრა მას, „ჩემო ძვირფასო, სად არის შიშის საჭიროება როდესაც ყოვლის დამცველი რამაჩანდრა არის ჩვენთან ყოველთვის. წარმოთქვი რამას სახელი ყოველთვის როდესაც შენ ხარ შიშით მოცული.“ მას შემდეგ, განდჰი გალობდა რამას სახელს, და როგორც თქვენ ყველამ იცით ის გალობდა თავის ბოლო ამოსუნთქვამდე. შეგიძლიათ თქვენ დღეს მოძებნოთ ასეთი კეთილშობილი ქალი? იფიქრეთ როგორი გავლენა მოახდინა მან პატარა ბავშვზე! ასეთი კეთილი გულის ქალების და დედების გამო არის რომ ახალგაზრდა ბავშვები გავიდნენ უბიწოების გზაზე.
– ღმერთის საუბარი, 2000 წლის 19 ნოემბერი.
3.10.18.
ადამიანები იტანჯებიან იმიტომ რომ მათ აქვთ უგუნური სურვილები, ისინი წუხდებიან მათ შესასრულებლად, და ისინი განიცდიან წარუმატებლობას. ისინი აძლევენ ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას საგნობრივ მსოფლიოს. მხოლოდ მაშინ როდესაც მიჯაჭვულობა იზრდება თქვენ იტანჯებით ტკივილითა და დარდით. თუ თქვენ შეხედავთ ბუნებაზე და შექმნილ საგნებზე შინაგანი ხედვიდან მოსული გამჭრიახობით, მაშინ მიჯაჭვულობა გასრიალდება შორს, მაგრამ ძალისხმევა დარჩება; თქვენ ასევე დაინახავთ ყველაფერს უფრო მეტად ნათლად და დიდებით, აღვსილით ღმრთიურებითა და ბრწყინვალებით. ბუნებასთან მიჯაჭვულობას აქვს საზღვრები; მაგრამ მიჯაჭვულობას უფალთან რომელსაც თქვენ ინვითარებთ როდესაც შინაგანი თვალი იხსნება, არ აქვს საზღვრები. დატკბით ამ სინამდვილით. უფალი არის იმანენტური ძალა ყველაფერში. მთვარე აირეკლება ქოთანში, იმ პირობით რომ ქოთანს აქვს წყალი, ასევე უფალი შეიძლება იყოს ნათლად ხილული თქვენს გულში, იმ პირობით რომ თქვენ გაქვთ სიყვარულის (პრემას) წყალი მასში, როდესაც უფალი არ ირეკლება თქვენს გულში, ეს მხოლოდ ნიშნავს რომ თქვენ არ გიყვართ ის საკმარისად.
– ღმერთის საუბარი, 1958 წლის 2 თებერვალი.
4.10.18.
თქვენ უნდა გახდეთ გმირები – მამაცი და გაბედული; აქედანვე მოემზადეთ ამ როლისთვის. თქვენში შიგნით არის ბევრი ცხოველი: ძაღლი, მელა, ვირი, მგელი და ა.შ. ჩაახშეთ ყველა ამ ქმნილების მიდრეკილება და გამოსაბრწყინებლად წაახალისეთ ადამიანური ხარისხები სიყვარულისა და მეგობრობის. დაიწყეთ სათნოებათა კულტივირება; ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სასარგებლო და მოგცემთ თქვენ ნამდვილ ნეტარებას (ანანდას). ეს არის ყველა ცოდნის არსი, ყველა სწავლების კულმინაცია. მოექეცით ყველას როგორც თქვენს საკუთარ თავს და თუ თქვენ არც კი შეგიძლიათ გაუკეთოთ მათ რაიმე კარგი, თავი შეიკავეთ მათთვის რაიმე ზიანის მიყენებისგან. აანთეთ სიყვარულის ლამპა თქვენი გულის ნიშაში, და სინათლის ატანის უძლური ღამის ფრინველები სიხარბისა და შურის გაფრინდებიან შორს. სიყვარული გამდაბლებთ თქვენ; მოიხარეთ და თაყვანი ეცით როდესაც თქვენ ხედავთ სიდიადეს და დიდებას. ქედმოუხრელი ადამიანი ინფიცირებულია უცუდესი სახის ეგოიზმით. გახსოვდეთ, მხოლოდ ადამიანი არის არსება რომელსაც შეუძლია შეიცნოს დიდი და უდიადესი და პატივი სცეს მას.
– ღმერთის საუბარი, 1958 წლის 3 მარტი.
5.10.18.
როდესაც სპექტრის შვიდი ფერი ტრიალებს ერთად, ეფექტი არის ‘არა ფერი’, როდესაც ესენი წყვეტს ტრიალს, შვიდი ფერი შეიძლება გაცალკევებულად იდენთიფირდეს. როდესაც ელექტრული გამნიავებლის სამი ფრთა ტრიალებს სწრაფად და არცერთი ფრთა არ არის შესამჩნევი, ესენი იძლევა სიგრილის კომფორტს. ასევე როდესაც ხარისხები სათვას, რაჯასის და თამასის (სისუფთავის, მოქმედების და ინერციის) არის ამოუცნობლად გადაჭდობილი, მაშინ ყველაფერი რაც რჩება არის სუფთა ბედნიერება და სხვა კიდევ არაფერი. სუპარი (არეკას კაკალი) არის ყავისფერი; პანი (ბეთელის ფოთოლი) არის მწვანე; ჩუნამი (კირი) არის თეთრი, მაგრამ, როდესაც ეს სამივე ერთად გაიღეჭება, ფერი არის წითელი! როდესაც თქვენი სამი გუნა განელებულია საკმარისად სულიერი პრაქტიკის მეშვეობით, შედეგი არის შანთი ან მშვიდობა. ლამპა არის სათვა გუნა, პატრუქი არის თამო გუნა და ზეთი არის რაჯო გუნა. როდესაც ესენი არის გაერთიანებული, ესენი იძლევა სიბრძნის სინათლეს რომელიც ანათებს ყველა პრობლემას.
– სატია საი ლაპარაკობს, ტომი 6, თავი 27.
6.10.18.
