მარტი

1.03.2012
ყველა სიხარული რომელსაც თქვენ მოითხოვთ არის თქვენს შიგნით. თქვენ იტანჯებით იმ ადამიანის მსგავსად ვისაც აქვს დიდი სიმდიდრე რკინის სკივრში, მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს სად არის გასაღები! ცეცხლი რისხვის, სიამაყის, სიძულვილის, შურის და ა.შ. უფრო გამანადგურებელია ვიდრე ჩვეულებრივი ხანძარი. ისინი აღმოცენდება ჭკუაში ფარულად და მოულოდნელი ნახტომებით ითხოვს სულ უფრო მეტ და მეტ კვებას. ხანძარი იწოდება როგორც ‘ანალა’ მიანიშნებს ‘უკმარს’. თქვენ გეშინიათ ცეცხლის როდესაც ის დახტის მოშორებით. რა უნდა ითქვას მაშინ ცეცხლის შესახებ რომელიც არის თვით თქვენს შიგნით? როგორ ჩავაქროთ ეს სახიფათო ცეცხლი? არსებობს დამტკიცებული ცეცხლმქრობები შემოწმებული გამოცდილებით და გარანტირებული ბრძენთა მიერ, და ეს არის – ჭეშმარიტება, სწორი ქცევა, მშვიდობა და სიყვარული (სათჰია, დჰარმა, შანთჰი და პრემა). გამოიკვლიეთ თქვენს შიგნით რომელი ხარისხები და ჩვევები უნდა გადაყაროთ და რომელი უნდა შეინახოთ თქვენთვის. მხოლოდ ის მიდრეკილებები და დამოკიდებულებები უნდა იყოს შენახული და განვითარებული, რომლებიც გახსენებენ თქვენ ღმრთიურებას, რომელშიც თქვენ უნდა შეირწყმეთ.
2.03.2012
თქვენ უნდა ეცადოთ სიამოვნების მინიჭება გურუსთვის და მოიპოვოთ მისი კეთილგანწყობა მისი სწავლების მორჩილებით და უნდა ემსახუროთ მას სიყვარულით. ისინი სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ, ცხოვრებით, რომელიც არის ხელშეუხებელი სულიერი პრაქტიკებით, წარჩინებული ხარისხებით და მშვიდი გარემოთი ნიშნავს რომ მათ არ გააჩნიათ ელემენტარული მადლიერებაც კი გურუს მიმართ. მათ შეიძლება იგალობონ სლოგანები ისეთი როგორიც არის კრიშნარპანამ (მიძღვნა ღმერთისადმი) მაგრამ მათი მოქმედებები აჩვენებს მხოლოდ დეჰა-არპანამს (მიძღვნას სხეულისადმი)! შეცვალეთ თქვენი ქცევა რომ მოიპოვოთ თქვენი გურუს წყალობა; შემდეგ სიბრძნე და ნეტარება არის თქვენი. ამის ნაცვლად თუ თქვენ ხართ ურჩი და კრიტიკული ეგოურობით და გაკლიათ რწმენა, თქვენ ვერ იქნებით კურთხეული ჭეშმარიტების ხედვით. როგორც ძროხა იღებს თავის ხბოს, ასევე გურუ იზიდავს სიშიას (მოწაფეს) თავისკენ და ასაჩუქრებს მას წყალობისა და ნეტარების რძით. სიშია (მოწაფე) უნდა იყოს გაწონასწორებული ხასიათის; მაშინ, ზუსტად ისე როგორც რკინის სუფთა ნაჭერი მიიზიდება მაგნიტით, ის ავტომატურად იღებს გურუს წყალობას.
3.03.2012
ბაყაყი დაიჭრა და უჭირავს პირში კობრას, თავისი ბედის არმცოდნე, ის წკიპურტებს კრავს გველის ენაზე თითქოს ეს იყოს ბუზი შესაჭმელად. ზუსტად ასევე თქვენ ეძებთ სიხარულს და იღებთ ტკივილს, ნადირობთ სიამოვნებისთვის და ნადავლია მწუხარება. თქვენ აბამთ თქვენ თავს სხეულთან, რომელიც ლპება და ივიწყებთ ღმერთს. ათასობით ბრძენკაცი ურჩევდა ამის შესახებ მილიონჯერ. მაინც მათი სიტყვები არ დაეცა გულის რბილ ნიადაგზე და არ მოირწყა მონანიების ცრემლებით. აქედან დაწყებული დაე თქვენი გული იყოს სუფთა შემეცნება, იყოს ლამპა. ჩაასხით მასში ნამასმარანას (ღმერთის სახელის გალობის) ზეთი. გაუკეთეთ თვითკონტროლის პატრუქი და დაიჭირეთ ის ისეთ მდგომარეობაში რომ სიხარულისა და დარდის ძლიერმა დაბერვებმა არ ჩაჭრას ალი. გამოანათეთ ამით კეთილშობილური აზრები, როგორიც არის აჰამ ბრაჰმაასმი (მე ვარ ღმერთი). მაშინ თქვენ არა მხოლოდ გექნებათ სინათლე, არამედ ასევე გახდებით სინათლის წყარო.
4.03.2012
კრიშნა ახალისებდა იმას რაც იყო ნამდვილად სასარგებლო არჯუნასათვის; ის ყურადღებას აქცევდა იმის სრულ განხილვას თუ რა წაადგებოდა არჯუნას ატმა-ანანდის (ნეტარების) და დჰარმის (უბიწო ქცევის) რეპუტაციას. ის ზრუნავდა და თავს იწუხებდა არჯუნაზე როგორც თავისი საკუთარი სიცოცხლის სუნთქვაზე; ის თვალყურს ადევნებდა არჯუნას ისე როგორც ადამიანი აქცევს ყურადღებას თვალებზე ან გულზე, და ასე გარდაქმნიდა მას მისთვის წმინდა საქმეების შესახებ სწავლებით. კრიშნას შეუდარებლად უყვარდა არჯუნა, ეს არის ნამდვილი გურუს ბუნება. არჯუნა არ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი; ის მორჩილებაში ქედს უხრიდა კრიშნას და გულწრფელად თან ატარებდა დანიშნულებას მისგან. როგორიც არ უნდა ყოფილიყო კრიზისი, ის ებღაუჭებოდა კრიშნას ბრძანებებსა და სიტყვებს; ის ატარებდა უფალთან ამხანაგობას როგორც ნამდვილ ჯავშანს რომელიც იცავდა მას ყოველგვარი ზიანიდან, როგორც ნამდვილ სხეულს, რომელშიც ის ბინადრობდა, როგორც რაიმეს რომელსაც ის უნდა წაეხალისებინა, გაეძლიერებინა და დაეცვა. აი როგორ უნდა იყვნენ გურუ და სიშია (მოწაფე) დაკავშირებული ერთმანეთთან.
