აპრილი

1.04.2016
ჭეშმარიტი განათლება არის მსგავსი რენტგენის კამერის, რომელიც აშიშვლებს იდუმალ დეტალებს სრული სიზუსტით. ჩვენი ჭკუა უნდა იყოს როგორც რენტგენი სიყვარულის ფირით, ასე რომ მან მოიცვას ადამიანის მთელი პიროვნება სიზუსტით. რენტგენის მანქანა ფირის გარეშე არის უსარგებლო, რადგანაც ვერაფრის ხელში ჩაგდებას ვერ შევძლებთ მაშინ. სიყვარული უნდა იყოს უცვლელი და მარადიული. მაგრამ დღეს ადამიანების სიყვარული არის წარმავალი და ხანმოკლე, და შეიძლება გაქრეს ნებისმიერ დროს. ეს საერთოდ არ არის ღირსი რომ ეწოდოს სიყვარული. ჭეშმარიტი სიყვარული უძლებს გამოცდას და მღელვარებას, დანაკარგს და ტკივილს, და გადის ყოველი მძიმე ვითარების ფარგლებს გარეთ. არასოდეს დაივიწყოთ ღმერთი ნებისმიერ ვითარებაში, როგორი რთულიც ეს არ უნდა იყოს. ჩვენმა სიყვარულმა ღმერთისადმი უნდა გადაიტანოს ყოველი შეტევა, და წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს დროის ყველა განადგურებას და სიცოცხლის უკუღმართობას. ჩვენი სიყვარული არ უნდა შეიცვალოს და არ უნდა გაცუროს ყოველ შემთხვევით ქართან ერთად. დიდ ერთგულთა სიცოცხლე გვაჩვენებს ჩვენ როგორი მყარი და მტკიცე უნდა იყოს ჩვენი ერთგულება.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
2.04.2016
თქვენ ხარჯავთ დროს დიდ ნაწილს ამა თუ იმ მატერიალური ობიექტების შეძენისთვის. რამდენად ბევრ დროს უძღვნით თქვენ ღმერთზე ფიქრებს? თქვენ ღვრით ცრემლებს გრძნობებთან დაკავშირებული სიამოვნების განსაცდელად. გვარდებათ თქვენ ერთი ცრემლიც კი ღმერთის განსაცდელად? მაშინ როგორ შეძლებთ თქვენ ღმერთის გაცნობიერებას? დღეს ბჰაკტი (ერთგულება) გახდა მასობრივი-წარმოების ხელოვნური პროდუქტი. მაგრამ ერთგულები აპრაქტიკებენ რასაც ისინი სწავლობენ? პრაქტიკის გარეშე, შეიძლება ერთგულების ნაყოფი იყოს წარმოდგენილი? ბჰაგავად გიტას მე-12 სიმღერა ნათლად აღწერს ნამდვილი ერთგულის ხარისხებს. ძირითადი კარგი ხარისხი არის სიძულვილის არ ქონა ნებისმიერი ცოცხალი არსების მიმართ; განივითარეთ უნივერსალური სიყვარული (ადვესთა სარვა ბჰუტანამ). თავი აარიდეთ სხვებზე ზიანის მიყენებას. არ ილაპარაკოთ ცუდი არავისზე. გადააგდეთ სიამაყე და ეგოიზმი. დანერგეთ სისუფთავე აზრების, მეტყველების და მოქმედების. სულიერება არ არის გამოყოფილი სიცოცხლის სხვა ასპექტებიდან. სულიერება ჟღენთავს ყველაფერს.
– ღმრთიური საუბარი, 5 თებერვალი, 1984.
3.04.2016
პრაჰლადას ცხოვრება არის ღმერთისადმი ნამდვილი ერთგულების აღთქმა. მისი მამის, ჰირანიაკაშიპუს, მიერ მკაცრად წამების მიუხედავად, პრაჰლადა იდგა მყარად როგორც კლდე, ურყევად თავის ერთგულებაში ვიშნუსადმი. ჩვილ წლოვანებაში, პრაჰლადამ თავის გულში მყარად ჩაინერგა ღმერთი და გაუძლო ყველა ქარიშხალსა და სტრესს. ფიზიკურ ტანჯვას არ ჰქონდა არავითარი გავლენა მასზე და არ ამცირებდა მის ერთგულებას. ჭკუა ჩაძირული ღმერთისადმი სიყვარულში არის ყოველგვარი დარტყმებისა და დეფორმირების ფარგლებს გარეთ, მსგავსად ქლოროფორმით დაძინებული პაციენტის, რომელიც ივიწყებს ჭრილობებს გაკეთებულს ქირურგიული ინსტრუმენტებით. მხოლოდ ამ სახის სიყვარული შეიძლება საბოლოოდ იყოს გამარჯვებული. მაგრამ დღეს, ადამიანთა ერთგულება მერყეობს ყოველი მძიმე ვითარებით. როდესაც ჩვენი სურვილები სრულდება, ჩვენ ვდგამთ ბევრ ფოტოგრაფიას თაყვანსაცემად; და როდესაც ჩვენი სურვილები არ სრულდება, ჩვენ ვყრით ფოტოგრაფიებს. ტკივილი არის სიცოცხლის ნაწილი და უნდა იყოს მიღებული ნებისმიერ ფასად. სიამოვნება არის ინტერვალი ორ ტკივილს შორის.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
4.04.2016
რა არის სიამაყის წყარო? ეს არის ცოდნა? არა! ეს არის უმეცრება. რა არის უმეცრების მიზეზი? ეს არის ორობითობის გრძნობა. საიდან წარმოიქმნება ორობითობა? მიბმულობიდან და სიძულვილიდან (რაგადან და დვეშადან). რა არის ამ ორის თავდაპირველი მიზეზი? ესენი არის ვითარებათა პროდუქტები. როგორ ხდება ვითარებები? კარმის (წარსული მოქმედებების) მეშვეობით. რა არის კარმას მიზეზი? დაბადება! ამგვარად ნათელია რომ დაბადება არის ყველა დარდის მიზეზი. მხოლოდ დაბადებიდან გათავისუფლების მიღწევით თქვენ შეგიძლიათ გაითავისუფლოთ თქვენი თავი დარდისგან. ადამიანად დაბადების შესაძლებლობა გამოყენებული უნდა იყოს ამ უმაღლესი მიზნის მისაღწევად. მშობლების მოვალეობაა შვილების დაყენება სწორ გზაზე მათი ადრეული წლებიდან. მათ არ უნდა იყოყმანონ მათ გამოსწორებასა და თუნდაც მათ დასჯაზე როდესაც შვილები დგებიან არასწორ გზაზე. საუკეთესო ხერხი რითაც მშობლებმა შეიძლება გამოავლინონ თავიანთი სიყვარული თავიანთი შვილებსადმი არის ყველაფრის გაკეთება მათ მისაყვანად უბიწოების გზაზე.
