მანტრის ძალა

მანტრების ძალა და ეფექტი მანტრის ძალა და გზა, მითითებული მანტრით.  უპანიშადებში ნათქვამია: „სათჰიასიიამ სათჰიამ“, ანუ „ჭეშმარიტების ჭეშმარიტება“. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რისთვის გვაქვს მოცემული ჩვენ სიცოცხლე და ჩვენ ის რას უნდა მიუძღვნათ, რომ შევასრულოთ ის, რაც დანიშნულია. ყოველ მანტრაში ეს გზა … ვრცლად მანტრის ძალა