მწვანე გოგრა იძირება წყალში მაგრამ გამომშრალი ტივტივებს. გახდით გამომშრალი, მოაცილეთ თქვენი თავი მიჯაჭვულობას, სურვილებს, თავი აარიდეთ მღელვარებასა და შეწუხებებს. შემდეგ თქვენ შეიძლება იტივტივოთ ხალასად ცვლილებებისა და შანსების წყალზე. თუნდაც წყალს როდესაც იგი ხდება ორთქლი, შეუძლია ამაღლდეს ცაში. გახდით მსუბუქი და დაკარგეთ წონა, ასე რომ თქვენ შეძლოთ ასვლა მაღლა და მაღლა. იოგა არის ჩითთა ვრითთი ნიროდჰა – აღმოფხვრა იმპულსების რომლებიც აღელვებს კაცის შინაგან შემეცნებას. ეს იმპულსები ემატება ბალასტზე. იყავით თავისუფალი სურვილებიდან რომლებიც მიგათრევენ თქვენ დაბლა; გქონდეთ მხოლოდ წადილი ჭეშმარიტებასთან პირისპირ მისასვლელად. ეს ჭეშმარიტება ბრწყინავს თქვენს შიგნით, აღმოჩენის მომლოდინედ. ღმერთი არის მაცხოვარი (ამთარიამი), და ამიტომ როდესაც მას ეძებენ გარე მსოფლიოში შეუძლებელია მისი დაჭერა. გიყვარდეთ ის არავითარი სხვა აზრით, იგრძენით ეს რომ მის გარეშე არაფერია ღირებული რამ; იგრძენით რომ ის არის ყველაფერი. შემდეგ თქვენ გახდებით მისი და ის გახდება თქვენი. არ არსებობს უფრო ახლო ნათესაობა ვიდრე ეს.
– ღმერთის საუბარი, 1966 წლის 17 ოქტომბერი.
7.10.18.
როდესაც თვითმფრიბავი მიფრინავს ცაზე, იგი არ ტოვებს რაიმე კვალს მასზე, არავითარ ზოლს, რომელიც გრძელდება, არც ღარს და არც ღრანტეს რომლებიც უშლის შემდგომ მოძრაობას. სწორედ ასე, ანებეთ ყველა გრძნობას და ემოციას გადაკვეთოს თქვენი ჭკუა, მაგრამ არ ანებოთ მათ შთაბეჭდილების გამოწვევა. ეს შეიძლება გაკეთდეს გამოკვლევით, მშვიდი განსჯით თქვენს შიგნით, მეტად ვიდრე ლექციების მოსმენით ან წიგნების კითხვით. პატარა ბავშვებს ავარჯიშებენ სამბორბლიანი უცნაური აპარატით რომელსაც ისინი იჭერენ და უბიძგებენ წინ. პრანავა არის ასეთი უცნაური აპარატი, სამი ბორბლით ა, უ და მ. – ‘ომკარა სამთბორბლიანი ველოსიპედი’. მისი დაჭერით თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ ბჰაკთის და ვაირაგიას (ერთგულების და განჯაჭვულობის) ორი ფეხის გამოყენება. როდესაც თქვენ უარს ამბობთ ომკარაზე თქვენი ხელის ჩაჭიდებაზე, თქვენ უმწეოდ ვარდებით დაბლა იატაკზე. როდესაც თქვენ დადიხართ ყოველდღე პრანავას თქმით, თქვენ უეჭველად გაიგებთ დიდებას ღმერთის, რომელიც არის თვით სამყაროს სუბსტანცია.
– სატია საი ლაპარაკობს, ტომი 6, თავი 7.
8.10.18.
ნაგ მაჰასაია, სახლის პატრონ შრი რამაკრიშნა პარამაჰამსას მოწაფე, იყო შემძლე თავი აერიდებინა სამსარას (მიწიერი ცხოვრების) ჯაჭვებიდან გახდომით თავმდაბლად და პატარად, სულ ნაკლები და ნაკლები ეგოიზმით; ის გახდა ისე პატარა რომ მას შეეძლო უსაფრთხოდ მიპარვა. ნაგ მაჰასაიამ იგრძნო, „მე ვარ ღმერთის მსახურთა მსახური“ – დასოჰამ. ვივეკანანდამ, შრი რამაკრიშნა პარამაჰამსას მეორე მოწაფემ, მეორეს მხრივ გააფართოვა თავისი თავი მთელ სამყაროსთან იდენტიფიცირებამდე და ამიტომ ჯაჭვი გაწყდა უძლურებით მოეცვა მისი დიდებულება. ვივეკანანდამ იგრძნო რომ ის იყო მასწავლებელი, ისა ვინც იყო ადამ სარვამ, საადა სოჰამ – ის იყო ყოველთვის მყარად დარწმუნებაში რომ ის იყო ის. ეს არის იდენტურობა ინდივიდისა და საყოველთაოს (ჯივა-ბრაჰმა-აიკია-ანუსანდჰანამ), ჭეშმარიტი ზეციური დაქორწინება. ყოველმა ადამიანმა უნდა მოინდომოს ამ ცნობიერების პრაქტიკა და იზეიმოს ეს ერთობა თავის სიცოცხლეში. აირჩიეთ ერთი გზა რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს პიროვნებას და უდრეკობა გამოიჩინეთ პრაქტიკაში ვიდრე თქვენ მიაღწევთ გამარჯვებას!
– სატია საი ლაპარაკობს, ტომი 6, თავი 27.
9.10.18.
როდესაც ადამიანი კვდება, ქონება და ნივთები რჩება სახლში; ესენი არ მიდის ადამიანთან საიქიოში. ნათესავებსაც კი არ შეუძლიათ თანხლება; მხოლოდ კარგი ან ცუდი სახელი რაც მან გამოიმუშავა გრძელდება. ამიტომ ყოველმა თქვენგანმა უნდა იცხოვროს ისეთნაირად რომ შთამომავლობამ გაგიხსენოთ თქვენ მადლიერებითა და სიხარულით. კარგი ცხოვრების გასატარებლად, მუდმივი კარნახი ღმერთის თქვენს შიგნიდან არის დიდი დახმარება. ეს შთაგონება შეიძლება მიიღოთ მხოლოდ მუდმივი გამეორებით უფლის სახელის (ნამასმარანით) და დაძახებით ღმრთიურების შინაგან წყაროებზე. აპრაქტიკეთ უწყვეტი ნამასმარანა. ასევე გახსოვდეთ, უბრალოდ ხმამაღალი გალობით ან შეძახილებით შივოჰამ, თქვენ ვერ შეძლებთ გახდეთ შივა; თქვენ უნდა განივითაროთ ღმრთიურების ხარისხები როგორიც არის საყოველთაო სიყვარული, მიუჯაჭველობა და ა.შ. მაშინ თქვენ იქნებით უფლებამოსილი ამტკიცოთ შივოჰამ, და მაშინაც კი თუ თქვენ არ ამტკიცებთ საერთოდ, თქვენ იქნებით შივა, ვინაიდან თქვენ შემდეგ გექნებათ გრძნობა არა აჰამ (არა ეგოიზმი)!