– ღმრთიური საუბარი, 5 თებერვალი, 1984.
5.04.2016
თუმცა ძნელია ჭკუის შეკავება, მას შეიძლება შეეცვალოს მიმართულება. როდესაც საერო საზოგადოებაში ჩაძირული ჭკუა შეტრიალდება ღმრთიურისკენ, ეს იზრდება მორალურ ძალაში. ჭკუა ჩაძირული ყოფით საქმეებში გხდით თქვენ პატიმრად, მაშინ როდესაც ჭკუა ჩაძირული ღმერთში უზრუნველყოფს თქვენთვის გათავისუფლებას. თქვენი გული არის კლიტე და თქვენი ჭკუა არის გასაღები. როდესაც თქვენ ატრიალებთ გასაღებს მარცხნივ, ეს კეტავს. მაგრამ თუ თქვენ ატრიალებთ გასაღებს მარჯვნივ, ეს ხსნის. გასაღების ტრიალი აკეთებს განსხვავებას. მაშასადამე, ჭკუა არის მიზეზი გათავისუფლების ისევე როგორც მონობის. მაშ რა არის გათავისუფლება (მოკშა)? ეს არის არა სასახლე ჰაერ-კონდიციონერით, არამედ მდგომარეობა მოკლებული ილუზიას (მოჰას). დიდება და ზნეობრიობა დევს ჭკუის მოქცევაში მსოფლიოდან ღმერთისკენ. სწორედ ეს არის უბრალო და ძლევამოსილი კონცეფცია რომელიც რეალურად ხელს უწყობს თქვენს პროგრესსა და აყვავებას.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
6.04.2016
მხედველობაში იქონიეთ რომ ახალგაზრდობა არის ყველაზე უფრო ძვირფასი წლები ადამიანის ცხოვრებაში და არ უნდა დაიკარგოს და გაიფლანგოს. ბავშვებისთვის ნების დართვა რომ თვალი ადევნონ ტელევიზიას საღამოს 6-დან 10 საათამდე აიძულებს მათ დაივიწყონ ყველაფერი რაც მათ ისწავლეს სკოლაში ან კოლეჯში. დამატებით ისინი სწავლობენ ბევრ ცუდ რამეს. თუ ტელეხედვა გამოიყენება კარგი რამეების შესასწავლად, ეს შეიძლება ემსახუროს ღირსეულ მიზანს. მაგრამ ეს არ არის ასე, ახალგაზრდა თაობა იღუპება არასასურველი ფილმებითა და პროგრამებით. მათი ჭკუები არის მოშხამული. ამ მანერაში გაზრდაზე შვილებისთვის ნების დართვა არ არის მშობლიური სიყვარულის ნიშანი. მშობლებმაც კი თავი უნდა აარიდონ კინოთეატრებში წასვლას. ყველა დანაშაული და ძალადობა რომელსაც ჩვენ ვხედავთ განპირობებულია ახალგაზრდების ჭკუებზე ფილმების ცუდი ზეგავლენით. იმ დროს როდესაც მეცნიერება და ტექნოლოგიები შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ იძლევა ბევრ სარგებლობას, მათ აქვთ ასევე ბევრი საზიანო ეფექტი. რომ უზრუნველვყოთ სამეცნიერო ცოდნის სათანადო გამოყენება ჩვენ უნდა გვქონდეს სიბრძნე და გარჩევა.
– ღმრთიური საუბარი, 5 თებერვალი, 1984.
7.04.2016
ფეხბურთის თამაშს თამაშობს ორი გუნდი ათი მოთამაშით თითოეულ გუნდში რომელიც თამაშობს მინდვრის თითოეულ მხარეზე. თითოეული გუნდი ცდილობს გოლის გატანას ბურთის სროლით კარის ორ ძელს შორის. სიცოცხლე არის თამაში რომელშიც თქვენ უნდა გაატაროთ თქვენი სიცოცხლე ყოფითი და სულიერი განათლების კარის ორ ძელს შორის. ფეხბურთის თამაშის დროს, ადამიანი ურტყამს ბურთს მანამ სანამ ის სავსეა ჰაერით. მას შემდეგ რაც ფეხბურთი დაიფუკება, არავინ დაარტყამს მას. ჰაერი ფეხბურთში ნიშნავს ეგოს არსებობას. ეგოს გავლენაში მყოფი ადამიანები მიიღებენ დარტყმებს იმ დრომდე ვიდრე ისინი არ გათავისუფლდებიან ეგოსგან. დაშვებულ ბურთს იღებენ ხელებით, იმ დროს როდესაც გაბერილ ბურთს ფეხს ურტყამენ შეუბრალებლად. ამის მსგავსად თავმდაბალი ადამიანი არის უაღრესად პატივცემული, მაშინ როდესაც ეგოისტური ადამიანი ხდება ყველა სახის თავდასხმის სამიზნე. ყოფითი ნივთები მოდის და მიდის, მაშინ როდესაც სულიერი მიღწევა რჩება სამუდამოდ. ამიტომ დაე სულიერება იყოს თქვენი ყველა საქმიანობის საფუძველი.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
8.04.2016
უგადი არის ახალი წლის დასაწყისი. თქვენ გიზეიმიათ მრავალი უგადი, მაგრამ თქვენ მოიცილეთ თქვენი ცუდი ხარისხები? არ შემოფარგლოთ უგადის დღესასწაული უბრალოდ ახალი ტანსაცმლის ჩაცმით და გემრიელი საჭმლის მიღებით. დღეს თქვენ შეიძლება ატაროთ ახალი პერანგი, მაგრამ რამდენად ხანგრძლივად დარჩება ეს ახლად? ჩვენი სიცოცხლე არის გაზეთის მსგავსი. როდესაც თქვენ წაიკითხავთ გაზეთს, მოგინდებათ იგივე გაზეთის წაკითხვა კვლავ და კვლავ? თქვენ მიიღეთ ეს დაბადება და თქვენ გაიარეთ სიამოვნებისა და ტკივილის განსაცდელები. ელოცეთ ღმერთს რომ გადაგაცურვინოთ ეს სიცოცხლისა და სიკვდილის ოკეანე და რომ გაჩუქოთ თქვენ გათავისუფლება. ნამდვილი უგადი არის ის დღე როდესაც თქვენ გადაყრით ცუდ ხარისხებს, აავსებთ თქვენს გულს სიყვარულით და შეუდგებით მსხვერპლგაღების გზას. შეაჩერეთ სხვების კრიტიკა. პატივი ეცით მათაც კი ვისაც თქვენ სძულხართ. სიძულვილი არის ცუდი ხარისხი. ეს დაგანგრევთ თქვენ. ამიტომ მოიცილეთ ეს ბოროტება. გიყვარდეთ ყველა.