5.03.2012
ჭკუა უნდა გახდეს გონების მსახური და არა გრძნობების მონა. მან უნდა განასხვავოს და გამოაცალკევოს თავისი თავი სხეულიდან. მსგავსად თამარინდის მწიფე ნაყოფის, რომელიც ხდება თავისუფალი ჩენჩოს შიგნით, ის უნდა იყოს მიუბმელი ამ გარსზე ან სადგულიანი ფანჯრის ალათაზე რომელიც არის სხეული. დაარტყით თამარინდის მწვანე ნაყოფს ქვა და თქვენ დააზიანებთ რბილობს შიგნით. მაგრამ გააკეთეთ ეს მწიფე ნაყოფზე და რა მოხდება? მშრალი ქერქი რომელიც ცვივა შორს, არაფერ გავლენას არ ახდენს რბილობზე ან მარცვლებზე. მოწიფული მაძიებელი ვერ გრძნობს დარტყმებს ბედისწერის ან ბედის. ეს არის უმწიფარი კაცი ვინც დაჭრილია ყოველგვარი დარტყმებით. სწორედ ასევე თქვენი უმეცრება უნდა დაეცეს თქვენი ძალისხმევის მეშვეობით. ის არ მოვა თქვენთან როგორც საჩუქარი ან სასწაული. ჭეშმარიტება, ნეტარება და მშვიდობა რომელიც არის მოპოვებული თქვენი საკუთარი ბრძოლით სიცრუესთან და უსამართლობასთან იქნება თქვენი მუდმივი განძი.
6.03.2012
გულწრფელი მონანიება არის საკმარისი ცოდვის გარდასაქმნელად სიწმინდეში. უფალი მოწყალედ ღებულობს მონანიებას და ღვრის თავის კურთხევას. ბანდიტი რათჰნაკარნა, რომელიც იყო დაკავებული ცოდვიან ქმედებებში იმ დრომდე ვიდრე სიბრძნე მივიდა არ გახდა წმინდანი მონანიების მეშვეობით? ის გახდა წმინდანი ვალმიკი (რამაიანას ეპოსის ავტორი), ასე არ არის? მისი ისტორია არის მონანიების მნიშვნელობის მტკიცება. თქვენ შეიძლება იკითხოთ მარტო ეს საკმარისია რომ იყოთ თავისუფალი ცოდვის შედეგებიდან? არ უნდა ითქვას უარი აგრეთვე პუნუას (დამსახურების) შედეგებზე? დიახ, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს. როგორც მოგიზგიზე ტყის ცეცხლი ნაცრად აქცევს ყველაფერს თავის გზაზე; ამგვარადვე სიბრძნის (ჯნანის) დიდი ხანძარი მოიხმარებს და გაანადგურებს ყველა ცოდვას და ღირსებას.

7.03.2012
მსოფლიო არის შენობა რომელიც აღმართულია ერთ ძლიერ საყრდენზე – ‘მე’. ეს ;მე’ არის მთვლემარე თქვენი ღრმა ძილის განმავლობაში და აქედან გამომდინარე არ არსებობს მსოფლიო რამდენადაც თქვენ არ ხართ ურთიერთობის მქონე. ამის მსგავსად თქვენს დაბადებამდე და თქვენი სიკვდილის შემდეგ არ არსებობს მსოფლიო რომელსაც თქვენ შეიცნობთ. ამ ჯნანას (სიბრძნის) შესაძენად და მასში მუდმივად ყოფნისთვის თქვენ უნდა გაიაროთ კარმას (მიძღვნილი მოქმედებების) და უპასანას (განჭვრეტის) მოსამზადებელი სკოლები. მიძღვნილი მოქმედებები გეხმარებათ თქვენ გულის გასუფთავებაში ეგოური იმპულსებიდან. განჭვრეტა გეხმარებათ თქვენ შესაბამისად ყურადღება მიაპყროთ უნივერსალს, აბსოლუტს. მაშინ ჯნაანა ჩნდება და რჩება თქვენში სამუდამოდ. როგორც კი თქვენ მოიპოვებთ ამ ჯნაანას, თქვენ ხართ ბრძენის თანასწორი, ვინაიდან ცოდნისთვის არაფერი არსებობს უფრო მეტი.
8.03.2012
წრფელი და მყარი რწმენა (სრადდჰა) არის აუცილებელი ჯნანას შესაძენად. გარდა ამისა თქვენ უნდა გქონდეთ ღრმა წადილი თქვენი გურუს მოძღვრების შესათვისებლად. იყავით ძალიან ფხიზლად; არ მიეცეთ სიზარმაცეს ან კომპანიას რომელიც არ არის შესაფერისი ან წამახალისებელი. ასეთი ცუდი გავლენებიდან გასაქცევად და თქვენი ჭკუის გასაძლიერებლად, გრძნობებზე მბრძანებლობა არის საჭირო. მაგრამ გახსოვდეთ, რწმენის ან სიმყარის ნაკლებობა არ არის ისე დამანგრეველი როგორც ეჭვის შხამი. ეჭვი არის დაბადებული უმეცრებიდან (აჯნანადან); ის აღწევს თქვენს გულში და იქ იზრდება – ის არის ყველა უბედურების წყარო! ადექით და დააკავეთ თქვენი თავი თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, უარისთქმით მათი შედეგების სურვილზე და სრული რწმენით. მაშინ თქვენ შეიძენთ სიბრძნეს და მოიპივებთ გათავისუფლებას.
