ბაბას სხეულის დატოვება

საი ბაბას სხეული დასვენებულია საი კულვანტ დარბაზში და იქნება იქ ორშაბათს და სამშაბათს (25,26 აპრილს) ერთგულების დარშანისთვის

http://www.saicast.org/2011/20110424asc.html

“სამასტა ლოკააჰ სუკჰინო ბჰავანტუ“ ბედნიერება უსურვოთ ყველა არსებებს ყველა სამყაროში

ბაბა

 

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აღარ არის ჩვენთან ფიზიკურად. მან დატოვა თავისი მიწიერი სხეული 2011 წლის 24 აპრილს 7:40 საათზე გულის და სუნთქვის უკმარისობის გამო.

ბჰაგავან ბაბას სხეული დასვენებული იქნება ორი დღის (ორშაბათი, სამშაბათის) განმავლობაში საი კულვანტ დარბაზში. მიღებული იქნება ზომები დარშანისთვის დღეს საღამოს 6:00 საათზე საი კულვანტ დარბაზში.

ჩვენ ყველას მოგმართავთ არ იჩქაროთ საავადმყოფოში, არამედ იქონიოთ სიმშვიდე და დარშანი მოწესრიგებული სახით.

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 წლის 24 აპრილი 11:39 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა ამ ჰოსპიტალში მკურნალობის 27-ე დღეს კვლავ იმყოფება ჯანმრთელობის ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში.

ის კვლავ არის სუნთქვის ვენტილატორით დახმარებაზე. სისხლის დაბალი წნევის ეპიზოდები არის კვლავ მისი მკურნალი ექიმების დიდი მწუხარების მიზეზი.

ბჰაგავანი ბაბა კვლავ არის მისი მკურნალი ექიმების კონსოლიუმის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტი, დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 23 აპრილი 17:12 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს იგივე კრიტიკულ პირობებში ყოფნას როგორშიც იყო გუშინ. ის აგრძელებს ყოფნას ძალიან კრიტიკულად.

ის არის მშვიდი ვენტილატორის დახმარებაზე. ნელი ჰემოდიალიზის ციკლი დასრულდა მასზე ამ დილით.

ის კვლავ იმყოფება მისი მომვლელი ექიმების კონსოლიუმის მუდმივი მეთვალყურეობისა და დღეღამური მკურნალობის ქვეშ.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტი, დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 23 აპრილი 8:58 საათი

 

 

 

 

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა კვლავ აგრძელებს იგივე კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნას როგორც იყო გუშინ დილით. არ არსებობს მნიშვნელოვანი ცვლილება მისი ჯანმრთელობის პირობებში. ის აგრძელებს ყოფნას ჯანმრთელობის იგივე კრიტიკულ მდგომარეობაში.

 

ის კვლავ მხარდაჭერილია ვენტილატორით და არის წყვეტილად შენაცვლებადი ჰემოდიალიზის სისტემაზე.

 მისი გულისცემა და სისხლის წნევა არის სტაბილური უკანასკნელი 12 საათის განმავლობაში და შენარჩუნდება წამლების დახმარებით.

 

მისი მკურნალი ექიმების ჯგუფი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს მის ჯანმრთელობას.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტი, დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 22 აპრილი 17:16 საათი

 

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა კვლავ აგრძელებს ყოფნას ჯანმრთელობის ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში.

მისი სუნთქვა მხარდაჭერილია ვენტილატორით. ის მიერთებულია წყვეტილად შენაცვლებადი ჰემოდიალიზის სისტემაზე თირკმელების ფუნქციონირების დასახმარებლად.

ყველა სასიცოცხლო ორგანობის მკურნალობაზე ნაჩვენები პასუხი რჩება კვლავ მინიმალური.