– ღმრთიური საუბარი, 13 აპრილი, 2002.
9.04.2016
საუკუნეები გავიდა და მსოფლიო სწრაფად შეიცვალა, მაგრამ არ მოხდა ადამიანის გულის არავითარი ტრანსფორმირება. ზოგიერთი ამბობს რომ განათლებას მოაქვს ცვლილებები ადამიანის არსებებში. მართალია, მაგრამ როგორი ცვლილებები მოაქვს მას? ეს არის თავისებური ცვლილება რომელსაც მიჰყავს ადამიანის ჭკუის დამახინჯებასთან მათი გულების ტრანსფორმირების ნაცვლად. ადამიანის გული მის პირველსაწყის მდგომარეობაში არის უმაღლესად წმინდა და ადამიანად დაბადება არის მისაღწევად ძნელი. ყველა ცოცხალი არსებიდან, ადამიანის დაბადება არის უიშვიათესი (ჯანტუნამ ნარაჯანმა დურლაბჰამ). ასეთ ძვირფას სიცოცხლეს მიღწეული, აკეთებთ თქვენ ძალისხმევას რომ იცხოვროთ როგორც ნამდვილმა ადამიანის არსებამ? თქვენ დღეს გახდით სურვილების გორგალი, ხარჯავთ მთელ თქვენს დროს და ძალისხმევას მათ შესასრულებლად. თქვენ ხართ მცდარი წარმოდგენის ქვეშ რომ სურვილების შესრულება გაჩუქებთ ბედნიერებას. გააცნობიერეთ რომ მხოლოდ სურვილების მოსპობა მიგიყვანთ თქვენ საბოლოო ნეტარებასთან. ჭეშმარიტი ბედნიერება დევს მცირესურვილიანობის მდგომარეობაში.
– ღმრთიური საუბარი, 13 აპრილი, 2002.
10.04.2016
მხოლოდ ჰარმონიული შეერთება საეროს და სულიერის მისცემს სილამაზეს და დიდმშვენიერებას სიცოცხლეს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ვიმუშაოთ არა უბრალოდ ჩვენი მუცლების შესავსებად არამედ ასევე ჩვენი გულების შესავსებად ნეტარებით. საკვებს რომელსაც თქვენ ჭამთ ავსებს მხოლოდ თქვენს კუჭს და არა ჭკუას მაგრამ სულიერი საკვები შეავსებს თქვენს ჭკუას და მოგცემთ მარადიულ ნეტარებას. ამიტომ საერო სწავლება და ცხოვრება უნდა იყოს გაერთიანებული სულიერებასთან. ზნეობრიობის დანერგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში. სტუდენტები ატარებენ უმწიკვლო და დისციპლინირებულ ცხოვრებას მანამ სანამ ისინი ცხოვრობენ საერთო საცხოვრებელში მაგრამ ისინი ატარებენ სრულიად განსხვავებულ ცხოვრებას იმ დროს როდესაც ტოვებენ საერთო საცხოვრებელს. თქვენი ცხოვრება უნდა იყოს გამოჩენილი დისციპლინით და ზნეობით სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ თქვენ საერთო საცხოვრებელში თუ მის გარეთ. ყველა თქვენი ცხოვრება უნდა იყოს ნაცხოვრები თანხმობაში თქვენი სინდისის ბრძანებებთან. ეს წესი უნდა დარჩეს იგივე, იმის მიუხედავად გაკვირდებიან თქვენ თუ არა, გამჩნევთ თქვენ ვინმე თუ არა.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
11.04.2016
ერთხელ მიქელანჯელოს, ცნობილ იტალიელ სკულპტორს, ჰკითხა მისმა მეგობარმა “შენ ასე ბეჯითად რატომ მუშაობ ამ დიდი ქვის გამოქანდაკებაზე? შენ რატომ არ მიდიხარ სახლში და არ ისვენებ?” მიქელანჯელომ უპასუხა: “მე მინდა გამოვიყვანო მაცხოვარი ღმრთიურება რომელიც არის ჩადებული ამ უსიცოცხლო ქვაში”. თუ ამ მოქანდაკეს შეეძლო შეექმნა უსულო ქვის ლოდიდან ღმერთის ცოცხალი სახე არ შეუძლიათ ადამიანის არსებებს ივიბრირონ ღმრთიურების გაცხადებით რომელიც არის მათ შიგნით? როდესაც თქვენი ტანსაცმელი ჭუჭყიანდება, თქვენ იცვლით მას იმიტომ რომ თქვენ გრცხვენიათ ჭუჭყიანი ტანსაცმლით გამოჩენა. თუ თქვენი სახლი არის ჭუჭყიანი თქვენ ასუფთავებთ მას რომ მომსვლელებმა არ მიიღონ ცუდი შთაბეჭდილება. მაგრამ როდესაც თქვენი ჭკუა და გული არის დაჭუჭყიანებული თქვენ არ გრძნობთ სირცხვილს. გასაოცარი არ არის რომ თქვენ ასე ზრუნავთ თქვენი ტანსაცმლის და სახლის სისუფთავეზე, მაგრამ არ ზრუნავთ თქვენი გულის და ჭკუის სისუფთავეზე რაც მოქმედებს მთელ თქვენს სიცოცხლეზე?
– ღმრთიური საუბარი, 2 აპრილი, 1984.