9.03.2012
უბრალოდ დახუჭეთ თვალები ხუთი წუთით და დაფიქრდით სარგებლობაზე თქვენი ძალისხმევების რომლებმაც მოგიტანეს გამარჯვება. ერთ სურვილს ყოველთვის მოაქვს მეორე და ეს გრძელდება როგორც უსასრულო ჯაჭვი. თავდაპირველად, თქვენ გსურთ ოჯახის შექმნა, შემდეგ გადადიხართ ქალიშვილის ან ვაჟიშვილის ყოლაზე, ამის შემდეგ თქვენ გსურთ მათი სწავლის დასრულება, დაქორწინება და სია გრძელდება და გრძელდება. სიხარული რომელსაც ადამიანი იღებს რაიმე სურვილების შესრულებით არის არასრულყოფილი, შეზღუდული, დროებითი და მას მოჰყვება რამე დარდიანი. ჭეშმარიტი ბედნიერების საიდუმლო დევს ვაირააგიაში (განცალკევებულობაში). ენაზე ხვდება ზეთი, ქონი და ცხიმიანი ნივთიერებები, ისინი მიგორავენ მასზე, მაგრამ ის არის შეუხებელი მათით და არ ხდება ცხიმიანი. ჭკუაც აგრეთვე უნდა იყოს მოთვინიერებული რომ იყოს შეუხებელი წარმატების და წარუმატებლობის, მოგებისა და წაგების, ჯანმრთელობის და ავადმყოფობის განცდებით. აპრაქტიკეთ უფლის ტერფებთან ტყვედ ყოფნა ნებისმიერ დროს; დაე მისმა ნებამ იბატონოს.
10.03.2012
უარი თქვით აზრზე რომ თქვენ ხართ მკეთებელი და ფეოდალური ვასალი, საქმეების და ნაყოფების მიძღვნით ღმერთისთვის. მაშინ ცოდვა ვერ მოახდენს ზეგავლენას თქვენზე იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ მკეთებელი და საქმეები უეჭველად იქნება წმინდა. მსგავსად ზეთისა ენაზე და ლოტოსის ფოთლისა წყალზე, საქმე არის თქვენთან და არა თქვენზე. ყოველთვის გახსოვდეთ ეს: თქვენ არ ხართ მკეთებელი; თქვენ ხართ უბრალოდ მოწმე, მნახველი! აქედან გამომდინარე თქვენ რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, ისმენდეთ ან ხედავდეთ თქვენ უნდა დარჩეთ უბრალო, უდანაშაულო მოსმენაზე ან ხედვაზე. ამით თქვენ შეგიძლიათ თავდაჯერებულად მიიღოთ ყველა დავალებები და მყარად თქვათ უარი თქვენი მოქმედებების ნაყოფებზე, მათი მიძღვნით უფალზე.
11.03.2012
ერთგული არის ნემსი, რომელიც ყოველთვის მიეზიდება მაგნიტისკენ; ღმერთისკენ. მაგრამ ნემსი უნდა იყოს საკმარისად ახლოს და სუფთა. თუ თქვენ გრძნობთ რომ ჯერ კიდევ არ მიგიღიათ მისი წყალობა, ეს იმიტომ რომ ნემსი არ არის სუფთა საკმარისად. თქვენ არ ჩამოიფხიკეთ, მონანიების პროცესით, ჭუჭყი, მტვერი და ჟანგი წოდებული მიბმულობად. და სიახლოვეში მე არ ვგულისხმობ მხოლოდ ფიზიკურ სიახლოვეს. მე არ ვზომავ მანძილს თქვენსა და ჩემს შორის მილებში ან მეტრებში. თქვენ ფიზიკურად შეიძლება იყოთ ძალიან შორს, მაგრამ გონებრივად იყოთ ჩემს გვერდით. მე ვარ ყოველთვის თქვენთან, თქვენში, თქვენთან ახლოს, მუდამ; მხოლოდ თქვენ უნდა მაცნობიერებდეთ მე და მიიღოთ სარგებლობა ჩემი დასწრებიდან. განავითარეთ სათნოება, კარგი ჩვევები და ურთიერთობები და კეთილშობილური ხასიათი. სიყვარულით თქვენს გულში იმეორეთ ღმერთის სახელი და მიიღეთ სულიერი პრაქტიკები, მაშინ წყალობა დაიწყებს გადმოდენას თქვენზე.
12.03.2012
მიიღეთ გადაწყვეტილება გრძნობების დამორჩილებაზე მედიტირების მეშვეობით და მისდიეთ მას მუდმივად, სისტემატიურად და წესიერად, გარკვეულ დროსა და ადგილზე, მათი შეცვლის გარეშე როცა ახირება გეუფლებათ თქვენ. არ შეცვალოთ როცა ფანტაზია გკარნახობთ იმისთვის რომ მოიტანოს საშინელი შედეგები. მათთვის ვინც ძალიან ბევრს ჭამს და იქანცება მისი შეთვისების ამოცანით, მათთვის ვინც ჭამს ნაკლებს და იტანჯება უძლურებისგან, მათთვის ვისაც სძინავს ძალიან ბევრი ან ძალიან ცოტა, მათთვის ვინც სიამოვნებას ღებულობს სულიერი პრაქტიკებით შესაბამისად ‘ხელსაყრელობის’ (ესე იგი, ვინც აკეთებს მათ მრავალი საათის განმავლობაში ერთ დღეს იმიტომ რომ არ აქვს სხვა სამუშაო, მაგრამ მედიტირებენ შემდეგ დღეს სიმბოლურად, რადგან მათ წილად ხვდათ საქმეები), მათთვის ვინც სადავეს უთავისუფლებს ექვს შინაგან მტერს, მათთვის ვინც არ ანიჭებს სიხარულს მშობლებს, და მათთვის ვისაც აქვს პატარა რწმენა უფალში, რომელიც ბინადრობს მათ გულებში – ყველა ამ ადამიანებისთვის სულიერი პრაქტიკები არ მოიტანს ნაყოფს საერთოდ.