არ არსებობს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მის საერთო მდგომარეობაში გუშინდელ დღესთან შედარებით. ექიმები მაინც აგრძელებენ ბაბას გაძლიერებულ დღეღამურ მკურნალობას.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტი, დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 22 აპრილი 8:40 საათი

 

-დილის სამედიცინო ბიულეტინი გამოცემული უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის მიერ, პრაშანტიგრამი გვამცნობს შემდეგს:

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა კვლავ აგრძელებს ყოფნას ჯანმრთელობის ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში.

მისი სუნთქვა მხარდაჭერილია ვენტილატორით. ის მიერთებულია წყვეტილად შენაცვლებადი ჰემოდიალიზის სისტემაზე თირკმელების ფუნქციონირების დასახმარებლად.

ყველა სასიცოცხლო ორგანობის მკურნალობაზე ნაჩვენები პასუხი რჩება კვლავ მინიმალური.

მისი გულისცემა და სისხლის წნევა კვლავ რჩება დაბალ დონეზე და შენარჩუნდება წამლების დახმარებით.

არ არსებობს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მის საერთო მდგომარეობაში გუშინდელ დღესთან შედარებით. ექიმები მაინც აგრძელებენ ბაბას გაძლიერებულ დღეღამურ მკურნალობას.

2011 წლის 21 აპრილი17:30 საათი

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორის საღამოს ბიულეტინის, 17:00 საათზე გამოცემული პრაშანტიგრამის ცნობით:

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს ჯანმრთელობის ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნას.

არსებობს სხეულის სასიცოცხლო ორგანოების ძალიან მცირე პასუხი მკურნალობაზე. პერიოდულ ეპიზოდებში სისხლის არტერიული წნევა არის დაბალი, რაც აჩვენებს, რომ გული არის საკმაოდ სუსტი.

სხეულის სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციონირების პარამეტრები არის აგრეთვე არამდგრადი. გამოიყენება ყოვერგვარი მცდელობა მათ ნორმალურ ფარგლებში შესანარჩუნებლად სათანადო სამკურნალო პრეპარატების მეშვეობით.

სუნთქვა კვლავ ხდება ვენტილატორით. უკანასკნელი 12 საათის განმავლობაში ჩატარდა დაბალი ჰემოდიალიზის ერთ-ერთი წარმატებული ციკლი თირკმელების ფუნქციონირების დასახმარებლად.

ექიმები აგრძელებენ აქტიურ ძალისხმევას რათა სასიცოცხლო ორგანოებს დაუბრუნონ თავიანთი ფუნქცია.

2011 წლის 21 აპრილი 8:00 საათი

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დილის ბიულეტინი, პრაშანტიგრამი, გამოცემული 8:00 საათზე გვაუწყებს:

ბჰაგავან შრი სათჰია საი ბაბას ჯანმრთელობა არის ძალიან კრიტიკული. ყველა ორგანოები აჩვენებენ ძალიან მცირე პასუხს მკურნალობაზე.

ღვიძლის არფუნქციონირება და წყვეტილ ეპიზოდებში სისხლის დაბალი წნევა არის ექიმების დიდი შეშფოთების მიზეზი.

მაინც პარამეტრების დიდი რაოდენობა არის შენარჩუნებული თითქმის ნორმალურ დონეზე მკურნალობისთვის გამოყენებული წამლებით.

სუნთქვა აქამდე არის ვენტილატორის კმაყოფაზე. და დილით ჰემოდიალიზის პროცესი ნელა დაიძრა  თირკმელების დასახმარებლად.

ექიმები დებენ თავიანთ საუკეთესო ძალისხმევას მისი კლინიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

 

2011 წლის 20 აპრილი 18:05საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს ჯანმრთელობის კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნას. თუმცა მისი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პარამეტრები და მაჩვენებლები არის თითქმის ნორმალური, მაგრამ მისი ღვიძლის მდგომარეობა და წყვეტილ ეპიზოდებში სისხლის დაბალი წნევა აქამდე არის შეშფოთების მიზეზი.

ის აგრძელებს ყოფნას მისი ფილტვებისთვის ვენტილირების დახმარებაზე და წყვეტილად შენაცვლებად დიალიზზე მისი თირკმელების დასახმარებლად.