12.04.2016
ერთხელ უფალმა ნარაიანამ უთხრა ბრძენ ნარადას, “ნარადა, არსებობს შენი მსგავსი ბევრი ერთგული. შენ იპოვი მათ ყოველ სახლსა და ყოველ ადგილში. ისინი მთავაზობენ თაყვანისცემას და გალობენ ჩემს სახელს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ერთგულება. ნამდვილი ერთგულება არის ის რაც პოულობს თავის გამოხატულებას ადამიანის ყოველ აზრში, სიტყვასა და საქმეში. სწორედ როგორც დაგემოვნებული საკვები მოინელება და მისი ესენცია აკმაყოფილებს სხეულის ყველა ნაწილს, აგრეთვე, როდესაც თქვენ ავსებთ თქვენს გულს ღმრთიური სახელით, მისი მოქმედება უნდა გავრცელდეს თქვენს თვალებზე, ყურებზე, ენაზე, ხელებზე, ფეხებზე და ა.შ. როდესაც ღმრთიური სახელის წმინდა ეფექტი ვრცელდება თქვენს თვალებზე, თქვენ ინვითარებთ წმინდა ხედვას. ასევე თქვენი საუბარი ხდება წმინდა და თქვენ ისმენთ მხოლოდ წმინდა სიტყვებს. თქვენი ხელები წამოიწყებს წმინდა საქმეებს და თქვენი ფეხები წაგიყვანთ თქვენ წმინდა ადგილებისკენ. ასე გაწმენდს ნამდვილი ერთგული ყოველ მის კიდურს წმინდა საქმიანობით.
– ღმრთიური საუბარი, 13 აპრილი, 2002.
13.04.2016
სიყვარულის განსხეულებანო! ღმერთი იმყოფება თითოეულში. ის ცხოვრობს ყოველ გულში. ამიტომ არ შემოფარგლოთ ღმერთი ტაძრით, მეჩეთით ან ეკლესიით. სადაც ადამიანი არის იქ ღმერთი არის. ღმერთი იღებს ადამიანის ფორმას (დაივამ მანუშა რუპენა). ვინაიდან თქვენ დაივიწყეთ და არ აცნობიერებთ ამ მნიშვნელოვან ფაქტს, თქვენ საკუთარ თავს მიეცით სხვების კრიტიკის ნება. თქვენ ვის აკრიტიკებთ? თქვენ ვის აღმერთებთ? იკითხეთ თქვენთვის. ღმერთი არის წარმოდგენილი ყველაფერში. თუ თქვენ აკრიტიკებთ სხვას, თქვენ აკრიტიკებთ ღმერთს. ვისაც კი თქვენ მიემშვიდობებით, ეს აღწევს ღმერთს (სარვა ჯიივა ნამასკარამ კეშავამ პრატი გაკჩატი) და ვისაც კი თქვენ შეურაცხყოფთ ან დასცინით, ეს ასევე აღწევს ღმერთს! (სარვა ჯიივა ტირასკარამ კეშავამ პრატი გაკჩატი). პირდაპირ ამ მომენტიდან, დაიწყეთ ახალი ცხოვრება, უარი თქვით ცუდ აზრებსა და მავნე ხარისხებზე. გაისუფთავეთ თქვენი გული. დაე თქვენი აზრები, სიტყვები და საქმეები იყოს წმინდა. მხოლოდ შემდეგ იქნება თქვენი სიცოცხლე ნეტარი.
– ღმრთიური საუბარი, 13 აპრილი, 2002.
14.04.2016 თამილის ახალი წლის დღე
როგორც ადამიანის სხეული აგებულია სისხლის უჯრედებისგან, რამაიანაც ასევე შედგენილია წმინდა და ამაღლებული უჯრედებისგან. ადამიანის სიცოცხლე პოულობს შესრულებას ბინადრობით რამაიანას სიწმინდეზე. როგორც ადამიანის სხეული ეცემა ხერხემლის სვეტის გარეშე, ასევე ადამიანის სიცოცხლე ძირს ვარდება ზნეობისა და სულიერების გარეშე. ხერხემლის სვეტი შედგენილია ოცდაცამეტი რგოლისგან, და ეს იყრდნობს ადამიანის მთელ სხეულს. ამის მსგავსად, მორალური და სულიერი პრინციპები ქმნის ადამიანის სიცოცხლის ხერხემლის ნამდვილ რგოლებს. ჩემი წრფელი სურვილი არის რომ სტუდენტებმა გამოიჩინოთ ძლიერი ინტერესი რამაიანას მორალურ და სულიერ პრინციპებში და მიიღოთ სრული სარგებლობა მისგან. უხუცესებმაც უნდა ჩამოაყალიბონ თავიანთი სიცოცხლე მორალურობასა და სულიერებასთან თანხმობაში. არც სიმდიდრეს და არც სწავლულობას არ შეუძლია მოგიტანოთ თქვენ ბედნიერება. მხოლოდ ღმერთის სიყვარული ბოძებს უსასრულო ნეტარებას თქვენზე. ეს გჩუქნით არა მარტო ბედნიერებას არამედ გაძლევთ უზარმაზარ ძალასაც.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
15.04.2016 რამა ნავამი
სახელი რამა არის წერილების (ვედების) არსი; უფალ რამას ისტორია არის რძის ოკეანე, სუფთა და ძლიერი. რამაიანა, რომელიც აღწერს უფალ რამას ინკარნირებას არის წმინდა ტექსტი, მოწიწებით მოთხრობილი როგორც სწავლულების ასევე უმეცრების მიერ, როგორც მილიონერების ასევე ღარიბების მიერ. უფალ რამას სახელი ასუფთავებს ყველა ბოროტებას და გარდაქმნის ცოდვილს; ეს აჩვენებს მშვენიერ ფორმას წარმოდგენილს სახელით. რამაიანა წაკითხული უნდა იყოს არა როგორც ადამიანის კარიერის ჩანაწერი არამედ როგორც მოთხრობა ღმერთის (ავატარის) ინკარნირების ძირს ჩამოსვლასა და მოღვაწეობაზე. თქვენ უნდა ეცადოთ მტკიცედ რეალიზებას თქვენი საკუთარი განცდის მეშვეობით იდეალების რომლებიც გადმოცემულია ამ მოთხრობაში. ღმერთი არის ყოვლის მცოდნე, ყველგან შეღმწევი, და ყოვლის შემძლე. სიტყვები, რომლებსაც ის ამბობს იმ დროს როდესაც განსხეულებულია ადამიანის ფორმაში, მოქმედებები რომელსაც ის ღირსად თვლის გასათამაშებლად მისი მიწიერი ცხოვრებისას – ესენი არის მიუწვდომელი და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ძვირფასი წყაროები მისი გზავნილების აადვილებს ხსნის გზას კაცობრიობისთვის.
– რამაკატა რასავაჰინი, თავი 1.