13.03.2012
ყველა ესწრაფვის ბედნიერებას. ნადირობა ხელსაყრელი სამუშაოსთვის და გავლენიანი მდგომარეობისთვის, ბანკების და საქმიანი სახლების დაფუძნება, ბუნგალოების ზრდა – ეს ყველაფერი არის ბედნიერი ცხოვრების დიდი მოწადინების დამამტკიცებელი საბუთი. მაგრამ არ არსებობს სიმშვიდეში ცხოვრების რეალური სურვილი. ბედნიერება არ უნდა აურიოთ მშვიდობასთან. არც ერთ მდიდარს, თანამდებობაზე კარგად მოწყობილს, აყვავებულს ან ძლევამოსილს არ აქვს მშვიდობა. მშვიდობას ვერ იპოვით საბანკო ანგარიშების წიგნებსა ან რკინის სეიფებში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ და გადაამოწმოთ ეს სიმართლე თქვენთვის. მშვიდობა არ შეიძლება ასევე დაზღვეული იყოს ბომბების და იარაღის დახვავებით. უბრალო ტერორი და ტერორთან დაპირისპირება ვერ დააარსებს გულითადობას და ჰარმონიას. შეიგნეთ რომ ფიზიკური არის დაქვემდებარებული სულიერზე. მშვიდობის საიდუმლო დევს ყველა არსების მიმართ მსახურებასა და სიყვარულში. საერთაშორისო მშვიდობა ვერ გამოანათებს ჭკუათა გაწმენდამდე სიძულვილიდან და ტერორიდან; მოაცილეთ ეს ორი ცუდი თვისება ყოველი გულიდან და გააშენეთ მათში სიყვარული და მსახურება.
14.03.2012
გიიტაში არჯუნა ეკითხება კრიშნას, “ჭკუა არის ასე ადვილად მართვადი? სპილოსაც კი არ შეუძლია ადამიანის გადაყვანა როგორც ამას ჭკუა აკეთებს; ეს არის ახირებათა სანაშენე და მისი უტიფრობა, გამბედაობა და ჯიუტობა არის ძალიან ძლიერი. ჭკუა არასდროს არ ჩერდება ერთ ადგილზე. ჭკუის მოთვინიერება არის ქარის შეპყრობის ან წყლის ფუთად შეკვრის მსგავსი. როგორ შეძლებს ვინმე ჭკუის მართვას ან რაიმე სულიერი პრაქტიკის დაწყებას ასეთი ჭკუით?” კრიშნა გაიბადრა ღიმილში ამ სიტყვების მოსმენაზე და თქვა, “არჯუნა! შენ აღწერე ჭკუა და იცი მისი ბუნება ძალიან კარგად. მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი ამოცანა; ჭკუა რასაკვირველია შეიძლება იყოს დაძლეული. სისტემატიური პრაქტიკებით (აბჰიასით) და დაუღალავი გამოკვლევით (ვიჩარით) და გამოცალკევებით (ვაირაგიით) – ჭკუა გარკვეულად შეიძლება იყოს დამორჩილებული. არ არსებობს ამოცანა რომელიც ვერ შესრულდება მუდმივი პრაქტიკით. მოათავსეთ რწმენა უფალში და პრაქტიკა აკეთეთ მყარი რწმენით რომ თქვენ გაქვთ ძალა და მადლი – მაშინ ყველა ამოცანა გახდება ადვილი.”
15.03.2012
ბევრი თქვენგანი ყურადღებას აპყრობს ღმერთისკენ ჯანმრთელობის ან ზოგიერთი სახის გონებრივი შეშფოთების ან სხვა პრობლემების გამო. იცოდეთ რომ ეს არის უბრალოდ სატყუარა რომლითაც თქვენ უნდა მიიზიდოთ ღმერთის სივრცეში, ისე რომ თქვენ შეძლოთ მასთან კონტაქტი, მიიღოთ მისი წყალობა და გააძლიეროთ თქვენი რწმენა ღმრთიურში. პრობლემები და დარდები სინამდვილეში არის მისასალმებელი რადგან ისინი გასწავლიან თქვენ მორჩილებისა და მოკრძალების გაკვეთილებს. დღეს მთელი მსოფლიოს წინაშე არის ბევრი პრობლემა. ბევრი მერყეობს რწმენაში რომ ვითარება გაუმჯობესდება და რომ ცხოვრება ყველასთვის იქნება ბედნიერი და სიხარულით სავსე, რომ ოქროს საუკუნე ოდესმე დაბრუნდება. იყავით დარწმუნებული რომ ღმრთიურება ყოველთვის იქნება დამსწრე უბიწო ქცევის დასაცავად და დასაარსებლად, და კაცობრიობაზე კრიზისის ასაცილებლად.
16.03.2012
აწმყო დროში ყველა ნივთების ფასი იზრდება. კაცი გაიაფდა მხოლოდ. სიცოცხლის უზრუნველყოფის მიუხედავად მიზეზის, გარჩევის და გამოცალკევების ძვირფასი ქვებით, კაცმა დაუშვა მათი ხელიდან გასხლეტა შორს და პირისპირ დგას შედეგებთან სულის საშინელი სიღარიბით. რისხვის, სიძულვილის და სიხარბის გავრცელების გამო ის გახდა უფრო იაფი ვიდრე ცხოველი. ადამიანებმა დაივიწყეს თავიანთი ერთიანობა სხვებთან, ყველა არსებასთან და ყველა სამყაროსთან. მხოლოდ ყველა არსების ერთობის განჭვრეტას შეუძლია დააარსოს ინდივიდუალური მშვიდობა, ისევე როგორც მშვიდობა საზოგადოებასა და მსოფლიოში. ყველა სხვა ძალისხმევა არის საყნოსად სურნელოვანი ვარდის წყლის ნაცრის გროვაზე დაღვრის მსგავსი – ეს არის ფუჭი და სულელური. ეს არის უბრალოდ უმეცრება რომელიც გაშორებთ თქვენ ამ ამოცანიდან. გამოიკვლიეთ ჭეშმარიტება თქვენს და მსოფლიოს შესახებ. გააკეთეთ ყველა ძალისხმევა მშვიდობის ასაშენებლად ატმაჯნანას, ატმიური ერთობის ცოდნის საფუძველზე.