ექიმების ჯგუფი დღედაღამ განუწყვეტლივ თვალყურს ადევნებს მას და აძლევს საჭირო მკურნალობას მისი ჯანმრთელობის სტაბილურ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 20 აპრილი 9:13 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს ჯანმრთელობის კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნას. მისი ჯანმრთელობის სასიცოცხლო პარამეტრები არის სრულიად სტაბილური და დამაკმაყოფილებელი, თუმცა სასიცოცხლო ორგანოები აჩვენებენ ნელ პასუხს მკურნალობაზე, ექიმები არიან იმედით მისთვის გაწეული მკურნალობის საბოლოო წარმატებაზე.

ის აგრძელებს ყოფნას ვენტილირების დახმარებაზე. მისი თირკმელების დახმარება ხდება წყვეტილად ჩანაცვლებადი დიალიზის სისტემით.

მისი მკურნალი ექიმები შეწუხებული არიან ჯანმრთელობის ამ მდგომარეობის განუწყვეტლობით.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 19 აპრილი 17:23 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა, რომელიც შემოსულია ამ ჰოსპიტალში 28 მარტს, აგრძელებს ჯანმრთელობის კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნას. მისი სასიცოცხლო სისტემები, მათ შორის ღვიძლი, აჩვენებენ მინიმალურ პასუხს მკურნალობაზე, რაც არის მკურნალი ექიმების წუხილის მიზეზი.

ის აგრძელებს ყოფნას ვენტილატორის მხარდაჭერაზე და წყვეტილად შენაცვლებად დიალიზის სისტემაზე.

მისი სისხლის წნევა, რომელიც ამჟამად კორექტირდება შესაფერისი წამლებით, აგრძელებს პერიოდული მერყეობის ჩვენებას.

ბჰაგავან ბაბას ახლოს მყოფი მკურნალი ექიმების ჯგუფი, მუდმივად მეთვალყურეობს მისი ჯანმრთელობის პარამეტრებზე.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 18 აპრილი 18:00 საათი

ჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა, რომელსაც შეუსრულდა ჰოსპიტალში მკურნალობის თითქმის სამი კვირა, აგრძელებს ჯანმრთელობის სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას.

მისი ორგანოების ფუნქციონირების მაჩვენებლების და სასიცოცხლო პარამეტრების უმრავლესობა აგრძელებს თითქმის ნორმაში ყოფნას.

მაგრამ ღვიძლის მდგომარეობა და ზოგიერთ შემთხვევაში სისხლის დაბალი წნევა იწვევს მკურნალი ექიმების შეშფოთებას.

ბჰაგავან ბაბას საერთო მდგომარეობა ჯერ კიდევ რჩება კრიტიკული, თუმცა ექიმების კონსოლიუმი მკურნალობს მას და მეთვალყურეობს მის ჯანმრთელობას დღეღამის განმავლობაში და არიან კმაყოფილი პასუხებით, თუმცა ნელა ნაჩვენებია მისი მკურნალობა.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 18აპრილი 09:04 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს თავისი ჯანმრთელობის სტაბილური სასიცოცხლო პარამეტრების ჩვენებას. ის არის მშვიდი ვენტილირების დახმარებაზე, და წყვეტილად შენაცვლებადი დიალიზის პროცესით მისი თირკმელების დახმარებაზე.

ღვიძლის მდგომარეობა იწვევს ექიმების უმნიშვნელო შეწუხებას, მაგრამ ისინი იმედოვნებენ მის გამოსწორებას რამდენიმე დღეში.

ის მშვიდად აგრძელებს კრიტიკულად ყოფნას და ექიმების კონსოლიუმი  და უცხოელი სპეციალისტები მეთვალყურეობენ და მკურნალობენ მას დანიშნულ დროზე შემოვლით.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 17 აპრილი 17:46 საათი

ბჰაგავან შრი სათჰია საი ბაბას შეუსრულდა ჰოსპიტალში თავისი ყოფნის 20 დღე. მისი ჯანმრთელობის სასიცოცხლო პარამერტები არის თითქმის ნორმალური.