16.04.2016
არ შეხედოთ რამას როგორც მზის დინასტიის შთამომავალს ან დასარატას ვაჟს. ეს თანაფარდობები არის მხოლოდ დამატებითი და მეორეხარისხოვანი. თანამედროვე მკითხველების ჩვეულებრივი შეცდომა არის ყურადღების მიპყრობა მხოლოდ პირად ურთიერთობებზე და კავშირების დადგენაზე პერსონაჟებს შორის მოთხრობის, რომელსაც ისინი კითხულობენ ღრმად ჩაწვდომის გარეშე ფასეულობებში, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და დემონსტრირებენ. როგორც ადამიანები წურავენ წვენს ბოჭკოვანი ლერწმიდან და სვამენ მის სიტკბოს, როგორც ფუტკარი იწოვს თაფლს ყვავილში, მიუხედავად მისი სიმეტრიისა და ფერის, ასევე სულიერ მაძიებელს (სადჰაკას) ძალიან უნდა სურდს რომ შეითვისოს გამოსახვა სინაზის, სიბრალულის და თანაგრძნობის რომლითაც რამაიანა არის გაჟღენთილი, სხვა რამეებზე ყურადღების მიუქცევლად. ისინი ვინც ეძებენ თანაგრძნობის გამოსახვას რამაიანაში უნდა კონცენტრირდნენ უფრო მეტად ცენტრალურ მოთხრობაზე და არა მეორეხარისხოვან დეტალებზე რაც ალამაზებს ან აძნელებს მას. მოისმინეთ რამაიანა ამ სულიერი განწყობით; ეს არის საუკეთესო ფორმა სულიერი მოსმენის (შრავანა).
– რამაკატა რასავაჰინი, თავი 1.
17.04.2016
ჩემი წრფელი სურვილი არის რომ ახალგაზრდებმა გამოიჩინონ დიდი ინტერესი რამაიანას ზნეობრივ და სულიერ პრინციპებში და სრულად ისარგებლონ მისგან. უხუცესებმაც უნდა ჩამოაყალიბონ თავიანთი ცხოვრება ჰარმონიაში ზნეობასა და სულიერებასთან. არც სიმდიდრეს, არც მეცნიერებას არ შეუძლია თქვენთვის ბედნიერების მოტანა. მხოლოდ ღმერთის სიყვარული ჩუქნის თქვენზე უსასრულო ნეტარებას. ეს არა მარტო ჩუქნის ბედნიერებას არამედ იძლევა განსაკუთრებულ ძალას ასევე. თქვენ უნდა ეძებოთ ცოდნა რომელიც ჩუქნის უკვდავებას. რა არის უკვდავება? უზნეობის მოსპობა არის უკვდავება. ადამიანის სიცოცხლე რომელიც არის მოკვდავი, განსაზღვრულია სასიკვდილოდ დღეს თუ ხვალ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვისწრაფოთ მორალურობისთვის, რაც არის უხრწნელი. ეს მორალური დიდმშვენიერება არის საჭირო დღეს სამყაროსთვის, ჩემი წრფელი სურვილია რომ სტუდენტებმა ჩაინერგონ ზნეობრივი დიდმშვენიერება და ესწრაფონ სამყაროს კეთილდღეობას და ამაღლებას, განსაკუთრებით იმ დროს როდესაც ეგოურობა და ანგარება არის ასე გაშმაგებული.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 1, 20 მაისი, 1996.
18.04.2016
რამა არის მაცხოვარი ყოველ სხეულში. ის არის ათმა-რამა – რამა (ნეტარების წყარო) ყოველ ინდივიდში. მისი კურთხევა ამოზრდილი ამ შინაგანი წყაროდან გჩუქნით მშიდობას და ნეტარებას. ის არის ნამდვილი განსხეულება უბიწოების, ზნეობის ყველა კოდექსის, რომელიც იჭერს კაცობრიობას ერთად სიყვარულსა და ერთობაში. მოთხრობა რამას შესახებ, ‘რამაიანა’, გვასწავლის ჩვენ ორ გაკვეთილს: განცალკევების მნიშვნელობის და ყოველ ცოცხალ არსებაში ღმრთიურების გაცნობიერების საჭიროების. რწმენა ღმერთში და განცალკევება საგნობრივი საქმიანობიდან არის ადამიანის გათავისუფლების გასაღები. უარი თქვით გრძნობის ობიექტებზე, და თქვენ მიიღებთ რამას. დედა სიტამ (რამას მეუღლემ) უარი თქვა აიოდჰიას ფუფუნებაზე იმიტომ რომ მას შეძლებოდა რამასთან ერთად ყოფნა ქვეყნიდან გასახლების პერიოდში. როდესაც მან მგზნებარე სურვილით შეხედა ოქროს ირემს და გაუჩნდა ძლიერი წადილი მისთვის, მან დაკარგა რამას დასწრება. განდეგილობას მიჰყავს სიხარულთან; მიბმულობას მოაქვს დარდი. იყავით მსოფლიოში, მაგრამ არა ეს. გახადეთ თქვენი გული სუფთა და ძლიერი, რამაიანას დიდმშვენიერების განჭვრეტით.
– რამაკატა რასავაჰინი, ‘შინაგანი მნიშვნელობა’
19.04.2016
ოთხი ძმა რამაიანაში იყო ოთხი ვედას განსხეულება. რიგ ვედა არის ლაპარაკის (ვაკის) განსხეულება; იაჯურ ვედა არის ჭკუის (მანასას) განსხეულება; სამავედა არის სიცოცხლის პრინციპი (პრანა); და ატარვა ვედა არის ინტელექტი (ბუდჰი). მაშასადამე ოთხმა ვედამ გაისეირნა დასარატასთან როგორც რამამ, ლაკშმანამ, ბჰარატამ, და შატრუღნამ. ჩვენ ვერ მივიღებთ მეტს თუ ჩვენ საკუთარ თავს ნებას მივცემთ რომ იყოს დომინირებული მცდარი გაგებით რომ რამა არის განსხეულება ღმრთიურების და რომ ის არის ჩვენი მიღწევადობის მიღმა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის ფაქტი რომ უფალი ჩამოვიდა მიწაზე კაცობრიობისთვის იდეალის საჩვენებლად. ამიტომ ყოველმა ადამიანის არსებამ უნდა ჩამოაყალიბოს საკუთარი თავი რამას დიდი მაგალითის შესაბამისად. რამა ცხოვრობს ყპველი ადამიანის გულში როგორც მომხიბლავი პრინციპი, როგორც ღმრთიური მე მასში. ამ მსოფლიოში არ არსებობს არაფერი რაშიც მე არ არის. აქედან გამომდინარე რამა პრინციპი არსებობს თითოეულში.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 2, 20 მაისი, 1996.