– სატია საი ლაპარაკობს, ტომი 6, თავი 27.
10.10.18.
დასარა პროგრამას პუტტაპარტში აქვს სხვადასხვა მოქმედებები როგორიც არის ვედური გალობები, ღმრთიური დედების თაყვანისცემა, გაჭირვებულების გამოკვება, დრამა, მუსიკა, ნარიკატასი, მორალური ეპოსების კითხვა, ლექციები სულიერ ტექსტებზე და ა.შ. ეს ყველა არის დაგეგმილი კარგი ახსნა-განმარტებისთვის, რომელიც არ არის ზედაპირულად აშკარა. თქვენ შეიძლება იფიქროთ რომ ეს არის მხოლოდ ჩვეულებრივი და ტრადიციული. არა! ყოველ მოქმედებას აქვს ღრმა მნიშვნელობა; განზრახული გარკვეული სარგებლის მოსატანად. ვედები არის მთელი კაცობრიობისთვის; ვედური ზეპირი კითხვა ახალისებს მსოფლიო მშვიდობასა და ადამიანთა კეთილდღეობას, იმორჩილებს ელემენტებისა და ადამიანთა საზოგადოების რისხვას; ესენი მოუწოდებს ბუნების ძალებს მშვიდად და სასარგებლოდ ყოფნისკენ. მათთვის ვინც იღებს სიხარულს როდესაც უფლის სახელი წარმოითქმება და ყოველი სახელი აღვიძებს ერთ ასპექტს ღმერთის დიდებულების, ჩვენ გვაქვს პუჯები (რიტუალური თაყვანისცემა). მათთვის ვინც მოწყურებულია სადჰანის გზაზე მიმართვისთვის, ჩვენ გვაქვს ექსპერტების საუბრები. მუსიკალური წარმოთქმები, დრამები და საუბრები უკავშირდება აუცილებელ გაკვეთილებსა და ბიბლიურ სიბრძნეს სასიამოვნო მადის აღმძვრელი ხერხით. ყველა ეს ხსნის ადამიანის გულის ფურცლებს.
– ღმერთის საუბარი, 1966 წლის 17 ოქტომბერი.
11.10.18.
თქვენ მოხვედით ღმერთიდან, მისი დიდების ნაპერწკალი, ამ ნეტარების ოკეანის ტალღა; თქვენ იქნებით მშვიდი მხოლოდ მაშინ როდესაც შეირწყმევით მასში. მსგავსად ბავშვის რომელმაც დაკარგა თავისი გზა, თქვენ შეიძლება გქონდეთ სიხარული მხოლოდ მაშინ როდესაც თქვენ დაუბრუნდებით თქვენს დედას. ოკეანის წვეთი ამაღლდა როგორც ორთქლი, შეერთდა ჯგუფად სახელწოდებით ღრუბელი, დაეცა მიწაზე, ჩამოიწურა ხეობებში, და ბოლოს მიაღწია ოკეანეს. გაემგზავრეთ ამ მოგზაურობაზე და იმოგზაურეთ სწრაფად და ადვილად. ადვილად. სანათანა დჰარმაში არის რომ ვინმეს ბედის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანია კარმა, დაუბადებლობისკენ ინდივიდუალური ბევრი დაბადების გამოვლის ფაქტი, და ღმერთის ძლევამოსილი წყალობა ავატარად მოსვლაზე მის გარშემო ადამიანთა წმინდა ამხანაგობის შესაკრებად მათ გადასარჩენად და მსოფლიოს გადასარჩენად მათი მეშვეობით, ასე ძლიერად და ნათლად არის ჩადებული. დაეჭვება „ნებისმიერ ამ ჭეშმარიტებაში წაგიყვანთ ტანჯვასა და დარდში. ყოველი თქვენგანი უნდა იყოთ დახსნილი ადრე თუ გვიან ყოვლის მწყალობლის წყალობით. გააკეთეთ ეს ადრე ვიდრე გვიან. დაიჭირეთ მიზანი ნათლად თვალწინ და იარეთ წინ.
– ღმერთის საუბარი, 1966 წლის 17 ოქტომბერი.
12.10.18.
ვედებმა მსოფლიოს მისცა ოთხი მაჰავაკია (ღმერთიური აქსიომა). რომელთაგან ერთი არის, პრაჯნანამ ბრაჰმა (ცოდნა არის ღმრთიურება). რა არის პრაჯნანა? ეს არის წიგნიერი ცოდნა? არის ეს ცოდნა რაც დავიწყებულია დროს მსვლელობასთან ერთად? არის ეს დაკავშირებული სხეულის გამოცდილებასთან? არა. საერთოდ არა. პრაჯნანა არის უცვლელი და მარადიული პრინციპი რაც არის თქვენში ყოველ დროში და ყველა ვითარებაში. ადამიანები უწოდებენ მას უმაღლეს ცოდნას მაგრამ სწორი განმარტება ამ ტერმინის არის მუდმივი-გაერთიანებული-ცოდნა. თუმცა ღმერთი არის შიგნით მაცხოვარი, კაცი მიდის მის საძებნელად იმ აზრით რომ ის არის მხოლოდ გარკვეულ ადგილში. ეს თანაბარფასოვანია ვინმეს წასვლის საკუთარი მეს საძებნელად სადმე სხვაგან. გაიგეთ რომ თქვენში წარმოდგენილი ხუთი ელემენტი არის ღმრთიურის ფორმა. ღმრთიურება არის ყოველ არსებაში. სიცოცხლის პრინციპი რომელიც მიედინება ტანის თითოეული და ყოველი ნერვით არის ჭეშმარიტად ღმრთაებრივი.
– ღმერთის საუბარი, 2001 წლის 9 ოქტომბერი.
13.10.18.