17.03.2012
ვედებში გაცხადებულია რომ ეს ყველაფერი არის ბრაჰმანი (ღმრთიურება), ერთი ერთიანი ერთგვაროვანი ნივთიერება, გამოჩენილი მცდარი ხედვის გამო როგორც მრავალი. თქვენ უნდა ამტკიცოთ აჰამ ბრაჰმაასმი (მე ვარ ღმრთაებრივი); მაშინ თქვენ შეძლებთ გარდაქმნას ‘უკვდავების ძეებად’ (ამრითჰასია პუთჰრააჰ). წინათ თქვენ ყოველთვის ამბობდით აჰამ დეჰაასმი (მე ვარ სხეული), ხუთი ელემენტის შეერთება რომელიც ერთ დღეს დაიყოფა და დაბრუნდება უკან ამ ხუთ ელემენტში, თქვენ ქვეითდებით ანრუთჰასია პუთჰრააჰში, ‘ილუზიის ძეებში’. ეს არის ის დამოკიდებულება რომელიც წარმოშობს დარდს და დაუკმაყოფილებლობის ფესვებს. მუდმივად დაფიქრდით ბინადმყოფ ღმერთზე; ეს აამაღლებს სიყვარულს თქვენში ყველა არსების მიმართ. თქვენ მაშინ დაინახავთ სიკეთეს სხვებში და ეცდებით მხოლოდ კარგის კეთებას სხვებისთვის.
18.03.2012
წარმოიდგინეთ რომ თქვენ მიდიხართ სიბნელეში როცა საგნები ჩანს ბუნდოვნად და თოკი დევს გზაზე. ახლა ყოველი ადამიანი რომელიც მას ხედავს მას აქვს საკუთარი აზრი რა არის ეს, თუმცა ის არის სინამდვილეში თოკი. ერთი ადამიანი გადააბიჯებს მასზე იმ ფიქრით რომ ეს არის გირლიანდა. მეორე ფიქრობს რომ ეს არის წყლის ნაკვალევი და დააბიჯებს მასზე. მესამე წარმოიდგენს რომ ეს არის მხოხავი მცენარე რომელიც ჩამოვარდა ხიდან გზაზე. ზოგიერთი სხვა არის შეშინებული რომ ეს არის გველი. ამდაგვარად, ერთი ღმრთიურება რაიმე ცვლილებისა და ტრანსფორმირების მასზე გავლენის გარეშე, ცხადდება სამყაროში ბევრი სახელითა და ფორმით, რომელიც გამოწვეულია მაიას (ილუზიის) ბინდით. ისევე როგორც მქრქალი სინათლე აბნევს ადამიანს და იწვევს სხვადასხვა გრძნობასა და რეაქციას, მაია რწმენას აკარგვინებს ადამიანებს. თოკი არის ყოველთვის თოკი თუმცა ის არის საფუძველი ყველა მრავალსახეობის.
19.03.2012
დჰარმას (უბიწო ქცევის) მიმდევრობა ასუფთავებს ჭკუას და მიყავხართ თქვენ ღმერთისკენ. ის ქმნის მიდრეკილებას ღმერთის სახელისა და ფორმისადმი. მაგალითად, თუ თქვენ გიყვართ კრიშნას სახელი და ფორმა, თქვენ ბუნებრივია პატივს სცემთ და ემორჩილებით კრიშნას ბრძანებებს რომლებიც გაცხადებულია ბჰაგავად გიიტაში. გქონდეთ თქვენი არჩეული ღმრთაების სახელი ენაზე და ფორმა თქვენს შინაგან ხედვაში, მაშინ დემონი სახელწოდებით ‘უსასრულო სურვილი’ გაფრინდება თქვენი ჭკუიდან, დატოვებს სიხარულს და კმაყოფილებას თქვენში. თქვენი ყოველდღიური მოვალეობები ასრულეთ ღმერთის მოწმის სახით ყოფნით თქვენს გულში. დაიწყეთ ახლა პირველი ნაბიჯით რომელიც არის ნაამასმარანა (ღმერთის, უნივერსალური ბინადრის სახელის ხსენება). ეს ბუნებრივად გადაგადგმევინებთ თქვენ წინსვლის ნაბიჯებს, მიზნის მიღწევამდე.
20.03.2012
ღმრთიურება არის ერთი და არის რეალური საფუძველი მსოფლიოსთვის. მსგავსად ბაწრის გირლიანდისთვის და საძირკვლის მრავალსართულიანი შენობისთვის, ღმრთიურება მსჭვალავს და იჭერს ერთად ყველას და ყველაფერს; ის არის საფუძველი მსოფლიოს სტრუქტურისთვის. მხოლოდ ყვავილები და შენობა არის ხილული თქვენი თვალებისთვის და არა ბაწარი ან სტრუქტურა. მანამდე თქვენ არ დაუთმობთ დროს და არ გექნებათ მცდელობა მათ ასაწონ-დასაწონად, ისინი გაიქცევიან თქვენი ყურადღებიდან. ეს არ ნიშნავს რომ ისინი არ არსებობენ! არასდროს შეგეშალოთ აადჰეია (შემცველი, დაჭერილი საგნები) უარყოფილში აადჰაარში (საფუძველში, დამჭერში). ხილულისთვის არსებობს უხილავი საფუძველი. უხილავის გასაგებად საუკეთესო საშუალება არის გამოკვლევა, და სწორი მტკიცება არის გამოცდილება. მათთვის ვისაც განცდილი აქვს, საჭირო არ არის აღწერა.