20.04.2016
განიხილეთ რამას თითოეული ძმა, და, ამხანაგი, კომპანიონი, და თანამშრომელი როგორც უბიწოებით (დჰარმით) გაჯერებული ადამიანის მაგალითი. რამაიანაში დასარატა არის უბრალოდ ფიზიკურის წარმომადგენელი, ათი გრძნობით. სამი ხარისხი (გუნა) – სიმშვიდე, მოქმედება, და უმეცრება (სათვა, რაჯასი, თამასი) არის სამი დედოფალი. სიცოცხლის ოთხი მიზანი, პურუშარტასი – უბიწოება, სიმდიდრე, სურვილების შესრულება და გათავისუფლება არის ოთხი ვაჟი. ლაკშმანა არის ინტელექტი; სუგრივა არის გარჩევა (ვივეკა); ვალი არის იმედგაცრუება, და ჰანუმანი არის მამაცობის განსხეულება. ხიდი არის აშენებული სიცრუის ოკეანეზე. სამი რაკშასა მეთაური, რავანა, კუმბჰაკამა, და ვიბჰიშანა, არიან მოქმედების (რაჯასური), უმეცრების (თამასური), და სისუფთავის (სათვიური) ხარისხების განსახიერებები. სიტა არის უნივერსალური ღმრთიურების (ბრაჰმა-ჯნანას) გაცნობიერება, რომელიც ინდივიდმა უნდა შეიძინოს და დაიბრუნოს იმ დროს როდესაც გადააქვს ტკივილები ცხოვრების მძიმე განსაცდელებში. განმტკიცდით რწმენაში რომ უფალი (რამა) არის სინამდვილე თქვენს ყოველდღიურ არსებობაში.
– რამაკატა რასავაჰინი, ‘შინაგანი მნიშვნელობა’
21.04.16
რავანა (ბოროტმოქმედი რამაიანაში) ეძებდა სიმდიდრეს და სურვილის დაკმაყოფილებას დჰარმას პრინციპის უკიდურესი წაბილწვით. ის იყო უპირატესი მეცნიერი. მას შესწავლილი ჰქონდა სწავლულობის სამოცდაოთხი დისციპლინა მაშინ როდესაც რამას ჰქონდა შესწავლილი მხოლოდ ოცდათორმეტი. ამის მიუხედავად რამა დებდა მათ პრაქტიკაში და ამით ინელებდა მას, მაშინ როდესაც რავანა მარცხს განიცდიდა მის მონელებაში. რავანას მხრივ კუჭის აშლილობა აღმოცენდებოდა სურვილის (კამას) ფორმაში რაც ბოლო ჯამში ანგრევდა მას. იმ დროს როდესაც რამა იყო დჰარმას განსხეულება, რავანა რჩებოდა როგორც კამას განსხეულება. ამით აქ წარმოიქმნა კონფლიქტი უბიწოებასა და ბიწიერებას შორის. რამამ გარდაქმნა თავისი თავი სატიად (ჭეშმარიტებად), ვინაიდან ის მისდევდა დჰარმას პრინციპს. რამდენადაც რავანა არღვევდა დჰარმას, ის გახდა ასატიას (არაჭეშმარიტების) განსხეულება. არსებობს მუდმივი ბრძოლა უბიწოებასა და ბიწიერებას, ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის. თქვენი მოვალეობაა ჭეშმარიტებისა და უბიწოების ტყუპი პრინციპის მიდევნა.
– ზაფხულის თავსხმები თავი 2, 20 მაისი, 1996.
22.04.2016
ბევრი ბედავს აღწერას ღმერთის თვისებების და აცხადებს რომ ის არის ასეთი და ა.შ.; მაგრამ ეს არის მხოლოდ მათი საკუთარი მიხვედრები და ანარეკლები მათი საკუთარი მისწრაფებების და მიკუთვნებების. ვის შეუძლია ამტკიცოს რომ ღმერთი არის ეს ან ის? ვის შეუძლია ამტკიცოს რომ ღმერთი არ არის ამ ფორმის ან ამ ატრიბუტებით? ღმერთი არის მიუწვდომელი. მისი ნათლად წარმოდგენა შეუძლებელია გარეგან საგნობრივ სამყაროში; ის არის ყოველი არსების გულში. ძვირფასი ქვები უნდა ვეძებოთ მიწის სიღრმეში; ესენი არ დაცურავს ჰაერში. ეძებეთ ღმერთი თქვენს სიღრმეში, არა მტანჯველ, კალეიდოსკოპურ ბუნებაში. სხეული თქვენ მოცემული გაქვთ ამ მაღალი მიზნისთვის; მაგრამ თქვენ ბოროტად იყენებთ მას, მსგავსად ადამიანის, რომელიც ამზადებს თავის ყოველდღიურ საკვებს ძვირფასი ქვებით მოჭედილ ოქროს ვაზაში რომელიც მოვიდა მის ხელთ როგორც საგვარეულო ნივთი. ადამიანი განადიდებს ღმერთს როგორც ყველგან მყოფს, ყოვლის მცოდნეს და ყოვლის შემძლეს, მაგრამ უარყოფს მის დასწრებას თავისში.
– ღმრთიური საუბარი, 19 ივნისი, 1974.
23.04.2016
მას შემდეგ რაც მე დავდივარ თავისუფლად ხალხში, ვლაპარაკობ და ვმღერი მათთან ერთად, ინტელექტუალებიც კი იყვნენ უძლურნი გაეგოთ ჩემი ჭეშმარიტება, ჩემი ძალა, ჩემი დიდება, ან ჩემი როგორც ავატარის რეალური ამოცანა. მე შემიძლია გადავწყვიტო ნებისმიერი პრობლემა როგორი რთულიც არ უნდა იყოს. მე ვარ ყველაზე უფრო ინტენსიური გამოკვლევებისა და ყველაზე უფრო წვრილმანი საზომი სისტემის მიღწევადობის ფარგლებს მიღმა. მხოლოდ მათ ვინც აღიარა ჩემი სიყვარული და განცადა ეს შეუძლიათ მტკიცება რომ მათში გაიელვა ჩემმა სინამდვილემ. არ ეცადოთ ჩემს ცნობას გარეგანი თვალების მეშვეობით. როდესაც თქვენ მიდიხართ სალოცავში და დგებით ღმერთის ხატის წინ, თქვენ ლოცულობთ დახუჭული თვალებით, თქვენ არ აკეთებთ ასე? რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გრძნობთ რომ მხოლოდ სიბრძნის შინაგან თვალს შეუძლია მისი გახსნა თქვენთვის. აქედან გამომდინარე არ მოისურვოთ ჩემგან ტრივიალური მატერიალური საგნები, არამედ მომიწყურეთ მე თქვენს შიგნიდან და თქვენ იქნებით დაჯილდოებული. სიყვარულის გზა არის სამეფო გზა რომელსაც მოჰყავს კაცობრიობა ჩემსკენ. ჩემი წყალობა არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი ერთგულებისთვის რომლებსაც აქვთ მყარი რწმენა და სიყვარული.