ის აგრძელებს ვენტილირების დახმარებაზე ყოფნას. ის იღებს აგრეთვე წყვეტილად შენაცვლებად დიალიზის პროცედურებს.

მისი ღვიძლი ფუნქციონირებს როგორც აქამდეც მთლიანად ჯანმრთელად.

ის აგრძელებს ყოფნას ჯანმრთელობის კრიტიკულ მდგომარეობაში და მისი მომვლელი ექიმების კონსოლიუმი მუდმივად ადევნებს თვალყურს მის სიცოცხლეზე.

-უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

2011 წლის 17 აპრილი 09:13 საათი

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბას კვლავ აქვს ჯანმრთელობის სტაბილური პარამეტრები. ის აგრძელებს ვენტილირების დახმარებაზე ყოფნას თავისი ფილტვების დასახმარებლად. წყვეტილი ჰემოდიალიზის პროცედურა უტარდება მას დილიდან, რათა დაეხმაროს მის თირკმელებს.

მისი ბიოქიმიური და ჰემატოლოგიური მაჩვენებლები თითქმის ნორმალურია. მაგრამ პროგრესი ნელია. საი ბაბას საერთო მდგომარეობა კვლავ რჩება კრიტიკული.

ექიმთა ჯგუფს რომელიც ატარებს მის მკურნალობას შეუერთდა ორი ექსპერტი აშშ-დან: დოქტორი კალპალათჰა კ გუნტუპალი, ჰიუსტონის ბეილორის კოლეჯის ფილტვებისა და კრიტიკული მედიცინის მთავარი პროფესორი და დოქტორი შრიდჰარი,  ჯანმრთელობის მეცნიერებათა ცენტრის კოლორადოს უნივერსიტეტის გულის სპეციალისტი.

უმაღლეს სამედიცინო მეცნიერებათა შრი სათჰია საის ინსტიტუტის დირექტორი, პრაშანტიგრამი

16 აპრილი

დღეს საღამოს გამოცემული ჯანმრთელობის ბიულეტინის თანახმად, „საი ბაბა აგრძელებს ყოფნას ფილტვების ხელოვნურ ვენტილირებაზე თავისი ფილტვების დასახმარებლად და წყვეტილი ჰემოდიალიზის პროცედურა უტარდება მას დილიდან, რათა დაეხმაროს მის თირკმელებს“. „მისი ბიოქიმიური და ჰემატოლოგიური მაჩვენებლები თითქმის ნორმალურია. მაგრამ პროგრესი ნელია. საი ბაბას საერთო მდგომარეობა კვლავ რჩება კრიტიკულად“, ამბობს ბიულეტინი. ამასთან ორი ექსპერტი დოქტორი კალპალათჰა კ გუნტუპალი და დოქტორი შრიდჰარი აშშ-დან შეუერთდნენ ექიმების კონსოლიუმს, რომლებიც უვლიან სულიერ ლიდერს, აღნიშნულია ბიულეტინში.

15 აპრილი 17:53 საათი ინდოეთის დროით სამედიცინო ბიულეტინი გვამცნობს:

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს ჯანმრთელობის სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას. მისი სასიცოცხლო პარამეტრები და სხეულის სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციების მაჩვენებლები როგორიც არის სისხლის წნევა, გულის ცემა, სისხლის გაზების ანალიზი და ბიო-ქიმიური შემადგენლობა კვლავ არის თითქმის ნორმალური.

ადგილი აქვს თუმცა ნელ, მაგრამ მაინც ყველა მისი სისტემების უმნიშვნელო გაუმჯობესებას.

ექიმები კმაყოფილნი არიან პროგრესით რომელსაც ის აჩვენებს მისთვის სიცოცხლის მიმცემი მკურნალობით. მიუხედავად ამისა ის ჩუმად აგრძელებს კრიტიკულად ყოფნას და არის ვენტილირების დახმარებით სუნთქვაზე და სიცოცხლე ეძლევა თირკმელების წყვეტილად შენაცვლებადი დიალიზის სისტემით მხარდაჭერით და დახმარებით.