ყველამ უნდა განიხილოს თავის უპირველეს მოვალეობად დღეს თავისი საკუთარი დედის როგორც ღმრთიურის პატივისცემა და მისი მსახურება დამოუკიდებლად ქვეყნისგან და ვითარებისგან. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ პატივისცემა თქვენი დედის ვინც გატარათ თქვენ ცხრა თვის განმავლობაში და დაგბადათ თქვენ მსოფლიოში და აღგზარდათ წლების განმავლობაში, ვინ იქნება კიდევ თქვენი შესაფერისად პატივსაცემი? თვით უფალმა რამამ განაცხადა რომ დედა და სამშობლო არის უფრო დიდი ვიდრე ზეცა. დედობრივი სიყვარული არის მონათესავე ასეთის შემქმნელის ვინც იცავს ამ უსასრულო კოსმოსს უთვალავი მეთოდით, ნავარატრის ზეიმი გასწავლით ამ ღრმა ჭეშმარიტებას. უნდა გახსოვდეთ რომ საკუთარი დედის პატივისცემა არის პირველხარისხოვანი მოვალეობა. თუ დედა არ არის ბედნიერი, ყველა ხარჯი რასაც თქვენ იღებთ და ყველა თაყვანისცემა რასაც სთავაზობთ დურგას, ლაკშმის და სარასვატის სახელზე ნავარატრის ზეიმის განმავლობაში არ მოგიტანთ ნაყოფს.
– ღმერთის საუბარი, 1988 წლის 14 ოქტომბერი.
14.10,18,
მაჰავაკიაში ვედებიდან, თათ თვამ ასი (ეს ის არს), თათ აღნიშნავს იმას რაც არის გარეთ და თვამ დგას თანდაყოლილი ღმრთიურებისთვის. ეს ნიშნავს რომ იგივე ღმრთიურება ესწრება შიგნით და გარეთ. ანთარბაჰისჩა თათსარვამ ვიაპია ნარაიანა სთითაჰა (ის ყოვლისმომცველი ღმერთი ესწრება შიგნით და გარეთ). ის ვინც ჩანს, ისმინება და განიცდება გარეთ სხვა არაფერია შინაგანი არსების ანარეკლის, გამოძახილის და რეაქციის გარდა. როდესაც რეალობა არის შიგნით, რატომ გწადია მისი ანარეკლი გარეთ? ეს არის სრული სიგიჟე. კაცი არის დროს ტანმოსილება. კაცი არის დროს პატრონი. იმისთვის რომ გაიგოთ თქვენი სინამდვილე უნდა აკონტროლოთ თქვენი ჭკუა. აქედან გამომდინარე, ნათქვამია, დაეპატრონე ჭკუას და იყავი შთამაგონებელი (master the mind and be a mastermind). ხუთი ელემენტი რომელიც ხილულია გარეთ წარმოდგენილია თქვენში. თქვენ ხართ პატრონი ხუთი ელემენტის. თქვენ უნდა დაეპატრონოთ ჭკუას; არ უნდა გახდეთ მისი მონა.
– ღმერთის საუბარი, 10 ოქტომბერი, 1964.
15.10.18.
დასარას ათდღიანი დღესასწაული გულისხმობს თქვენს წახალისებას რომ აკონტროლოთ თქვენი ათი გრძნობა. ლეგენდა ამბობს, რომ ქალღმერთმა ჩამუნდიმ ამ დასარა დღესასწაულის დროს მოკლა დემონი მაჰიშა. რა არის შინაგანი მნიშვნელობა ამ მოთხრობის? ჩვენ არანაირ ვითარებაში არ უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი თავი დემონებთან. თქვენი აზრები, სიტყვები და საქმეები უნდა იყოს სუფთა, ღირსი ადამიანურად და არა დემონურად ყოფნის. თავი აარიდეთ ცუდ კომპანიას. არ განივითაროთ სიძულვილი ვინმეს მიმართ. ვისაც კი წაეხეჩებით, განიხილეთ ისინი როგორც ღმრთიურების ტანმოსილება და მიემშვიდობეთ მათ. ყოველთვის ილაპარაკეთ სიმართლე, დაიცავით უბიწოება (დჰარმა). იყავით მშვიდი. იყავით ბედნიერი და ნეტარი. თქვენ უნდა ამოქმედოთ საკუთარი თავი სიყვარულით საზოგადოებაში. მე სავსე ვარ სიყვარულით. მე ვანაწილებ ამ სიყვარულს ყველასკენ. მე არ მძულს არავინ. მე არ მაქვს ეგოიზმი საერთოდ! ჩემი სიყვარული არის უანგარო სიყვარული. სიყვარული არის ჩემი საკუთრება. თქვენ ყველა ხართ ამ საკუთრების მემკვიდრე. სიყვარული არის ღმერთი, ღმერთი არის სიყვარული. ამიერიდან იცხოვრეთ სიყვარულში.
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 27 სექტემბერი.
16.10.18.
ყოველ იაჯნას აქვს დიდი უხილავი გავლენა ადამიანის სიცოცხლეზე, ვინაიდან ეს წმინდა ფორმულები არის ძლიერ მოქმედი ხმები, დატვირთული უჩინარი საიდუმლოებით. მსხვერპლის რიტუალს (იაჯნას) აქვს ღრმა მნიშვნელობა; მნიშვნელობა რომელიც ამ სიმბოლოებს აქვს არის ნამდვილად ფასეული და აუცილებელი ადამიანის პროგრესისთვის. ყოველი რიტუალი არის სიმბოლური აქტი. იაჯნა მოყვანილია თანაფარდობაში ადამიანის მისწრაფებების და სულიერი პრაქტიკის ყოველ ნაბიჯთან. იგი არის კავშირის მქონე სიცოცხლესა და მისწრაფებებთან თავის უწვრილეს დეტალებში. კარაქი არის ადამიანთა ემოციების, იმპულსების, შთაბეჭდილებებისა და ინსტინქტების შედღვების პროდუქტი – უსუფთავესი და უნამდვილესი ღმრთიურის არსებობა ადამიანში. ეს კარაქი როდესაც უფრო მეტად იწმინდება, ხდება ერბო, და ეს არის რასაც სთავაზობენ ღმერთებს! როდესაც თქვენ ლოცულობთ, ყოველთვის კონცენტრირდით მუდმივ ნაყოფზე – უნივერსალურზე, სულიერზე. არ ილოცოთ პატარა ყოფითი სურვილებისთვის; მიმართეთ თქვენი ჭკუა უფლის მიერ ნასწავლები დირექტივების მიდევნაზე სამყაროში უბიწოების (დჰარმას) აღსადგენად.
– ღმერთის საუბარი, 1962 წლის 4 ოქტომბერი.
17.10.18.