21.03.12
ჭკუას აქვს თანდაყოლილი მიდრეკილება შეირწყმეს ყველაფერში რასთანაც კონტაქტირებს; მას აქვს დიდი სურვილი ამ შერწყმისთვის და ამიტომ ის არის მუდამ აღელვებული და მოუსვენარი. მაგრამ მუდმივი პრაქტიკით და წვრთნით, ის შეიძლება მიიმართოს პრანავასკენ (ომ, თავდაპირველი ხმისკენ) და მიეჩვიოს მასთან ერთიანად ყოფნას. ჭკუა ბუნებრივად მიიწევს ხმისკენ, ის არის შედარებული გველთან. გველს აქვს ორი უხეში ხარისხი – ერთი მისი კლაკვნით სრიალი, და მეორე, მიდრეკილება ყველას დასაკბენად ვინც მის გზაზე ხვდება. ადამიანის არსებებიც ასევე ცდილობენ ხელში ჩაიგდონ და დაეულონ ყველაფერს რაზეც მათი თვალები მიეპყრობა; ადამიანებიც ასევე მოძრაობენ ყველგან მრუდედ. მაგრამ არსებობს გველში ერთი სანაქებო შტრიხი; როგორი შხამიანი და მომაკვდინებელიც არ უნდა იყოს მისი ბუნება, როდესაც აჟღერდება გველების შემლოცველის მუსიკის ჰანგები, ის შლის თავის კაპიშონს და ნთქავს თავის თავს ამ მელოდიის სიტკბოში, ივიწყებს მის გარდა ყველაფერს. ამის მსგავსად ადამიანსაც შეუძლია, პრაქტიკით, შთანთქას თავისი თავი პრანავას განცხრომაში.
22.03.2012
დღეს ადამიანების ქცევა არ არის კარგი რადგან მათი აზრები არის ჭუჭყიანი. და ვინაიდან მათი აზრები და მოქმედებები გახდა უზნეო, ქვეყანა მიდის მღელვარებებით და აურზაურით. ადამიანებმა აავსეს თავიანთი ჭკუა ფიქრებით ამქვეყნიური, წუთიერი და წარმავალი ნივთების შესახებ. ეს აზრები არის უარყოფითი ბუნებრივად; მხოლოდ ის აზრები რომლებიც ეფუძნება ჭეშმარიტებას არის დადებითი. თუ გრძნობები და განზრახვები თქვენი ქმედებების უკან არის კარგი, შედეგებიც იქნება კარგი. წმინდა აზრები, კარგი სიტყვები, და კეთილშობილური საქმეები არის ჭეშმარიტად ადამიანური ფასეულობები. აზრები არის თქვენი მუდმივი აქტივები. როგორიც არის აზრები ისეთივეა ჭკუაც. თუ აზრები არის კარგი, კაცობრიობა აყვავდება ღმრთიურებაში.
23.03.2012 უგადი
თქვენ აღნიშნული გაქვთ უგადის (ახალი წლის დღის) მრავალი ზეიმი თქვენს ცხოვრებაში. რასაკვირველია ტრადიციული პრაქტიკაა ყველა ზეიმთან შეხვედრა წმინდა განბანვით, ახალი ტანსაცმლის ჩაცმით, სახლის დასუფთავებით და მათი მორთვით მწვანე ფოთლების დროშებით. ჭეშმარიტი სიდიადე არის ჩვენი აზრების და არა უბრალოდ ადამიანის წარმავალი სხეულის გასუფთავებაში. დღესასწაულის მნიშვნელობა არის არა ახალი ტანსაცმლის ტარებაში არამედ ახალი და კეთილშობილური აზრების განვითარებაში. სახლი უნდა იყოს მორთული არა მხოლოდ მწვანე ფოთლების დროშებით, არამედ სიყვარულის დროშებითაც. გაუნაწილეთ თქვენი სიყვარული ყველას ვისაც ხვდებით. მხოლოდ მაშინ იზეიმებთ თქვენ დღესასწაულს მის ჭეშმარიტ სულში. ამ ახალ წელში აკურთხეთ თქვენი აზრები წმინდა და დიდი სურვილებით. განავითარეთ ღმრთიური სიყვარული და დაამყარეთ მშვიდობა ყველა ქვეყანაში. დაიწყეთ დღე ლოცვით, “დაე მთელი მსოფლიო იყოს ბედნიერი!” მაშინ თქვენ იცხოვრებთ ენთუზიაზმით სავსე ნეტარი და მშიდობიანი სიცოცხლით.
24.03.2011
ადამიანის სიცოცხლის მიზანი არ არის რომ ის იყოს საკვების მომხმარებელი, იყოს დედამიწაზე ტვირთად და იყოს ცხოველად რომელიც არის გრძნობების მონა. არ არსებობს სარგებლობა იმ უქნარა და უსაქმურად მოხეტიალე ადამიანების ბრბოში ყოფნისგან, რომლებიც ერიდებიან მძიმე სამუშაოს, და აგროვებენ ქონს, იზრდებიან უზარმაზარ გარეგნობაში. არ უნდა უგულებელყოთ შემქმნელი, არც უნდა დაუშვათ რომ ფუჭად დაიკარგოს გონება და გარჩევა, იოტისოდენა მადლიერების გარეშე ყველა საჩუქრების მომცემის იმ ერთიანის მიმართ რომელიც მოიხმარს და სიამოვნებს კიდეც! უფალს გაცხადებული აქვს რომ ის არის პოურუშა (სიცოცხლისუნარიანობა, განცდა და მისწრაფება) ადამიანის არსებებში. როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს წინა დაბადებების წევის ძალა ის უნდა დაემორჩილოს თავგადასავლებისა და მიღწევის ძალას რომელიც ასხივებს ამ პოურუშადან. ამ ძლიერების არმცოდნე, თქვენ შეცდომით წყევლით თქვენს ბედს და იღებთ ‘გარდაუვლად’ შედეგს რომლისაც თქვენ გეშინიათ როგორც ‘პრარაბდჰის’ შედეგის ან კარმას (ძველი მოქმედებების) შედეგის. გამოამჟღავნეთ პოურუშა და დაე ის იყოს თქვენი სასიცოცხლო სუნთქვა. ცხოვრება არის ბრძოლა, მისწრაფება და მიღწევა.