– ღმრთიური საუბარი, 19 ივნისი, 1974.
24.04.2016 არადჰანას დღე
განვიხილოთ ‘საი ბაბა’ სახელის მნიშვნელობა. ‘სა’ ნიშნავს ღმრთიურს; ‘აი’ ან ‘აიი’ ნიშნავს დედას, და ‘ბაბა’ ნიშნავს მამას. თქვენი ფიზიკური მშობლები ავლენენ სიყვარულს ეგოურობის დოზით; მაგრამ საი, თქვენი დედა და მამა, ღვრის სიყვარულს ან გიცხადებთ საყვედურს მხოლოდ თქვენს წასაყვანად თვითრეალიზების ბრძოლაში გამარჯვებისკენ. საი როგორც ავატარი ჩამოშვებულია ძმობის კავშირების მეშვეობით მთელი კაცობრიობის ერთ ოჯახად გაერთიანების, ყოველ არსებაში ღმრთიური (ათმური) რეალობის დადასტურების და გამონათების უმაღლესი მიზნის მისაღწევად. ღმრთიურება არის საფუძველი მთელი კოსმოსისთვის, და ჩემი მისია არის ყველას ინსტრუქტირება გასაცნობიერებლად საერთო ღმრთიური მემკვიდრეობის რომელიც აკავშირებს ერთ ადამიანს მეორესთან, იმიტომ რომ თქვენ შეძლოთ საკუთარი თავის მოცილება ცხოველიდან, და გაიზარდოთ ღმრთიურისკენ! მე მსურს რომ თქვენ იფიქროთ ამაზე, მიიღოთ სიხარული და შთაიგონოთ სულიერი დისციპლინების დაცვა. მე საფუძველს ჩავუყრი პროგრესს საის რეალიზებისკენ, ვინც ანათებს თქვენს გულებში.
– ღმრთიური საუბარი, 19 ივნისი, 1974.
25.04.2016
შესთავაზეთ მთელი თქვენი თავი, თქვენი სიცოცხლე მას; შემდეგ თქვენი თაყვანისცემა გარდაგქმნით და სწრაფად და სრულად გადაგაქცევთ თქვენ ისე რომ შეიძლება შეერთდეთ ერთში. ის ფიქრობს, გრძნობს და მოქმედებს როგორც თქვენ აკეთებთ; თქვენ ფიქრობთ, გრძნობთ და მოქმედებთ როგორც ის აკეთებს. თქვენ ტრანსფორმირდებით როგორც ქვა ტრანსფორმირდება მოქანდაკის მიერ, იდოლში, რაც იმსახურებს გულწრფელ ადამიანთა თაობების თაყვანისცემას. პროცესში თქვენ გადაიტანთ ჩაქუჩის ბევრ დარტყმას, საკვეთის ბევრ ჭრილობას, ვინაიდან ის არის მოქანდაკე. ის მხოლოდ გათავისუფლებთ თქვენ გაქვავებულობიდან! შესთავაზეთ თქვენი გული უფალს, და სიხარულით მოითმინეთ გარდაქმნა მის ხელში. არ წაბილწოთ დრო, ან ფიზიკური გარსი, ან სიცოცხლის ეს შანსი მათი გამოყენებით უმნიშვნელო მიზნებისთვის. თქვენი სიცოცხლე არის მხოლოდ ერთი ხანგრძლივი მლოცვარობა რომელსაც თქვენ შეუდექით როდესაც დაიბადეთ და შეიძლება არ დამთავრდეს თუნდაც მაშინ როდესაც თქვენ მოკვდებით. არასოდეს დაივიწყოთ ეს. იყავით სუფთა, ფხიზელი და თავმდაბალი როგორიც მლოცვარები უნდა იყვნენ.
– ღმრთიური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
26.04.2016
აპრაქტიკეთ სამი დისციპლინა სიჩუმის, სისუფთავის და მოთმინების. ღმერთის ხმა შეიძლება მოისმინო სიჩუმეში, არა ხმაურის ღრეობაში. სისუფთავის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ სიწმინდეს. მოთმინებით თქვენ მიიღებთ სიყვარულს. მე ვარ თქვენი; თქვენ ხართ ჩემი, უკუნისი უკუნისამდე. მე ვარ თქვენში; თქვენ ხართ ჩემში. აღმართეთ პრაშანტის დროშა თქვენს საკუთარ გულში. დროშა არის თქვენი მოვალეობის თქვენთვისვე შეხსენება. ეს გახსენებთ თქვენ რისხვის, და სიძულვილის დაბალი გრძნობების გადალახვის გულის წადილს მაშინ როდესაც თქვენი სურვილები არის ჩაშლილი; ეს მოგიწოდებთ თქვენ თქვენი გულის გაფართოებისკენ ამგვარად რომ თქვენ მოიცვათ მთელი კაცობრიობა, მთელი სიცოცხლე და მთელი ქმნილება; ეს მიგმართავთ თქვენ თქვენი იმპულსების დამშვიდებისკენ და მშვიდი დაფიქრებისკენ თქვენს საკუთარ შინაგან სინამდვილეზე. ეს დაგარწმუნებთ თქვენ რომ, როდესაც თქვენ აკეთებთ ასე, თქვენი გულის ლოტოსი ყვავდება, და მისი ცენტრიდან წარმოიშობა ღმრთიური ხედვის ალი, რომელიც გარანტირებს პრაშანტის (უსასრულო მშვიდობას).