თქვენთვის პრაქტიკაში კარგი აზრების ჩადების მხოლოდ შესაძელბლობის მოსაცემად არის რომ ქალღმერთები დურგა, ლაკშმი და სარასვათი არიან თაყვანცემული ამ დასარას დღესასწაულის განმავლობაში. დურგა არ უნდა გაიგოთ როგორც მრისხანე ქალღმერთი. ის არის უზენაესი ქალღმერთი ვინც გიცავთ თქვენ. ლაკშმი არის ყველა სიმდიდრის განსახიერება. სარასვათი არის ლაპარაკის ქალღმერთი. კარგი აზრები, კარგი სიტყვები და კარგი ქმედებები წარმოადგენს თათვას (არსებას) ამ სამი ქალღმერთის. ის ვინც გასწავლით კარგ რამეებს თქვენ არის ნამდვილად ქალღმერთ სარასვათის განსახიერება. ის ვინც გასწავლით ბოროტებას არის ჭეშმარიტად დემონი. ქალღმერთი დურგა ანადგურებს მხოლოდ ასეთ დემონებს. დურგა ლაკშმი და სარასვატი სინამდვილეში არ არიან განსხვავებული თქვენგან. ისინი არიან ძალიან ძლიერად დაყენებული თქვენს საკუთარ გულში. ისინი მოგიწოდებენ თქვენ გაატაროთ ადამიანური სიცოცხლე, რაკი თქვენ ხართ ადამიანის არსება. დურგა, ლაკშმი და სარასვატი არიან სამი დედა ადამიანის არსების.
– ღმერთის საუბარი, 2006 წლის 28 სექტემბერი.
18.10.18.
რას შეიძლება მიაღწიოთ თქვენ თქვენი უმნიშვნელო გონებით? ერთხელ კაცი დასცინოდა ღმერთს დიდებულ ბანიანის ხეზე პაწაწინა თესლის მიცემისა და საზამთროზე გიგანტური ნაყოფის ბოძების გამო. „არ არის პროპორციის გრძნობა“, იფიქრა მან! ის მოგზაურობდა, და როგორც დრო გავიდა, მან იგრძნო დაღლა და მოუხდა დაძინება ბანიანის ხის ქვეშ. როდესაც მან გაიღვიძა დაინახა ბევრი თესლი რომელიც დაეცა მის ტანზე. თუ ბანიანის ხეს ექნებოდა მისი ზომის პროპორციული თესლი, ერთი თესლი ჩამოვარდნილი ამ სიმაღლიდან მოკლავდა კრიტიკოსს უდროოდ! ის ემადლიერა ღმერთს მისი სრულყოფილი ლოგიკისა და სიბრძნითვის და გააგრძელა მოგზაურობა, უსაფრთხოებისა და დაცულობის შეგრძნებით. მიიღეთ ყველაფერი როგორც ეს მოდის და კულტივირეთ კმაყოფილება. არ გაამრავლოთ თქვენი სურვილები და არ წაახალისოთ სიხარბე და იმედგაცრუება. თქვენ იხდით თქვენს თბილ ტანსაცმელს როცა თქვენ იწყებთ თქვენი გახურების შეგრძნებას. სურვილის პალტო უნდა გაიხადოთ როდესაც ერთგულების სითბო იზრდება. ეცადეთ წყალობის შოვნას, არ ეცადოთ რაიმე მომცრო ნაყოფის შოვნას.
– ღმერთის საუბარი, 1962 წლის 4 ოქტომბერი.
19.10,18.
მსოფლიო არის სამი გუნას (სათთვას, რაჯასის და თამასის) გამოვლინება. როდესაც ეგოიზმი და თავკერძობა ფართოდ ვრცელდება ადამიანებს ავიწყდებათ გულკეთილობა და თანაგრძნობა, როცა უსამართლობის, უზნეობის და სიცრუის ძალები იზრდება ამაზრზენი პროპორციებით და ნებივრობს სიკვდილის ცეკვაში, ათმური პრინციპი, ღმრთიური დედა შაკთი, იღებს რაჯასურ ფორმას ბოროტების ბნელი ძალების შესაჩერებლად და მათზე გამარჯვების მოსაპოვებლად, და სათთვური ხარისხების დასაცავად. ეს არის დასარას ზეიმის შინაგანი მნიშვნელობა. დასარას ზეიმის ათი დღის განმავლობაში, ჰკითხეთ საკუთარ თავს, მოსპო ღმრთიურმა დედამ 10 დემონი (რაკშასა) თქვენში? რაკშასები არის არა დემონური არსებები არამედ ბოროტი ხარისხები. ქედმაღლობა, ცუდი აზრები, ვნება, რისხვა, სიცრუე, სიხარბე, სიამაყე, შური, ეგო და სიძულვილი არის დემონები რომლებიც უნდა მოისპოს. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ თქვენთვის რომელი ხართ თქვენ ახლა რავანა თუ რამა თქვენი ხარისხების შესაბამისად! ღმრთიური სიყვარულის ტანმოსილებო! დღეიდან, ატარეთ თქვენი ცხოვრება უანგარო სიყვარულით და იცხოვრეთ სიმშვიდესა და სიხარულში!
– ღმერთის საუბარი, 1991 წლის 18 ოქტომბერი.
20.10.18.
ბოროტთა ცუდი საქმეები და კეთილთა კარგი საქმეები და მისწრაფებები არის პასუხისმგებელი ავატარების ჩამოსვლაზე. ნარასიმჰა ავატარი (ღმერთის ინკარნირება ნახევრი-კაცი და ნახევრი-ლომი) გამოწვეული იყო პრაჰლადას დიდი ერთგულებით და ჰირანიაკაშიპუს (პრაჰლადას მამის) ცუდი ხარისხებით. ღმერთი ჩამოდის ადამიანების წადილებისა და მოქმედებების პასუხად. აი ორი უბრალო მაგალითი. მიწაზე მოყვანილი კულტურები უმზერს ცას წვიმისთვის. მათ არ შეუძლიათ მაღლა ღრუბლებამდე მიღწევა. ამიტომ ღრუბლები ჩამოდის დაბლა წვიმის ფორმით კულტურების წყალით უზრუნველსაყოფად. მეორე მაგალითი: ჩვილი ბავშვი დაცოცავს იატაკზე. მას უნდა თავისი დედა მაგრამ მას არ შეუძლია ახტეს მაღლა მასთან. ამიტომ, დედა იხრება, იყვანს ბავშვს და ეფერება მას რომ გააბედნიეროს. ზუსტად ასევე, რომ შესთავაზოს ერთგულებს დახმარება, აღზარდოს, დაიცვას და გაამაგროს ისინი, ღმრთიური მოდის ადამიანის ფორმით მათთვის სიხარულის მისაცემად.