25.03.2012
გიიტაში უფალმა კრიშნამ გადამწყვეტად უთხრა არჯუნას: “ბევრ ადამიანს მგზებარედ სურს შესთავაზოს თაყვანისცემა ღმერთს, სურს წავიდეს უღრან ტყეში; ეს არის უგუნური ნაბიჯი. საჭირო არ არის მეძებო ჯუნგლებში თითქოს მე ვარ მხოლოდ იქ. არ არსებობს ადგილი სადაც მე არ ვარ; არ არსებობს ფორმა რომელიც არ არის ჩემი. მე ვარ ხუთი ელემენტი; მიწა, წყალი, ცეცხლი, ჰაერი, ეთერი! სად შეიძლება მოძებნოთ თქვენ ადგილი ამ ხუთიდან ერთი ან მეორესგან თავისუფალი? ცეცხლის ცეცხლოვანი ბუყნება ვარ თვით მე; მე ვარ სიცოცხლე ყველა ცოცხალ არსებაში. მე ვარ ძალა ძლიერის, ძალა რომელიც თავისუფალია სიხარბისა და ვნებიანი სურვილისგან. რომ განცადოთ ჩემი დასწრება და ჩემი სიდიადე, არ არსებობს სპეციალური ადგილი, ვინაიდან მე ვარ ყველაფერი, ყველგან და მუდამ.”
26.03.2012
ადამიანებს დაგარგული აქვთ მადლიერება, რაც არ არის სწორი. ადამიანები უნდა იყვნენ მადლიერი დახმარებისთვის რომელიც მათ მიიღეს სხვებისგან იმდენ ხანს ვიდრე ისინი არიან ცოცხლები. არსებობს ორი რამე რაც თქვენ უნდა დაივიწყოთ: დახმარება რომელიც აღმოუჩინეთ სხვებს და ზიანი რომელიც თქვენ მოგაყენათ სხვამ. თუ თქვენ გახსენდებათ დახმარება რომელიც თქვენ აღმოუჩინეთ, თქვენ ყოველთვის იქნებით რაიმეს დაბრუნების მოლოდინში. ხსოვნა ზიანის რომელიც თქვენ მოგაყენეს სხვებმა იწვევს თქვენში შურისძიების გრძნობას. თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ მხოლოდ დახმარება რომელიც მიიღეთ სხვებისგან. ადამიანი ამ ხარისხებით არის ადამიანური არსების იდეალი. სიყვარული არის ღმერთი, სიყვარული არის ბუნება, სიყვარული არის სიცოცხლე და სიყვარული არის ადამიანური ფასეულობა. სიყვარულდაკარგული ადამიანი არის გვამის ექვივალენტი. გიყვარდეთ ყველაზე უდიდესი მტრებიც კი. ატარეთ სიყვარულით სავსე ცხოვრება. მაშინ თქვენ შეძლებთ განცდას სიხარულის, სიმშვიდის და მტკიცე რწმენის თქვენს გულში.
27.03.2012
ადამიანის სისუსტე არის ნივთების გამცალკევებელი კარგებად და ცუდებად. და ამის მიწერა ღმერთზე არის მკრეხელობა. შესაძლებელია ზოგჯერ მოჩანდეს რომ უფალს აგრეთვე აქვს ეს სისუსტე, მაგრამ ეს არის გავლის ეტაპზე, ღრუბელი რომელიც ფარავს მის სიდიადეს და არა ნაკლი რომელიც ეკვრება მასზე. თუმცა გუნები (სხვადასხვა ხარისხები) გამოსხივდება ღმერთიდან, ის არის შეუხებელი მათგან ისევე როგორც ცეცხლი არის შეუხებელი კვამლისგან რომელიც ამოდის მისგან ან ცა არის შეუხებელი ღრუბლებიდან რომლებიც ფორმირდება და მოძრაობენ მასში. ყველაფერი მიბმულია მასზე მსგავსად მძივების მაგრამ ის არის თავისუფალი და მიუბმელი. განვიხილოთ ეს მაგალითი – ქსოვილი დაფუძნებულია ძაფზე, სინამდვილეში ქსოვილი დამოკიდებულია ძაფზე; მაგრამ ძაფი არ არის დამოკიდებული ქსოვილზე, ის არის მისგან შეუხებელი და მიუბმელი მასზე. ძაფი არის ბრაჰმანი (ღმრთიურება) მაშინ როცა ქსოვილი არის პრაკრუთჰი (სამყარო მრავალფეროვანი ნაირსახეობით).
28.03.2012
თქვენი მტრები არ არიან თქვენს გარეთ. თქვენი ცუდი აზრები არიან თქვენი უდიდესი მტრები და აზრები დაფუძნებული ჭეშმარიტებაზე არიან თქვენი საუკეთესო მეგობრები. მაგრამ დღეს ადამიანები არ მეგობრობენ აზრებს დაფუძნებულებს ჭეშმარიტებაზე რაც არსებითად არის ღმრთიურება. ასრულეთ მეგობრობის პრაქტიკა სათჰ-თან, მარადიულ ჭეშმარიტებასთან. სათჰ ნიშნავს არსებას, ყველგანდამსწრე ღმერთს. ყოფითი მეგობრები და მტრები იცვლებიან დროთა განმავლობაში, მაგრამ სათჰ არის ჭეშმარიტი და მუდმივი მეგობარი. ეს მეგობარი, ღმერთი, არის ყოველთვის თქვენთან, თქვენში, თქვენს ირგვლივ, თქვენს ზემოთ, თქვენს ქვემოთ და გიცავთ თქვენ ისევე როგორც ქუთუთოები იცავენ თვალებს. ჭეშმარიტება არის ღმერთი. სიყვარული არის ღმერთი, დჰარმა (უბიწოება) არის ღმერთი. როდესაც თქვენ თაყვანსცემთ ღმერთს ამ პრინციპების მიმდევრობით ის გამოავლენს თავის თავს დაუყოვნებლივ. გიყვარდეთ ღმერთი მთელი გულით. იმეგობრეთ მასთან. თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ყველაფერს თუ თქვენ გყავთ ღმერთი თქვენს მეგობრად.