– ღმრთიური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
27.04.2016
მანამ სანამ ადამიანები დომინირებული არიან გრძნობითი სიამოვნებით, არ შეიძლება ითქვას რომ დაიწყო მათი სულიერი ცხოვრება. ახლა ბევრი ხმაურობს სულიერი ნეტარების განცდაზე, მაგრამ ცოტა გამოიმუშავებს მას, იმიტომ რომ არიან ძალიან სუსტები, ისინი თვით აღმოაჩენენ თავიანთ სისუტეს გრძნობების ყვირილზე უარის სათქმელად! პატარა გამოკვლევა გაჩვენებთ რომ გრძნობები არის ცუდი მასპინძლები; სიხარული რომელიც მათ მოაქვთ არის წარმავალი და სავსეა დარდით. თქვენი ერთგულება ღმერთისადმი საუკეთესოდ გამოიხატება გრძნობების კონტროლის მიღწევით. რადგან, გრძნობები მიიჩქარის დროებითი და ზიზილპიპილებიანისკენ; ასე ეს აჭუჭყიანებს გულს. მე მოვითხოვ ყოველი თქვენგანიდან, არა უფრო ფასეულ შეთავაზებას ვიდრე არის გული რომლითაც მე დაგაჯილდოვეთ თქვენ! მომეცით მე ეს გული, ისე სუფთა როგორიც მე მოგეცით თქვენ, სავსე უანგარო სიყვარულის ნექტარით! შეამოწმეთ თქვენი ქმედება, სიტყვები, აზრები სასინჯ ქვაზე: “იქნება ეს მოწონებული ღმერთის მიერ? იქნება ეს ასხლეტილი მისი დიდებისკენ?”
– ღმრთიური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
28.04.2016
თქვენი გრძნობების კონტროლის გარეშე თქვენი სადჰანა იქნება არაეფექტური; ეს არის გახვრეტილ ქოთანში წყალის შენახვის მსგავსი! როდესაც ენას სწყურია რაიმე ტკბილეული, განუცხადეთ რომ თქვენ ვერ დააკმაყოფილებთ მის ახირებას. თუ თქვენ გააგრძელებთ უბრალო საკვების მიღებას რომელიც არ არის გემრიელი ან ცხელი, მაგრამ არის სრულიად ასატანი, ენა შეიძლება დაიკრუნჩხოს რამდენიმე დღეს, მაგრამ მალე მიემშვიდობება მას. ეს არის გზა მის დასამორჩილებლად და მისი თქვენზე გაბატონების ცუდი შედეგების დასაძლევად. რამდენადაც ენა არის თანაბრად დაჟინებული სკანდალსა და ახირებულ ლაპარაკზე, თქვენ ასევე უნდა ალაგმოთ ეს მიდრეკილებაც. ილაპარაკეთ ცოტა, ილაპაოაკეთ ტკბილად, ილაპარაკეთ მხოლოდ მაშინ როდესაც არის გადაუდებელი საჭიროება. ასევე ელაპარაკეთ მხოლოდ მას ვისაც თქვენ უნდა ელაპარაკოთ, და არ იყვიროთ ან არ აუწიოთ ხმას რისხვასა ან მღელვარებაში. ასეთი კონტროლი გაგიუმჯობესებთ ჯანმრთელობას და მოგიმატებთ სულიერ სიმშვიდეს. ეს წაგიყვანთ უკეთესი საზოგადოებრივი ურთიერთობისკენ და შეგიმცირებთ მონაწილეობას სხვებთან კონტაქტებსა და კონფლიქტებში.
– ღმრთიური საუბარი, 23 ნოემბერი, 1968.
29.04.2016
ადამიანის სიცოცხლე დამოკიდებულია სამ ძირითად რამეზე – აზრებზე, სიტყვებსა და საქმეებზე. როდესაც სურვილები წარმოიშობა, ადამიანი დაუყოვნებლივ იღებს მათ თავის ჭკუაში. რადგან ნებისმიერი აზრისთვის ჭკუა არის საფუძველი. აზრი რომელიც მოდის თქვენს ჭკუაში მიპყრობილი იქნება მსოფლიოსკენ როგორც სიტყვა წარმოთქმული თქვენი ბაგეებიდან, და როგორც კი თქვენ იტყვით ამ სიტყვებს, შემდეგ მათ პრაქტიკაში ჩასადებად, თქვენ იწყებთ მოქმედებას. მაშინ როდესაც თქვენ ხართ შემძლე ამ სამის – აზრის, სიტყვის და საქმის სწორი გზით გამოყენების, თქვენ გამოიმუშავებთ დამსახურებას (პუნიას), მაგრამ თუ თქვენ იყენებთ მათ ცუდ გზაზე, თქვენ გამოიმუშავებთ ცოდვას. მაშასადამე კარგისთვის და ცუდისთვის თქვენ გჭირდებათ აზრები, სიტყვები და საქმეები. მხოლოდ მაშინ როდესაც არსებობს ჰარმონია აზრებს, სიტყვებსა და საქმეებს შორის თქვენ შეძლებთ თქვენი საკუთარი ჭეშმარიტი ბუნების შეცნობას. მათ შესანახად სუფთად და ჰარმონიაში თქვენ უნდა შეუდგეთ გარკვეული სახის სადჰანას (სულიერ პრაქტიკას). ეს არის უკიდურესად საჭირო დღეს.
– ღმრთიური საუბარი, ზაფხულის ვარდები ლურჯ მთებზე, 1976, თავი 2.
30.04.2016
უბიწოება (დჰარმა) არის მთელი სამყაროს საფუძველი. ნამდვილი ადამიანი არის ის ვინც აპრაქტიკებს დჰარმას პრინციპს. წვა არის ცეცხლის დჰარმა. ბევრი იყენებს სიტყვა დჰარმას მისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობის და სიდიადის ცოდნის გარეშე. სიცივე არის ყინულის დჰარმა. ცეცხლი არ არის ცეცხლი წვის გარეშე. ყინული არ არის ყინული სიცივის გარეშე. ამის მსგავსად, ადამიანის დჰარმა მდგომარეობს სხეულით მოქმედებების შესრულებასა და გულის ბრძანებების მიდევნაში. ყოველი მოქმედება შესრულებული აზრის, სიტყვისა და საქმის ჰარმონიით არის დჰარმული მოქმედება! დჰარმული ცხოვრება არის ღმრთიური ცხოვრება! ეს გულის დჰარმა არის უზენაესი და ჭეშმარიტად სიცოცხლის დჰარმა. თქვენ ნებისმიერ ფასად უნდა მიაღწიოთ ერთიანობას აზრში, სიტყვასა და საქმეში.
– ზაფხულის თავსხმები, თავი 2, 29 მაისი, 1996.

ბაბა