15 აპრილი 08:57 ინდოეთის დროით ამ დღის სამედიცინო ბიულეტინი ამბობს: ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს ჯანმრთელობის სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას. მისი სასიცოცხლო სისტემების სულ უფრო მეტი რაოდენობა აჩვენებს დადებით პასუხს მკურნალობაზე, მაგრამ პასუხი არის ნელი. მისი ჯანმრთელობის ყველა კლინიკური პარამეტრი არის თითქმის ნორმალური და აჩვენებს გაუმჯობესებას წინა მაჩვენებლებზე, ის აგრძელებს ყოფნას ვენტილატორისა და წყვეტილად შენაცვლებადი დიალიზის დახმარებაზე. ექიმები კმაყოფილი არიან მის მიერ მკურნალობაზე ნაჩვენები პასუხით. მაინც მისი მდგომარეობა აგრძელებს კრიტიკულში ყოფნას.

14 აპრილი 11:54 ინდოეთის დროით

პუტტაპარტი: სათჰია საი ბაბა, რომელიც გადის მკურნალობის კურსს მრავალ ორგანოთა არაფუნქციონირების გამო, ჯანმრთელობის მხრივ ხუთშაბათს არის უფრო სტაბილურ მდგომარეობაში, თქვეს მისმა მკურნალმა ექიმებმა დღეს.

„ყველა მისი სასიცოცხლო პარამეტრები მსგავსი გულის ცემის, სისხლის წნევის, სისხლის ბიოქიმიური მაჩვენებლები არის თითქმის ნორმალური და მტკიცე“, ამბობს შრი სათჰია საის უმაღლესი სამედიცინო მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი ა.ნ. საფაია მის მიერ გამოცემულ ჯანმრთელობის ბიულეტინში.

ბიულეტინი ამბობს, ის არის „შედარებით უფრო სტაბილური ჯანმრთელობის პირობებში“.

თუმცა  დიალიზის წყვეტილი შენაცვლება არის სიცოცხლის წაყვანის სტილი თირკმელების დასახმარებლად, ისინი აჩვენებენ გაუმჯობესების ნიშნებს, ნათქვამია იქ.

„ის აგრძელებს მშვიდად ყოფნას ვენტილირების დახმარებით და სიცოცხლის წაყვანა ხდება შენაცვლებადად წყვეტილი ნელი ჰემოდიალიზით თირკმელებზე დახმარებით, რომლებიც ახლა აჩვენებენ დადასტურებულ მოქმედებას.“ ამბობს ბიულეტინი.

მასზე მეთვალყურე ექიმები კმაყოფილები არიან მისი ჯანმრთელობის სტაბილური პირობებით და მისი პასუხით, თუმცა მკურნალობა არის ნელი,  ის მას აძლევს სიცოცხლეს, ამბობს ბიულეტინი.

85 წლის ხნოვანების სათჰია საი ბაბა შევიდა საავადმყოფოში 28 მარტს გულთან და სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემებით.

13 აპრილს 17:00 საათზე გამოცემულ სამედიცინო ბიულეტენში ნათქვამია:

ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა რომელიც იყო მიღებული ამ საავადმყოფოში 28 მარტს, რეაგირებს მკურნალობაზე, თუმცა რეაქცია მიდის ნელა, რაც არის სავარაუდოდ იმის გამო რომ ბჰაგავან ბაბას სხეული არის 85 წლის ხნოვანების.

ის კვლავ არის ვენტილირების დახმარებით სუნთქვაზე. მისი თირკმელების პასუხი არის ასევე დამაიმედებელი, ჯერ კიდევ საჭიროებს დიალიზსს არის მოსათელი, ამიტომ ის იმყოფება ნელ შენაცვლებით მიცემულ ჰემოდიალიზზე.