29.03.2012
თქვენ შეიძლება იმეოროთ თუთიყუშივით გარკვეული ფრაზები, მსგავსი `ყველაფერი არის ღმერთის~. `მე ვარ მარიონეტი; ის ეწევა ძაფებს და მე ვცეკვავ როგორც ის ინებებს~; `არაფერი არის ჩემი; მე ვარ უბრალოდ მისი ნების განხორციელება~ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვეულებრივ თქვენ რას აკეთებთ? როდესაც საქებარი მოქმედება შესრულდება, თქვენ ამტკიცებთ რომ ეს იყო თქვენი საკუთარი; თქვენ ყვირიხართ პლატფორმიდან თქვენი ყელის გაშრობამდე რომ თქვენ მოიპოვეთ თქვენი საკუთარი ძალისხმევით, ღირსება, დიდება, სტატუსი და სტანდარტები, ხელისუფლება და მდგომარეობა, ქონება და სამფლობელოები, მონაპოვარი და მიღწევები. მაგრამ როდესაც დასაძრახი მოქმედება სრულდება ან ეს მოქმედებები ხვდება აღსარების თქმაში თქვენს წილზე ცუდი სახელისა და დამარცხების გამომუშავებაში, ბოროტებასა და სიცრუეში, თქვენ მოხერხებულად გადაგაქვთ პასუხისმგებლობა უფალზე, ამბობთ: `მე ვარ მხოლოდ ინსტრუმენტი მის ხელებში, ის არის პატრონი, მე ვარ მხოლოდ ინსტრუმენტი~. ადამიანები ირხევიან `მე~-დან `ის~-კენ მსგავსად საათის ქანქარის. ძალიან გავრცელებული ჩვევა რომელიც დღეს მოდაშია, არის აშკარა ტყუილი; მისი სრული სულიერი ფარისევლობა. აზრი, სიტყვა და მოქმედება – სამივე უნდა იყოს სავსე რწმენით რომ ყველაფერი არის უფლის თამაში. ეს არის ჭეშმარიტი გზა.
30.03.2012
ტერმინი `ჰინდუ~ (ინდუსი) ნიშნავს ;ჰ: `ჰუმილიტის~ (თავმდაბლობას), ი: `ინდივიდუალობას~, ნ: `ნაციონალობას~ (ეროვნულობას), დ: `დივინიტის~ (ღმრთიურებას), უ: `უნიტის~ (ერთიანობას). ეს არის ჭეშმარიტად ჩვენი ხუთი სასიცოცხლო სუნთქვა (პრანა). ისევე როგორც ხუთი ელემენტი, ხუთი გრძნობა, და ხუთი სასიცოცხლო გარსი შეადგენს ჩვენს ფიზიკურ სხეულს; ეს ხუთი პრინციპი შეადგენს სულიერების ნამდვილ არსს. განავითარეთ ერთობის სული. არასდროს არ იფიქროთ რომ თქვენ ეკუთვნით გარკვეულ სახელმწიფოს ან ქვეყანას და ამით არ წამოსწიოთ წინ განსხვავებები. არასდროს გააიგივეოთ თქვენი თავი ვიაშთი ტატტვასთან (ინდივიდუალურ პრინციპთან). ამის ნაცვლად გააიგივეეთ თქვენი თავი სამაშთი ტატტვასთან (საზოგადოებრივ პრინციპთან) და გაზარდეთ ერთობა. ჩათვალეთ ჭეშმარიტება, უბიწოება, მშვიდობა, სიყვარული და არაძალადობა თქვენს ხუთ სასიცოცხლო სუნთქვად და ხელი წააშველეთ ადამიანის (მანავას) სახელის სიწმინდეს. არასდროს მისცეთ გაქანება შეხედულებების განსხვავებას უმნიშვნელო რამეებშიც კი. თუ განსხვავებები წარმოიქმნება თითოეული უნდა იყოს მზად მიუტევოს მეორეს. ყველა არის ღმერთის შვილი; ყველა არის ძმა და და. გაიგეთ ეს ჭეშმარიტება და მოიქეცით მის შესაბამისად.
31.03.2012
ადამიანის ყოველ არსებას აქვს ბოროტი მიდრეკილებები ვნების (კამა), რისხვის (კროდჰა) Dდა სიხარბის (ლობჰა) მათში. დიდი ეპოსები რამაიანა, ბჰაგავატა და მაჰაბჰარატა გვასწავლის ამ მტრების მართვის კარგ გაკვეთილს. რავანამ, რომელმაც აითვისა ცოდნის სამოცდაოთხივე ტოტი და იყო დიდი სწავლული და ძლიერი მეომარი დაკარგა მისი სიცოცხლე და გამოიწვია მთელი თავისი კლანის დაღუპვა ვნებიანი სურვილის გამო. საკამრისი არ არის უბრალოდ წაიკითხოთ რამაიანა; თქვენ უნდა დაიჭიროთ მისი ნამდვილი მნიშვნელობა. მაჰაბჰარატაში დურიოდჰანამ განასახიერა სიხარბე. მან უარი თქვა სამეფოს განაწილებაზე პანდავებთან და უარყო მათი კანონიერი წილი. ზუსტად ამ ხარისხის გამო, ის დაიღუპა თავის კლანთან ერთად. ეს ილუსტრაციები ექოს სახით იმეორებს ვნებიანი სურვილების, სიბრაზისა და სიხარბის გრძნობების ამოძირკვის საჭიროებას. პანდავები აღმოჩნდნენ გამარჯვებულები იმიტომ რომ ისინი ხორცს ასხამდნენ ყველა ადამიანურ ფასეულობას: ჭეშმარიტებას, სიყვარულს, უბიწოებას, არაძალადობას და მშვიდობას. თუ თქვენ მიყვებით ამ ფასეულობებს, წარმატება მოყვება ავტომატურად.

ბაბა