– ღმერთის საუბარი, 1988 წლის 15 სექტემბერი.
21.10.18.
როცა თქვენ ავსებთ თქვენს გულებს სიყვარულით, თქვენ აღარ გაქვთ არავითარი ბოროტი განზრახვა ვინმეს მიმართ. კულტივირეთ რწმენა რომ ღმერთი არის ყველაში. დანებდით ღმრთიურს მიძღვნის სულით. სიმბოლური მნიშვნელობა კრიშნას და გოპიკებს შორის ურთიერთობაში არის ეს: თქვენი გული არის ბრინდავანი. თქვენი აზრები არის როგორც გოპიკები. ათმა არის კრიშნა. ნეტარება არის კრიშნას თამაში. თითოეულმა უნდა გადააქციოთ თქვენი გული ბრინდავანად და უნდა განიხილოთ მკვიდრი ათმა როგორც კრიშნა. ყოველი მოქმედება აუნდა ჩაითვალოს როგორც კრიშნას ლიილა. გოკულაშთამი იზეიმება კრიშნასადმი პარამანნამის (ყავისფერი შაქრით მომზადებული სპეციალური ბრინჯის კერძის) შეთავაზებით. პარამანნამის რეალური მნიშვნელობა არის ანნამ (საჭმელი) დაკავშირებული პარამთან (უზენაესთან). პარამანნამ არის ტკბილი. თქვენი სიყვარული უნდა იყოს ტკბილი. რასაც თქვენ სთავაზობთ ღმერთს უნდა იყოს ტკბილი სიყვარული. თქვენი სიყვარული უნდა იყოს ყოვლისმომცველი. ეს არის ავატარის უმთავრესი გზავნილი.
– ღმერთის საუბარი, 1988 წლის 3 აგვისტო.
22,10,18.
იმ ბევრს შორის, ვინც აცხადებენ, რომ უფლის ერთგულები არიან, მხოლოდ ძალიან ცოტაა ერთგული. როდესაც ეგოისტური და ეგომიზმის ელემენტები არის ერთგულში, ღმერთი არ ცხადდება იმ კაცში ამ ქალში. ღმრთაებრივი სიყვარული წარმოდგენილი არის ყოველ დროს. მაგრამ მსგავსად ღრუბლის რომელიც მალავს მზეს ადამიანიდან, ერთგულის ეგოიზმი და ეგო მოდის ღმერთის სიყვარულსა და ერთგულს შორის. ადამიანური მდგომარეობიდან კაცში ღმრთიურთან გადასასვლელად ერთადერთი საშუალება არის პრემა თათვა (სიყვარულის პრინციპი). ამსოფლიო სიყვარული არ შეიძლება გათანაბრდეს ღმრთიურ სიყვარულთან (პრემასთან). ტერმინი პრემა ჩვეულებრივ ლაპარაკში გამოყენებულია იმის აღსაწერად რაც სინამდვილეში არის ამსოფლიო მიჯაჭვულობა. ადამიანები მიჯაჭვული არიან უფრო მეტად სახელებსა და ფორმებზე, ვიდრე ნივთების შინაგან სულზე. იმისათვის, რომ გადალახოთ ეს ცრუ მიჯაჭვულობა გარე ფორმებსა და სახელებზე, აუცილებელია სიყვარულის კულტოვირება მისი სუფთა ფორმით. ამ სიყვარულის გამოსავლენად, პირველი მოთხოვნაა, თავის დაღწევა ეგოიზმიდან და თავკერძობიდან.
– ღმერთის საუბარი, 1992 წლის 21 აგვისტო.
23.10.18.
იმის მიუხედავად რომ ღმერთი ცხოვრობს ყველა ადამიანში, ეს ფაქტი რჩება დაფარულად როგორც ზეთი სეზამის თესლში. თქვენში ღმრთიურების გამოსავლენად თქვენ უნდა გაიაროთ გამოცდები და მძიმე განსაცდელები. ღმერთისადმი სიყვარული უნდა გაიზარდოს გაჭირვების შედეგად. ისევე როგორც ოქრო უმჯობესდება ბრწყინვალებაში რაც უფრო მეტად ცხელდება ტიგელში, თქვენი ერთგულებაც უნდა აკაშკაშდეს როცა ეს გადის მუდმივი გასუფთავების პროცესს. გახსოვდეთ, ყველა სისასტიკისა და ძალადობისთვის რასაც ჩვენ ვპოულობთ დღეს მსოფლიოში, ძირითადი მიზეზი არის ეგოიზმი. ეს უნდა ამოიძირკვოს. განცადეთ სიყვარული და გაათავისუფლეთ მსოფლიო სიძულვილისგან. როცა სიძულვილი მოისპობა, მსოფლიო თავისუფალი იქნება ძალადობისა და ბრძოლისგან. კულტივირეთ უანგარო სიყვარული და გამოავლინეთ სიყვარული ყველა თქვენს აზრსა და მოქმედებაში. თქვენ განცდით ნეტერებას. როდესაც თქვენ სავსე ხართ ღმერთისადმი სიყვარულით, ყველა ტკივილი და უსიამოვნება დაგავიწყდებათ. ამ ღმრთიური სიყვარულის პრინციპის გასავრცელებლად, ღმერთი ხანდახან ჩამოდის ადამიანის ფორმით.
– ღმერთის საუბარი, 1992 წლის 21 აგვისტო.
24.10.18.
თქვენ უნდა გეშინოდეთ ცოდვის და არა სირთულეების. თქვენ უნდა განივითაროთ დაია პრიითი, პაპა ბჰითი და სანგჰა ნიითი (ცოდვის შიში, ღმერთის სიყვარული და ზნეობა საზოგადოებაში). ნაცვლად ცოდვის შიშის განვითარების, ჩვენ დამონებული ვართ ცოდვით. ნაცვლად ღმერთში თავშესაფრის ძებნის, ჩვენ უქვემდებარებთ საკუთარ თავს სიძნელეებს. ზნეობა საზოგადოებაში მიგიყვანთ ღმერთის სიყვარულამდე რაც თავის მხრივ მიგიყვანთ ცოდვის შიშთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ზნეობა საზოგადოებაში და მივუძღვნათ საკუთარი თავი ღმერთს. წმინდა ტიაგარაჯა ერთხელ ლოცულობდა, „ოჰ უფალო, მე ღრმად შეწუხებული ვარ ცოდვის შიშით. მე უძლური ვარ ჩავბარდე შენს სიყვარულს. გეთაყვა მიბოძე მე დარწმუნების ძალა მოვიხარო შენი ღმრთიური სიყვარულის წინაშე და მაკურთხე მე ძალით სიძნელეების გადასალახად.“ ღმერთის ყოველმა ერთგულმა თავი უნდა შეიკავოს ცოდვილი მოქმედებებისგან და უნდა გადალახოს დარდები და სიძნელეები.