ექიმები, რომლებიც უვლიან მას ამჟამად არიან სავსებით იმედიანად მისთვის გაწეული მკურნალობის წარმატებაზე. ის კვლავ იმყოფება კრიტიკულ მდგომარეობაში.

სამედიცინო ბიულეტენი გამოცემული 12 აპრილს 17:00 საათზე იტყობინება შემდეგს:

ბჰაგავან შრი სათჰია საი ბაბას სხეული აგრძელებს სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას რამდენადაც ეს ეხება მისი ჯანმრთელობის სასიცოცხლო პარამეტრებს.

ის კვლავ იმყოფება პერიოდულ ჰემოდიალიზსა და სუნთქვის დახმარებაზე.

მართალია ის რეაგირებს მიმართვაზე, მაგრამ პასუხი არის შენელებული.

მისი მდგომარეობა ჯერ კიდევ რჩება კრიტიკულად.

სამედიცინო ბიულეტენი გამოცემული 11 აპრილს 17:57 საათზე იტყობინება:

ბჰაგავან შრი სათჰია საი ბაბას სხეული, რომლის მკურნალობაც გრძელდება ამ საავადმყოფოში აჩვენებს დადებით შედეგს მასზე მიცემული მკურნალობის პასუხად.

ის აგრძელებს ყოფნას ვენტილატორსა და დიალიზზე პერიოდულად.

მის თირკმელებსა და ფილტვებს აქვთ გაუმჯობესების ნიშნები.

მისი ჰემოდინამიკა, როგორც გულის შეკუმშვის სიხშირე, არტერიული წნევა, სისხლის გაზების ანალიზი თითქმის ნორმალურია.

ღვიძლის ფუნქციონირება ასევე აჩვენებს გაუმჯობესებას.

მისი საერთო მდგომარეობა საგრძნობლად უკეთესია, ვიდრე ადრე, თუმცა ის ძველებურად კრიტიკულია.

პუტტაპარტი, 10 აპრილი 21:04

საი ბაბას სხეული, რომელიც გადის მრავალი შინაგანი ორგანოს მოშლილი ფუნქციების მკურნალობას, დღეს აგრძელებდა სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას.  ექიმები, რომლებმაც მოინახულეს ის იმედოვნებენ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომ გაუმჯობესებას. „ბჰაგავანი შრი სათჰია საი ბაბა აგრძელებს სტაბილურ მდგომარეობაში ყოფნას. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პარამეტრები როგორიც არის გულის შეკუმშვის სიხშირე, არტერიული წნევა, სისხლის ქიმიური შემადგენლობა და ჰემოდინამიკა აგრძელებს სტაბილურად ყოფნას“.  შრი სათჰია საის უმაღლესი სამედიცინო მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მიერ  საღამოს გამოცემულ ჯანმრთელობის ბიულეტენში ნათქვამია: „მისი სუნთქვა ძველებურად ხდება ვენტილირების დახმარებით. მისმა თირკმელებმა დაიწყო ფუნქციონირება ნელა, მაგრამ ჯერ კიდევ ესაჭიროებათ დიალიზის გამოყენება მათ დასახმარებლად“. ბჰაგავან ბაბაზე მომუშავე ექიმები არიან კმაყოფილი  შედეგით რომელიც აჩვენა მკურნალობამ აქამდე. არსებობს ყველა სხვა ორგანოების ფუნქციონირების გაუმჯობესებაც, მათ შორის ღვიძლისაც, მაგრამ გაუმჯობესების სიჩქარე არის ნელი“, ნათქვამია ექიმების ბიულეტენში. ისინი იმედოვნებენ რომ ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ტემპი მოიმატებს.

დამატება: 85 ხუთი წლის – ხნოვანი სათჰია საი ბაბა უზენაეს-სპეციალურ ჰოსპიტალიში შეიყვანეს 28 მარტს, გულთან და სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემებით. მისმა ექიმებმა თქვეს, რომ მას ჰქონდა მრავალი შინაგანი ორგანოს დისფუნქცია, და რომ ის რეაგირებს მკურნალობაზე.