– ღმერთის საუბარი, 2004 წლის 28 აგვისტო.
25.10.18.
არსებობს ტაძრების ოთხი სახეობა: ერთი, ვიდიალაია (განათლების ტაძარი); მეორე, ბჰოჯანალაია (კვების ტაძარი); მესამე, ვაიდიალაია (მკურნალობის ტაძარი) და მეოთხე, დევალაია (ღმერთის ტაძარი). ოთხივე არის თაყვანისცემის ადგილი ადამიანისთვის. თქვენ მიდიხართ ბჰოჯანალაიაში (ასევე ნიშნავს სასტუმროს ან რესტორანს), ჭამთ კარგად და გემრიელ საკვებს რაც თქვენ მოგწონთ და გამოდიხართ გარეთ ბედნიერი. თქვენ მიდიხართ ვაიდიალაიაში (საავადმყოფოში), კონსულტირებთ ექიმთან და იღებთ მხოლოდ დანიშნულ მკურნალობას დაავადებისთვის რისგანაც თქვენ იტანჯებით. როდესაც თქვენ მიდიხართ ვიდიალაიაში (საგანმანათლრბლო დაწესებულებაში) თქვენ ეძებთ ცოდნას მხოლოდ საგნებში რომლებითაც თქვენ ხართ დაინტერესებული. ამის მსგავსად, როდესაც თქვენ მიდიხართ დევალაიაში (ტაძარში), ჰკითხეთ თქვენს თავს, თქვენ სწორად უძღვებით საკუთარ თავს? ტაძარში თქვენ დაკავებული უნდა იყოთ მხოლოდ თაყვანისცემით. ნაცვლად ღმრთიურზე კონცენტრირების, თქვენ რატომ ანებებთ ჭკუას იხეტიალოს აქეთ იქით და იფიქროს უსარგებლო ამსოფლიურ საქმეებზე? გახსოვდეთ, მხოლოდ თუ თქვენ იშოვნით ღმერთის წყალობას, ყველაფერი შესრულდება ადვილად!
– ღმერთის საუბარი, 1988 წლის 7 აგვისტო.
26.10.18.
ერთი ფატალური სისუსტე რომელიც გიშლით თქვენ მიახლოებას ღმერთის განცდასთან არის დამბჰა: მედიდურობა, ეგოიზმი, სიამაყე, სურვილი ლაპარაკობდნენ შესახებ ან იყო ნაქები! ადამიანები აღფრთოვანებით ლაპარაკობენ თავიანთი მიღწევებისა და შესაძლებლობების შესახებ. მათ უნდათ რომ მათი სახელები და საქმეები გამოცხადდეს ყოველდღიურ გაზეთებში დიდი სქელი ასოებით! ეს ნამდვილად ხდის მათ სასაცილოდ და საბრალოდ. გაზეთი არ არის ის სადაც თქვენ უნდა ესწრაფოთ რომ მიიქციოთ ყურადღება. გამოიმუშავეთ სტატუსი ღმერთის სამეფოში; გამოიმუშავეთ დიდება კეთილთა და ღმრთისმოსავთა კომპანიაში, პროგრესი მორჩილებაში, უფროსებისა და მშობლების პატივისცემაში! თუ თქვენ სამუდამოდ ხართ პირველ კლასში მომუშავე ა ბ გ დ-ზე, თქვენ როგორ შეძლებთ იმის გაგებას რასაც ექსპერტები ასწავლიან? სულიერება და ღმრთიურება არის გრძნობების მიღწევადობის მიღმა და თქვენ უნდა ისმინოთ, აპრაქტიკოთ, და სათუთად მოუაროთ წარჩინებულ იდეალებს თქვენს ჭკუაში. აპრაქტიკეთ სათნოება და იცხოვრეთ სიხარულში.
– ღმერთის საუბარი, 1964 წლის 10 ოქტომბერი.
27.10.18.
ადი შანკარა კითხულობს: “ვინ ხარ შენ, ვინ ვარ მე, მე საიდან მოვედი სად, მე სად მივდივარ, რა არის ყველა ამ მოძრაობისა და ცვლილების ბუნება და მიზანი, არსებობს სტაბილური ბაზა, რაიმე მიზანი, მიმართულება ან ვინმე დირექტორი? (კასტვამ, კოჰამ, კუტა აიათაჰ?).“ არ გამობერტყოთ ეს კითხვები თქვენი ჭკუიდან. ყოველი თქვენგანი იღებს ამას და ეს გაწუხებთ თქვენ, როდესაც თქვენ ხართ მარტო ბუნებაში რაიმე გრანდიოზულთან ან შიშით შთაგონებულთან, ან თქვენს საკუთარ გამოცდილებაში რაიმე საშინელ ან შოკის მომგვრელ შემთხვევასთან. არაგონივრულია ამ ძვირფას შემთხვევებზე უარის თქმა და უკან დაბრუნება ცხოვრების უღიმღამობაში, მიუდევნებლად გამოკვლევაზე რაზეც თქვენ ხართ ნაკარნახევი. გურუ მოდის გასაფრთხილებლად და გასაღვიძებლად. ის ააშკარავებს ჭეშმარიტებას და გამხნევებთ თქვენ მისკენ წინსვლაზე. თქვენი სულისკვეთებისა და გულის გამოკითხვის, და გონიერების ძებნის გარეშე მას არ შეუძლია ბევრის გაკეთება. შიმშილი შეიძლება დაპურდეს; შიმშილის გარეშე უარს ამბობენ საჭმელზე როგორც სასჯელზე.
– ღმერთის საუბარი, 1965 წლის 14 ივლისი.
28.10.18.
თქვენ უნდა მისდიოთ რადჰას, მიირას, გოურანდას და ტუკარამის გზას. თქვენ უნდა იგრძნოთ განუყრელი ნათესაობა უფალთან, ისევე როგორც განუყრელია ტალღა და ზღვა. სინამდვილეში თქვენ ხართ იგივე არსების, იგივე გემოს, იგივე ხარისხის როგორიც ოკეანე, თუმცა თქვენ გაქვთ სახელი და ფორმა ტალღის. უფალი არის პარამათმას (უზენაესი არსების) ფორმა ატრიბუტებით (საგუნა ასპექტი), რაც არის სამყარო. კარაქი როცა რძეშია, იმანენტურია მასში, და არ აქვს გაცალკევებული სახელი და ფორმა; მაგრამ როდესაც თქვენ აჭრით რძეს და გამოიღებთ მას, მას აქვს სახელი და ფორმა რაც ხდის მას განსხვავებულს რძისგან. ასევე ერბოს (გაწმენდილ კარაქს) როდესაც გამდნარია არ აქვს გარკვეული ფორმა, მაგრამ როდესაც იგი მკვრივდება, იგი იღებს ფორმას. ასევე მადჰავა-თათვამ (ღმრთიური არსი) როდესაც ის იღებს ფორმას, არის მანავა (ადამიანის ფორმა).
– ღმერთის საუბარი, 1964 წლის 10 ოქტომბერი.
29.10.18.
ღმერთის სიყვარული არის სრულად უანგარო. ეს არის აბსოლუტურად სუფთა, მუდმივი და უნაკლო. ადამიანის სიყვარული არის ეგოცენტრული და ჭუჭყიანი. ასეთი სიყვარული ვერ შეძლებს შერწყმას ღმერთის სიყვარულთან. ღმერთი იცხოვრებს თქვენში მხოლოდ მაშინ როდესაც თქვენ გათავისუფლდებით ეგოიზმიდან, სიამაყიდან, სიხარბიდან და შურიდან. თიააგას (უარის თქმის) გარეშე თუ ადამიანი ჩაძირულია ამსოფლიურ სიამოვნებებში და ატარებს ამქვეყნიურ ცხოვრებას, მთელი მისი ერთგულება არის მხოლოდ ხელოვნური და თავის მოტყუების მონათესავე. ასეთი ერთგულება ვერ მიგიყვანთ ღმერთთან. დღეს მსოფლიო სავსეა ასეთი ადამიანებით. ადამიანები ამტკიცებენ რომ მათ უყვართ ღმერთი. მაგრამ ყველას უყვარს ღმერთი მხოლოდ თავის გულისთვის და არა ღმერთის გულისთვის. ეს არის სუფთა ეგოიზმი. თქვენ ეძებთ ყველაფერს მსოფლიოში საკუთრივ თქვენთვის. ღმერთსაც კი ეძებენ ასეთი მიზეზით. შეუძლებელია ღმერთის შოვნა ასე ადვილად. გულს აქვს მარტო ერთი ადგილი. მასში არის ადგილსამყოფელი მხოლოდ ერთი პირისთვის. თუ თქვენ დააყენებთ ამსოფლიურ სურვილებს ამ სკამზე, თქვენ როგორ შეიძლება ელოდოთ ღმერთის დაჯდომას მასზე? ღმერთი შევა ამ ადგილზე მხოლოდ მაშინ თუ თქვენ დაცლით მას დანარჩენი ყველაფრიდან.
– ღმერთის საუბარი, 1992 წლის 12 აგვისტო.
30.10.18.
არწივი მობეზრებულია ყვავებისგან, მანამ სანამ მას აქვს თევზი მის ნისკარტში. ყვავები ჩხავილით უფრენენ გვერდით მისი პირიდან თევზის მოსატაცებლად. ისინი თანსდევენ ფრინველს სადაც კი იგი ჯდება მცირედ შესასვენებლად. ბოლოს, იგი უარს ამბობს თევზთან მიბმულობაზე და ძირს აგდებს მას თავისი ნისკარტიდან; ყვავები შემდეგ მიფრინავენ თევზისკენ და ტოვებენ არწივს თავისუფალს. ასე რომ დატოვეთ გრძნობითი სიამოვნებები და სიამაყის , შურის, ბოროტების და სიძულვილის ყვავები გაფრინდება. აპრაქტიკეთ განდგომა აქედანვე რომ თქვენ შეძლოთ გამგზავრება მოგზაურობაში როცა ზარი მოვა. არავინ იცის ეს როდის მოხდება. სხვანაირად, ამ მომენტში, თქვენ იქნებოდით ცრემლებში, როცა თქვენ იფიქრებდით თქვენს აშენებულ სახლზე, ქონებაზე რომელიც თქვენ გაქვთ დაგროვილი, დიდებაზე რომელიც თქვენ გაქვთ მიღწეული, წვრილმანებზე რაც თქვენ გაქვთ მოპოვებული და ა.შ. იცოდეთ ყველაფერი ეს არის წარმავლად. განივითარეთ მიბმულობა უფლისადმი, ვინც იქნება თქვენთან სადაც კი თქვენ წახვალთ.
– ღმერთის საუბარი, 10 ოქტომბერი, 1964.
31.10.18.
კულტივირეთ ახლობლობა ჩემთან თქვენს გულში და თქვენ იქნებით დაჯილდოვებული. მაშინ თქვენც შეიძენთ უმაღლესი სიყვარულის ნაწილს. არ დაკარგოთ კონტაქტი და კომპანია; ვინაიდან მხოლოდ მაშინ როდესაც ნახშირს კონტაქტი აქვს მღვივარ ნახშირთან ამით ესეც ხდება მღვივარი ნახშირი. თქვენ ხართ ნამდვილად ბედნიერი, ნაკურთხი დიდი შანსით. ეს შანსი არ მოვა თქვენს გზაზე კვლავ, გაუფრთხილდით მას. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ და ახლა არ გადალახავთ დარდის ოკეანეს, კიდევ როდის შეძლებთ თქვენ ამ შანსის მიღებას? დააკავეთ თქვენი თავი სულიერი დისციპლინით, სულიერ აზრებსა და სულიერ კომპანიაში. დაე წარსული წავიდეს თავის გზაზე. უკიდურეს შემთხვევაში ამიერიდან ეცადეთ თქვენს გადარჩენას. არასოდეს დანებდეთ დაეჭვებას და მერყეობას. არ შეირყეთ ჭკუაში; არ დაანებოთ რწმენას შემცირება. ეს მხოლოდ დაგიმატებთ დარდს რომლისგანაც თქვენ უკვე იტანჯებით. ჩაჭიდება სწრაფად – ეს უნდა იყოს თქვენი აღთქმა.
– ღმერთის საუბარი, 1964 წლის 10 ოქტომბერი.

ბაბა